Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
"KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ" VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ SỐ 63 DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - B

2 DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
SỐ 63 TRẮC NGHIỆM Ô CHỮ Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi "KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KI-TÔ"

3 PHẦN I : TRẮC NGHIỆM - GỒM 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ : + KINH THÁNH (CÁC BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT) + GIÁO LÝ (SÁCH HỎI THƯA GLHTCG CỦA UB GIÁO LÝ ĐỨC TIN-HĐGMVN) - MỖI CÂU HỎI CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. - TRẢ LỜI ĐÚNG 10 ĐIỂM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HD: 1- CLICK CHUỘT VÀO Ô SỐ CÂU HỎI ĐỂ MỞ CÂU HỎI 2- SAU ĐÓ CLICK CHUỘT : CHẠY CÂU HỎI - MỞ CÁC ĐÁP ÁN VÀ ĐỒNG HỒ - CHẠY ĐỒNG HỒ - ĐÁP ÁN ĐÚNG 3- CLICK CHUỘT VÀO BACK ĐỂ TRỞ VỀ TRANG NÀY. HOME

4 2 4 5 1 3 01 THÔNG THƯỜNG AI CÓ THỂ BAN BÍ TÍCH RỬA TỘI ? A. Giám mục
01 THÔNG THƯỜNG AI CÓ THỂ BAN BÍ TÍCH RỬA TỘI ? A. Giám mục B. Linh mục C. Phó tế D. Cả A, B và C BACK

5 AI ĐÃ ĐƯA ĐỨC GIÊ-SU VÀO HOANG ĐỊA ?
3 5 2 4 1 02 AI ĐÃ ĐƯA ĐỨC GIÊ-SU VÀO HOANG ĐỊA ? A. Ông Gio-an Tẩy Giả B. Chúa Cha C. Thần Khí D. Các Thiên Thần BACK

6 4 5 3 2 1 03 KHI CẦN THIẾT, AI CÓ THỂ BAN BÍ TÍCH RỬA TỘI ?
03 KHI CẦN THIẾT, AI CÓ THỂ BAN BÍ TÍCH RỬA TỘI ? A. Các Ki-tô Hữu B. Bất cứ người nào n C. Cả A và B đúng D. Cả A và B sai BACK

7 ĐỨC GIÊ-SU Ở TRONG HOANG ĐỊA
3 4 2 5 1 04 ĐỨC GIÊ-SU Ở TRONG HOANG ĐỊA BAO NHIÊU NGÀY ? A. 20 ngày B. 30 ngày C. 40 ngày D. 50 ngày BACK

8 2 4 5 1 3 05 KHI CẦN THIẾT THÌ BẤT CỨA AI CŨNG CÓ THỂ
05 KHI CẦN THIẾT THÌ BẤT CỨA AI CŨNG CÓ THỂ BAN BÍ TÍCH RỬA TỘI, MIỄN LÀ LÀM THEO: A. Ý muốn của Hội Thánh B. Cách thức của Hội Thánh C. Cả A và B sai D. Cả A và B đúng BACK

9 D. Những người chăn chiên
2 4 5 1 3 06 TRONG HOANG ĐỊA CÓ AI HẦU HẠ ĐỨC GIÊ-SU ? A. Ma quỷ B. Các môn đệ C. Các Thiên Sứ D. Những người chăn chiên BACK

10 3 5 2 4 1 07 THÔNG THƯỜNG THÌ BẤT CỨ AI CŨNG CÓ THỂ
07 THÔNG THƯỜNG THÌ BẤT CỨ AI CŨNG CÓ THỂ CỬ HÀNH, MIỄN LÀ LÀM THEO Ý MUỐN VÀ CÁCH THỨC CỦA HỘI THÁNH. A. Sai B. Đúng BACK

11 SAU KHI ÔNG GIO-AN BỊ NỘP, ĐỨC GIÊ-SU RAO GIẢNG TIN MỪNG
3 4 2 5 1 08 SAU KHI ÔNG GIO-AN BỊ NỘP, ĐỨC GIÊ-SU RAO GIẢNG TIN MỪNG CỦA THIÊN CHÚA Ở ĐÂU ? A. Thành Giê-ru-sa-lem B. Miền Sa-ma-ri-a C. Vùng Thập Tỉnh D. Miền Ga-li-lê BACK

12 BÍ TÍCH RỬA TỘI CÓ CẦN THIẾT C. Chỉ cần thiết với người ngoại
3 4 2 5 1 09 BÍ TÍCH RỬA TỘI CÓ CẦN THIẾT CHO ƠN CỨU ĐỘ KHÔNG ? A. Cần thiết B. Không cần thiết C. Chỉ cần thiết với người ngoại D. Tất cả sai BACK

13 3 4 2 5 1 10 ĐỨC GIÊ-SU KÊU GỌI MỌI NGƯỜI
10 ĐỨC GIÊ-SU KÊU GỌI MỌI NGƯỜI HÃY SÁM HỐI VÀ TIN VÀO CÁI GÌ ? A. Ân sủng của Thiên Chúa B. Lời hứa của Thiên Chúa C. Tin mừng D. Sự giải thoát của dân Ít-ra-en BACK

14 PHẦN II : Ô CHỮ GỒM 6 Ô CHỮ HÀNG NGANG
NGƯỜI CHƠI TÙY CHỌN TRẢ LỜI Ô CHỮ HÀNG NGANG. MỖI CÂU HỎI CHO Ô CHỮ CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. TRẢ LỜI ĐÚNG: 10 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ ĐƯỢC MỞ. TRẢ LỜI SAI: 0 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ KHÔNG ĐƯỢC MỞ. TỪ CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ NẰM Ở HÀNG DỌC. AI TÌM RA TỪ CHỦ ĐỀ DÀNH ĐƯỢC 40 ĐIỂM.

15 HƯỚNG DẪN CHẠY PHẦN II - KHÔNG DÙNG BÀN PHÍM, MÀ DÙNG CHUỘT
- MUỐN TÌM RA Ô CHỮ HÀNG NGANG NÀO THÌ ĐƯA CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG ẤY, RỒI CLICK CHUỘT TRÁI. + CLICK LẦN 1: MỞ CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN + CLICK LẦN 2: CHẠY ĐỒNG HỒ THỜI GIAN SUY NGHĨ + CLICK LẦN 3: BIẾN MẤT CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ - NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG, CLICK LẦN 4: MỞ Ô CHỮ HÀNG NGANG - NẾU TRẢ LỜI SAI, KHÔNG CLICK LẦN 4 ĐỂ Ô CHỮ HÀNG NGANG KHÔNG ĐƯỢC MỞ SAU ĐÓ DI CHUYỂN CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG KHÁC, RỒI LÀM LẠI ĐÚNG TIẾN TRÌNH TRÊN CHO HÀNG NGANG ẤY. NẾU CÓ NGƯỜI TÌM RA TỪ HÀNG DỌC THÌ CLICK CHUỘT TRÁI VÀO HÌNH SAO CÓ CHỮ “ĐA” (ĐÁP ÁN) ĐỂ MỞ TỪ HÀNG DỌC.

16 2 3 1 5 4 5 3 2 1 5 4 2 3 4 5 1 3 2 1 5 4 5 4 3 1 2 4 3 2 1 CHỦ ĐỀ Ô CHỮ GÌ ? (NẰM HÀNG DỌC) * * * * * * * * * * 1 * * * * * * * * * 2 * * * * * * * * * * 3 * * * * * * * * * 4 * * * * * * * * * * 5 * * * * * * * * 6 H O M E CÓ AI HẦU HẠ ĐỨC GIÊ-SU KHI NGƯỜI Ở TRONG HOANG ĐỊA BỐN MƯƠI NGÀY ? ĐỨC GIÊ-SU ĐẾN MIỀN GALILÊ RAO GIẢNG TIN MỪNG CỦA AI ? ĐỨC GIÊ-SU Ở TRONG HOANG ĐỊA BỐN MƯƠI NGÀY VÀ CHỊU GÌ ? “SAU KHI ÔNG … … …, ĐỨC GIÊ-SU ĐẾN MIỀN GALILÊ RAO GIẢNG TIN MỪNG CỦA THIÊN CHÚA.” ĐỨC GIÊ-SU Ở TRONG HOANG ĐỊA BỐN MƯƠI NGÀY VÀ SỐNG GIỮA CÁI GÌ ? THẦN KHÍ ĐÃ ĐẨY ĐỨC GIÊ-SU VÀO ĐÂU ?


Tải xuống ppt "VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google