Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
"KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ" VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ SỐ 43 DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - A

2 DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
SỐ 43 TRẮC NGHIỆM Ô CHỮ Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi "KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KI-TÔ"

3 PHẦN I : TRẮC NGHIỆM - GỒM 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ : + KINH THÁNH (CÁC BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT) + GIÁO LÝ (SÁCH HỎI THƯA GLHTCG CỦA UB GIÁO LÝ ĐỨC TIN-HĐGMVN) - MỖI CÂU HỎI CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. - TRẢ LỜI ĐÚNG 10 ĐIỂM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HD: 1- CLICK CHUỘT VÀO Ô SỐ CÂU HỎI ĐỂ MỞ CÂU HỎI 2- SAU ĐÓ CLICK CHUỘT : CHẠY CÂU HỎI - MỞ CÁC ĐÁP ÁN VÀ ĐỒNG HỒ - CHẠY ĐỒNG HỒ - ĐÁP ÁN ĐÚNG 3- CLICK CHUỘT VÀO BACK ĐỂ TRỞ VỀ TRANG NÀY. HOME

4 TRONG HAI NGƯỜI CON, AI ĐÃ TRẢ LỜI:
2 4 5 1 3 01 TRONG HAI NGƯỜI CON, AI ĐÃ TRẢ LỜI: “CON KHÔNG MUỐN ĐÂU ?” A. Người con thứ nhất B. Người con thứ hai C. Của cả hai D. Không của ai BACK

5 NGƯỜI CHA ĐÃ SAI HAI NGƯỜI CON
3 5 2 4 1 02 NGƯỜI CHA ĐÃ SAI HAI NGƯỜI CON ĐI LÀM VIỆC GÌ ? A. Đánh cá B. Chăn chiên C. Vườn nho D. Thợ mộc BACK

6 ĐỨC GIÊ-SU NHẮC TỚI AI ĐẾN CHỈ ĐƯỜNG
4 5 3 2 1 03 ĐỨC GIÊ-SU NHẮC TỚI AI ĐẾN CHỈ ĐƯỜNG CÔNG CHÍNH CHO CÁC ÔNG MÀ CÁC ÔNG KHÔNG TIN ? A. Ngôn sứ Giôna B. Ông Gioan n C. Đấng Mêsia D. Ông Môsê BACK

7 ĐÂY LÀ NGỮNG NGƯỜI ĐÃ TIN
3 4 2 5 1 04 ĐÂY LÀ NGỮNG NGƯỜI ĐÃ TIN VÀO ÔNG GIOAN ? A. Các kinh sư B. Những người thu thuế C. Những cô gái điếm D. Chỉ B và C đúng BACK

8 2 4 5 1 3 05 VÌ TIN VÀO LỜI ÔNG GIOAN, NHỮNG NGƯỜI
05 VÌ TIN VÀO LỜI ÔNG GIOAN, NHỮNG NGƯỜI THU THUẾ VÀ NHỮNG CÔ GÁI ĐIẾM SẼ ĐƯỢC GÌ ? A. Vào nước Thiên Chúa B. Chúc phúc giữa mọi người C. Hạnh phúc Nước Trời D. Bác ái BACK

9 B. Tình trạng hạnh phúc tràn đầy và vĩnh viễn
2 4 5 1 3 06 THIÊN ĐÀNG LÀ MỘT : A. Nơi chốn trên trời cao B. Tình trạng hạnh phúc tràn đầy và vĩnh viễn C. Cả A và B sai D. Cả A và B đúng BACK

10 3 5 2 4 1 07 LUYỆN NGỤC LÀ NƠI Ở CỦA NHỮNG
07 LUYỆN NGỤC LÀ NƠI Ở CỦA NHỮNG NGƯỜI CHẾT TRONG ƠN NGHĨA CHÚA, NHƯNG CẦN ĐƯỢC THANH LUYỆN TRƯỚC KHI HƯỞNG HẠNH PHÚC NƯỚC THIÊN ĐÀNG. A. Sai B. Đúng BACK

11 3 4 2 5 1 08 TRÊN THIÊN ĐÀNG TUYỆT ĐỐI HẠNH PHÚC
08 TRÊN THIÊN ĐÀNG TUYỆT ĐỐI HẠNH PHÚC VÌ ĐƯỢC HIỆP THÔNG TRỌN VẸN VỚI AI ? A. Thiên Chúa Ba Ngôi B. Cộng đoàn các Thánh C. Cả A và B đúng D. Cả A và B sai BACK

12 LINH HỒN CON NGƯỜI SAU KHI CHẾT
3 4 2 5 1 09 LINH HỒN CON NGƯỜI SAU KHI CHẾT CÓ THỂ Ở NHỮNG ĐÂU ? A. Thiên đàng B. Luyện ngục C. Hỏa ngục D. Cả A, B và C BACK

13 LUYỆN NGỤC LÀ TÌNH TRẠNG NHỮNG NGƯỜI CHẾT THẾ NÀO ?
3 4 2 5 1 10 LUYỆN NGỤC LÀ TÌNH TRẠNG NHỮNG NGƯỜI CHẾT THẾ NÀO ? A. Mất ơn nghĩa Chúa B. Ngoài ơn nghĩa Chúa C. Trong ơn nghĩa Chúa D. Còn ơn nghĩa Chúa BACK

14 PHẦN II : Ô CHỮ GỒM 8 Ô CHỮ HÀNG NGANG
NGƯỜI CHƠI TÙY CHỌN TRẢ LỜI Ô CHỮ HÀNG NGANG. MỖI CÂU HỎI CHO Ô CHỮ CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. TRẢ LỜI ĐÚNG: 10 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ ĐƯỢC MỞ. TRẢ LỜI SAI: 0 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ KHÔNG ĐƯỢC MỞ. TỪ CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ NẰM Ở HÀNG DỌC. AI TÌM RA TỪ CHỦ ĐỀ DÀNH ĐƯỢC 40 ĐIỂM.

15 HƯỚNG DẪN CHẠY PHẦN II - KHÔNG DÙNG BÀN PHÍM, MÀ DÙNG CHUỘT
- MUỐN TÌM RA Ô CHỮ HÀNG NGANG NÀO THÌ ĐƯA CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG ẤY, RỒI CLICK CHUỘT TRÁI. + CLICK LẦN 1: MỞ CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN + CLICK LẦN 2: CHẠY ĐỒNG HỒ THỜI GIAN SUY NGHĨ + CLICK LẦN 3: BIẾN MẤT CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ - NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG, CLICK LẦN 4: MỞ Ô CHỮ HÀNG NGANG - NẾU TRẢ LỜI SAI, KHÔNG CLICK LẦN 4 ĐỂ Ô CHỮ HÀNG NGANG KHÔNG ĐƯỢC MỞ SAU ĐÓ DI CHUYỂN CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG KHÁC, RỒI LÀM LẠI ĐÚNG TIẾN TRÌNH TRÊN CHO HÀNG NGANG ẤY. NẾU CÓ NGƯỜI TÌM RA TỪ HÀNG DỌC THÌ CLICK CHUỘT TRÁI VÀO HÌNH SAO CÓ CHỮ “ĐA” (ĐÁP ÁN) ĐỂ MỞ TỪ HÀNG DỌC.

16 L A M V Ư Ơ N N N H O 1 3 4 2 1 5 3 2 5 1 5 4 2 3 2 5 4 3 1 4 3 2 2 1 1 5 3 5 4 1 4 3 3 2 2 4 5 5 1 1 4 CHỦ ĐỀ Ô CHỮ GÌ ? (NẰM HÀNG DỌC) Ô N G G I Ó O A N 2 N G Ư Ơ I T H Ư H H A I 3 T R Ư Ơ C C A C Ô N G 4 C Ô G A I Đ I I Ê M 5 ĐA N G Ư Ơ I C H H A 6 T H Ư N H Â T 7 H O M E C Ô N G C H I N N H 8 “TÔI BẢO THẬT CÁC ÔNG: NHỮNG NGƯỜI THU THUẾ VÀ NHỮNG CÔ GÁI ĐIẾM VÀO NƯỚC THIÊN CHÚA … … …” CHÚA GIÊ-SU NÓI VỚI CÁC ÔNG: NHỮNG NGƯỜI THU THUẾ VÀ NHỮNG AI VÀO NƯỚC THIÊN CHÚA TRƯỚC CÁC ÔNG ? “NÀY CON, HÔM NAY CON HÃY ĐI LÀM VƯỜN NHO” ĐÓ LÀ LỜI CỦA AI ? LỜI ĐÁP “CON KHÔNG MUỐN ĐÂU!” LÀ CỦA NGƯỜI CON NÀO ? NGƯỜI CHA ĐẾN NHỜ HAI ĐỨA CON ĐI ĐÂU ? ÔNG GIOAN ĐÃ ĐẾN CHỈ ĐƯỜNG GÌ CHO CÁC ÔNG MÀ CÁC ÔNG KHÔNG TIN ? AI ĐÃ ĐẾN CHỈ ĐƯỜNG CÔNG CHÍNH MÀ HỌ KHÔNG TIN ? TRONG HAI ĐỨA CON, AI ĐÃ KHÔNG THI HÀNH Ý MUỐN CỦA NGƯỜI CHA ?


Tải xuống ppt "VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google