Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
"KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ" VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ SỐ 112 DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN C

2 DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
SỐ 112 TRẮC NGHIỆM Ô CHỮ Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi "KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KI-TÔ"

3 PHẦN I : TRẮC NGHIỆM - GỒM 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ : + KINH THÁNH (CÁC BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT) + GIÁO LÝ (SÁCH HỎI THƯA GLHTCG CỦA UB GIÁO LÝ ĐỨC TIN-HĐGMVN) - MỖI CÂU HỎI CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. - TRẢ LỜI ĐÚNG 10 ĐIỂM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HD: 1- CLICK CHUỘT VÀO Ô SỐ CÂU HỎI ĐỂ MỞ CÂU HỎI 2- SAU ĐÓ CLICK CHUỘT : CHẠY CÂU HỎI - MỞ CÁC ĐÁP ÁN VÀ ĐỒNG HỒ - CHẠY ĐỒNG HỒ - ĐÁP ÁN ĐÚNG 3- CLICK CHUỘT VÀO BACK ĐỂ TRỞ VỀ TRANG NÀY. HOME

4 2 4 5 1 3 01 ĐỨC GIÊSU TRỞ VỀ GALILÊ VỚI SỰ THÚC ĐẨY CỦA AI ?
01 ĐỨC GIÊSU TRỞ VỀ GALILÊ VỚI SỰ THÚC ĐẨY CỦA AI ? A. Chúa Cha B. Thần Khí C. Các Tông đồ D. Dân chúng BACK

5 ĐỨC GIÊ-SU SINH TRƯỞNG Ở ĐÂU ?
3 5 2 4 1 02 ĐỨC GIÊ-SU SINH TRƯỞNG Ở ĐÂU ? A. Bê-lem B. Ca-phác-na-um C. Na-da-ret D. Bê-ta-ni-a BACK

6 NGƯỜI TA ĐÃ TRAO CHO ĐỨC GIÊ-SU CUỐN SÁCH CỦA NGÔN SỨ NÀO ?
3 4 2 5 1 03 VÀO HỘI ĐƯỜNG, NGƯỜI TA ĐÃ TRAO CHO ĐỨC GIÊ-SU CUỐN SÁCH CỦA NGÔN SỨ NÀO ? A. Ngôn sứ Êdêkien B. Ngôn sứ Khácgai n C. Ngôn sứ Isaia D. Ngôn sứ Đanien BACK

7 3 4 2 5 1 04 SÁCH NGÔN SỨ I-SA-IA CHÉP RẰNG:
04 SÁCH NGÔN SỨ I-SA-IA CHÉP RẰNG: THẦN KHÍ CHÚA NGỰ TRÊN TÔI, VÌ CHÚA ĐÃ XỨC DẦU TẤN PHONG TÔI, ĐỂ TÔI LÀM GÌ ? A. Loan báo Tin Mừng B. Công bố năm hồng ân của Chúa C. Tụ họp muôn dân lại D. Chỉ A và B đúng BACK

8 2 4 5 1 3 05 ĐÂY LÀ CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI ĐƯỢC XỨC DẦU TẤN PHONG ?
05 ĐÂY LÀ CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI ĐƯỢC XỨC DẦU TẤN PHONG ? A. Cho người mù được sáng mắt B. Trả lại tự do cho người bị áp bức C. Kẻ giam cầm biết họ được tha D. Cả A, B và C đúng BACK

9 3 1 2 4 5 06 CÓ MẤY THỨ NHÂN ĐỨC ? A. có 1: nhân bản
1 2 4 5 06 CÓ MẤY THỨ NHÂN ĐỨC ? A. có 1: nhân bản B. có 2: nhân bản và đối thần C. có 3: tự nhiên, nhân tạo và thiêng liêng D. có 4: khôn ngoan, công bằng, dũng cảm, tiết độ BACK

10 NHÂN ĐỨC LÀ MỘT XU HƯỚNG KHÔNG THƯỜNG XUYÊN VÀ BỀN VỮNG
3 5 2 4 1 07 NHÂN ĐỨC LÀ MỘT XU HƯỚNG KHÔNG THƯỜNG XUYÊN VÀ BỀN VỮNG ĐỂ LÀM ĐIỀU THIỆN. A. SAI B. ĐÚNG BACK

11 2 3 4 5 1 08 NHÂN ĐỨC NHÂN BẢN LÀ NHÂN ĐỨC GIÚP CON NGƯỜI :
1 08 NHÂN ĐỨC NHÂN BẢN LÀ NHÂN ĐỨC GIÚP CON NGƯỜI : A. điều chỉnh các hành vi B. điều tiết các đam mê C. hướng dẫn nếp sống cho phù hợp với lý trí và đức tin D. Cả A, B và C đúng BACK

12 3 4 2 5 1 09 ĐÂU LÀ 4 NHÂN ĐỨC NHÂN BẢN CHÍNH ?
09 ĐÂU LÀ 4 NHÂN ĐỨC NHÂN BẢN CHÍNH ? A. Cần cù, tiết kiệm, liêm khiết, chính trực B. Trong sạch, uy tín, trách nhiệm, dũng cảm C. Công bằng, can đảm, khôn ngoan, tiết độ D. Tất cả sai BACK

13 ĐÂU KHÔNG LÀ NHÂN ĐỨC NHÂN BẢN ?
3 4 2 5 1 10 ĐÂU KHÔNG LÀ NHÂN ĐỨC NHÂN BẢN ? A. Chuyên cần B. Hà tiện C. Trung thực D. Điều độ BACK

14 PHẦN II : Ô CHỮ GỒM 7 Ô CHỮ HÀNG NGANG
NGƯỜI CHƠI TÙY CHỌN TRẢ LỜI Ô CHỮ HÀNG NGANG. MỖI CÂU HỎI CHO Ô CHỮ CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. TRẢ LỜI ĐÚNG: 10 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ ĐƯỢC MỞ. TRẢ LỜI SAI: 0 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ KHÔNG ĐƯỢC MỞ. TỪ CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ NẰM Ở HÀNG DỌC. AI TÌM RA TỪ CHỦ ĐỀ DÀNH ĐƯỢC 40 ĐIỂM.

15 HƯỚNG DẪN CHẠY PHẦN II - KHÔNG DÙNG BÀN PHÍM, MÀ DÙNG CHUỘT
- MUỐN TÌM RA Ô CHỮ HÀNG NGANG NÀO THÌ ĐƯA CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG ẤY, RỒI CLICK CHUỘT TRÁI. + CLICK LẦN 1: MỞ CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN + CLICK LẦN 2: CHẠY ĐỒNG HỒ THỜI GIAN SUY NGHĨ + CLICK LẦN 3: BIẾN MẤT CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ - NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG, CLICK LẦN 4: MỞ Ô CHỮ HÀNG NGANG - NẾU TRẢ LỜI SAI, KHÔNG CLICK LẦN 4 ĐỂ Ô CHỮ HÀNG NGANG KHÔNG ĐƯỢC MỞ SAU ĐÓ DI CHUYỂN CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG KHÁC, RỒI LÀM LẠI ĐÚNG TIẾN TRÌNH TRÊN CHO HÀNG NGANG ẤY. NẾU CÓ NGƯỜI TÌM RA TỪ HÀNG DỌC THÌ CLICK CHUỘT TRÁI VÀO HÌNH SAO CÓ CHỮ “ĐA” (ĐÁP ÁN) ĐỂ MỞ TỪ HÀNG DỌC.

16 5 4 3 1 4 3 2 3 2 2 1 5 3 4 4 1 5 1 5 4 2 1 5 4 5 1 2 3 3 5 4 3 2 2 1 CHỦ ĐỀ Ô CHỮ GÌ ? (NẰM HÀNG DỌC) @ @ @ @ @ @ @ @ 1 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ 3 4 @ @ @ @ @ @ @ @ @ 5 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 6 @ @ @ @ @ @ @ 7 @ @ @ @ @ @ @ H O M E ĐỨC GIÊ-SU CUỘN SÁCH LẠI, TRẢ CHO NGƯỜI GIÚP VIỆC HỘI ĐƯỜNG, RỒI LÀM GÌ ? Ở NA-DA-RÉT, NƠI NGÀI SINH TRƯỞNG, ĐỨC GIÊ-SU VẪN QUEN VÀO HỘI ĐƯỜNG LÚC NÀO? Ở HỘI ĐƯỜNG, HỌ TRAO CHO ĐỨC GIÊ-SU ĐỌC CUỐN SÁCH GÌ ? VỀ NA-DA-RÉT, ĐỨC GIÊSU VÀO ĐÂU NHƯ NGƯỜI VẪN QUEN LÀM TRONG NGÀY SA-BÁT ? ĐỨC GIÊ-SU TRỞ VỀ MIỀN GA-LI-LÊ, VÀ TIẾNG TĂM NGƯỜI ĐỒN RA KHẮP ĐÂU ? ĐỨC GIÊ-SU GIẢNG DẠY TRONG CÁC HỘI ĐƯỜNG, VÀ ĐƯỢC MỌI NGƯỜI LÀM SAO? ĐƯỢC QUYỀN NĂNG THẦN KHÍ LÀM GÌ, ĐỨC GIÊ-SU TRỞ VỀ MIỀN GA-LI-LÊ ?


Tải xuống ppt "VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google