Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
"KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ" VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ SỐ 46 DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN-A

2 DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
SỐ 46 TRẮC NGHIỆM Ô CHỮ Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi "KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KI-TÔ"

3 PHẦN I : TRẮC NGHIỆM - GỒM 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ : + KINH THÁNH (CÁC BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT) + GIÁO LÝ (SÁCH HỎI THƯA GLHTCG CỦA UB GIÁO LÝ ĐỨC TIN-HĐGMVN) - MỖI CÂU HỎI CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. - TRẢ LỜI ĐÚNG 10 ĐIỂM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HD: 1- CLICK CHUỘT VÀO Ô SỐ CÂU HỎI ĐỂ MỞ CÂU HỎI 2- SAU ĐÓ CLICK CHUỘT : CHẠY CÂU HỎI - MỞ CÁC ĐÁP ÁN VÀ ĐỒNG HỒ - CHẠY ĐỒNG HỒ - ĐÁP ÁN ĐÚNG 3- CLICK CHUỘT VÀO BACK ĐỂ TRỞ VỀ TRANG NÀY. HOME

4 2 4 5 1 3 01 A. Những người Pha-ri-sêu B. Các thầy tư tế
01 ĐÂY LÀ NHỮNG NGƯỜI BÀN BẠC VỚI NHAU TÌM CÁCH LÀM CHO ĐỨC GIÊ-SU PHẢI LỠ LỜI MÀ MẮC BẪY ? A. Những người Pha-ri-sêu B. Các thầy tư tế C. Các thượng tế D. Những người Xa-đốc BACK

5 NHỮNG NGƯỜI PHA-RI-SÊU TIN NHẬN ĐỨC GIÊ-SU DẠY ĐƯỜNG LỐI CỦA AI ?
3 5 2 4 1 02 NHỮNG NGƯỜI PHA-RI-SÊU TIN NHẬN ĐỨC GIÊ-SU DẠY ĐƯỜNG LỐI CỦA AI ? A. Người công chính B. Ông Môsê C. Thiên Chúa D. Ông Gioan Tẩy Giả BACK

6 4 5 3 2 1 03 A. Salomon B. Đavít C. Xêda D. Philatô HÌNH VÀ DANH HIỆU
03 HÌNH VÀ DANH HIỆU TRÊN ĐỒNG TIỀN LÀ CỦA AI ? A. Salomon B. Đavít n C. Xêda D. Philatô BACK

7 3 4 2 5 1 04 A. Trả về cho người B. Trả về Thiên Chúa
04 “CỦA XÊ-DA, TRẢ VỀ XÊ-DA, CỦA THIÊN CHÚA, … … …” A. Trả về cho người B. Trả về Thiên Chúa C. Hãy giữ lại cho Người D. Phải được kính thờ BACK

8 ĐỂ HỎI ĐỨC GIÊ-SU CÓ TÌNH Ý GÌ ?
2 4 5 1 3 05 NHỮNG NGƯỜI ĐẾN ĐỂ HỎI ĐỨC GIÊ-SU CÓ TÌNH Ý GÌ ? A. Học hỏi B. Tham khảo C. Ác ý D. Hân hoan BACK

9 2 4 5 1 3 06 A. Phụng tự B. Tôn thờ C. Phụng vụ D. Mầu nhiệm Thánh
06 VIỆC HỘI THÁNH CHÍNH THỨC CỬ HÀNH MẦU NHIỆM ĐỨC KI-TÔ ĐỂ THỜ PHƯỢNG CHÚA KI-TÔ VÀ THÁNH HÓA CON NGƯỜI GỌI LÀ ? A. Phụng tự B. Tôn thờ C. Phụng vụ D. Mầu nhiệm Thánh BACK

10 3 5 2 4 1 07 A. Đúng B. Sai NHIỆM CỤC BÍ TÍCH LÀ SỰ CHUYỂN THÔNG
07 NHIỆM CỤC BÍ TÍCH LÀ SỰ CHUYỂN THÔNG CỦA CHÚA QUA VIỆC HỘI THÁNH BAN CÁC BÍ TÍCH VÀ THÁNH HÓA CON NGƯỜI. A. Đúng B. Sai BACK

11 3 4 2 5 1 08 A. Đứng giữa Hội Thánh B. Chóp đỉnh Hội Thánh
08 PHỤNG VỤ CÓ VỊ TRÍ NÀO TRONG HỘI THÁNH ? A. Đứng giữa Hội Thánh B. Chóp đỉnh Hội Thánh C. Vị trí sau cuối của Hội Thánh D. Không thuộc vị trí nào BACK

12 3 4 2 5 1 09 A. Phụng vụ bí tích B. Nhiệm cục bí tích
09 SỰ CHUYỂN THÔNG ƠN CỨU ĐỘ CỦA CHÚA QUA VIỆC HỘI THÁNH CỬ HÀNH CÁC BÍ TÍCH NHẤT LÀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ CHÍNH LÀ ? A. Phụng vụ bí tích B. Nhiệm cục bí tích C. Bí tích mầu nhiệm D. Bí tích giao hòa BACK

13 PHỤNG VỤ LÀ CÔNG TRÌNH CỦA AI ?
3 4 2 5 1 10 PHỤNG VỤ LÀ CÔNG TRÌNH CỦA AI ? A. Chúa Giê-su B. Thiên Chúa Ba Ngôi C. Chúa Cha D. Các thánh tông đồ BACK

14 PHẦN II : Ô CHỮ GỒM 7 Ô CHỮ HÀNG NGANG
NGƯỜI CHƠI TÙY CHỌN TRẢ LỜI Ô CHỮ HÀNG NGANG. MỖI CÂU HỎI CHO Ô CHỮ CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. TRẢ LỜI ĐÚNG: 10 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ ĐƯỢC MỞ. TRẢ LỜI SAI: 0 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ KHÔNG ĐƯỢC MỞ. TỪ CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ NẰM Ở HÀNG DỌC. AI TÌM RA TỪ CHỦ ĐỀ DÀNH ĐƯỢC 40 ĐIỂM.

15 HƯỚNG DẪN CHẠY PHẦN II - KHÔNG DÙNG BÀN PHÍM, MÀ DÙNG CHUỘT
- MUỐN TÌM RA Ô CHỮ HÀNG NGANG NÀO THÌ ĐƯA CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG ẤY, RỒI CLICK CHUỘT TRÁI. + CLICK LẦN 1: MỞ CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN + CLICK LẦN 2: CHẠY ĐỒNG HỒ THỜI GIAN SUY NGHĨ + CLICK LẦN 3: BIẾN MẤT CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ - NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG, CLICK LẦN 4: MỞ Ô CHỮ HÀNG NGANG - NẾU TRẢ LỜI SAI, KHÔNG CLICK LẦN 4 ĐỂ Ô CHỮ HÀNG NGANG KHÔNG ĐƯỢC MỞ SAU ĐÓ DI CHUYỂN CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG KHÁC, RỒI LÀM LẠI ĐÚNG TIẾN TRÌNH TRÊN CHO HÀNG NGANG ẤY. NẾU CÓ NGƯỜI TÌM RA TỪ HÀNG DỌC THÌ CLICK CHUỘT TRÁI VÀO HÌNH SAO CÓ CHỮ “ĐA” (ĐÁP ÁN) ĐỂ MỞ TỪ HÀNG DỌC.

16 2 1 2 1 3 3 4 5 5 4 5 4 3 5 4 1 1 2 3 5 4 3 2 2 1 5 2 4 1 5 4 3 2 1 3 CHỦ ĐỀ Ô CHỮ GÌ ? (NẰM HÀNG DỌC) @ @ @ @ @ @ @ @ @ 1 @ @ @ @ @ @ @ @ @ 2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 3 @ @ @ @ @ @ @ @ @ 4 @ @ @ @ @ @ @ @ 5 @ @ @ @ @ @ @ 6 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 7 H O M E THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI PHA-RI-SÊU KHI NGHE CHÚA GIÊ-SU BẢO: “THẾ THÌ CỦA XÊ-DA TRẢ VỀ XÊ-DA CỦA THIÊN CHÚA TRẢ VỀ THIÊN CHÚA” NGƯỜI PHA-RI-SÊU NÓI CHÚA GIÊ-SU LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO ? NGƯỜI PHA-RI-SÊU XIN Ý KIẾN NHƯ THẾ NÀO VỀ VIỆC NỘP THUẾ CHO XÊ-DA ? NGƯỜI NÓI: “TẠI SAO CÁC NGƯƠI … … …, HỠI NHỮNG KẺ GIẢ HÌNH” NGƯỜI PHA-RI-SÊU VÀ MUÔN ĐỆ CỦA HỌ ĐÃ CÙNG ĐI VỚI NHỮNG NGƯỜI NÀO ĐẾN GẶP ĐỨC GIÊ-SU ? “NGƯỜI HỎI HỌ: HÌNH VÀ … … … LÀ CỦA AI ĐÂY ?” NGƯỜI PHA-RI-SÊU ĐÃ ĐƯA CHO CHÚA GIÊ-SU BAO NHIÊU TIỀN ?


Tải xuống ppt "VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google