Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
"KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ" VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ SỐ 02 DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG A

2 DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
SỐ 02 TRẮC NGHIỆM Ô CHỮ Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi "KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KI-TÔ"

3 PHẦN I : TRẮC NGHIỆM - GỒM 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ : + KINH THÁNH (CÁC BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT) + GIÁO LÝ (SÁCH HỎI THƯA GLHTCG CỦA UB GIÁO LÝ ĐỨC TIN-HĐGMVN) - MỖI CÂU HỎI CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. - TRẢ LỜI ĐÚNG 10 ĐIỂM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HD: 1- CLICK CHUỘT VÀO Ô SỐ CÂU HỎI ĐỂ MỞ CÂU HỎI 2- SAU ĐÓ CLICK CHUỘT : CHẠY CÂU HỎI - MỞ CÁC ĐÁP ÁN VÀ ĐỒNG HỒ - CHẠY ĐỒNG HỒ - ĐÁP ÁN ĐÚNG 3- CLICK CHUỘT VÀO BACK ĐỂ TRỞ VỀ TRANG NÀY. HOME

4 MẸ CỦA ĐỨC GIÊ-SU TÊN LÀ GÌ ?
2 4 5 1 3 01 MẸ CỦA ĐỨC GIÊ-SU TÊN LÀ GÌ ? A. Ma-ri-a B. An-na C. Gio-an-na D. Ma-ri-a Mác-da-la BACK

5 ÔNG GIU-SE LÀ CON CHÁU CỦA VUA NÀO ?
3 5 2 4 1 02 ÔNG GIU-SE LÀ CON CHÁU CỦA VUA NÀO ? A. Vua Sa-un B. Vua Đa-vít C. Vua Hê-rô-đê D. Vua Pha-ra-ô BACK

6 4 5 3 2 1 03 TIN MỪNG GỌI ÔNG GIU-SE LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO ?
03 TIN MỪNG GỌI ÔNG GIU-SE LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO ? A. Người chân thật B. Người công chính n C. Người nghèo của Thiên Chúa D. Người cao trọng nhất trong số phàm nhân BACK

7 THEO LỜI SỨ THẦN, ÔNG GIU-SE PHẢI C. Thiên Chúa ở cùng chúng ta
3 4 2 5 1 04 THEO LỜI SỨ THẦN, ÔNG GIU-SE PHẢI ĐẶT TÊN CHO CON TRẺ LÀ GÌ ? A. Em-ma-nu-en B. Gio-an C. Thiên Chúa ở cùng chúng ta D. Giê-su BACK

8 2 4 5 1 3 05 EM-MA-NU-EN NGHĨA LÀ GÌ ? A. Thiên Chúa cứu độ
05 EM-MA-NU-EN NGHĨA LÀ GÌ ? A. Thiên Chúa cứu độ B. Thiên Chúa ở cùng chúng ta C. Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến D. Đấng cứu chuộc con người BACK

9 2 4 5 1 3 06 CHÚNG TA CÓ THỂ NÓI VỀ THIÊN CHÚA NHƯ THẾ NÀO ?
06 CHÚNG TA CÓ THỂ NÓI VỀ THIÊN CHÚA NHƯ THẾ NÀO ? A. Dựa trên vẻ đẹp hoàn hảo của muôn loài B. Không thể diễn tả đầy đủ về Ngài C. Theo những gì Ngài mạc khải D. Câu A và B đúng BACK

10 CHÚNG TA CÓ THỂ DÙNG KHẢ NĂNG VÀ NGÔN NGỮ CỦA MÌNH MÀ DIỄN TẢ ĐẦY ĐỦ
3 5 2 4 1 07 CHÚNG TA CÓ THỂ DÙNG KHẢ NĂNG VÀ NGÔN NGỮ CỦA MÌNH MÀ DIỄN TẢ ĐẦY ĐỦ VỀ THIÊN CHÚA. A. Đúng B. Sai BACK

11 MẠC KHẢI LÀ VIỆC THIÊN CHÚA TỎ CHO B. Ý định yêu thương của Thiên Chúa
3 4 2 5 1 08 MẠC KHẢI LÀ VIỆC THIÊN CHÚA TỎ CHO CON NGƯỜI BIẾT ĐIỀU GÌ ? A. Chính Thiên Chúa B. Ý định yêu thương của Thiên Chúa C. Câu A và B đúng D. Câu A và B sai BACK

12 THIÊN CHÚA MẠC KHẢI CHO CHÚNG TA C. Thánh Kinh và Thánh Truyền
3 4 2 5 1 09 THIÊN CHÚA MẠC KHẢI CHO CHÚNG TA BẰNG CÁCH NÀO ? A. Lời nói và việc làm B. Lời nói và hành động C. Thánh Kinh và Thánh Truyền D. Tất cả đúng BACK

13 3 4 2 5 1 10 NHỮNG GIAI ĐOẠN MẠC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA LẦN LƯỢT LÀ :
10 NHỮNG GIAI ĐOẠN MẠC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA LẦN LƯỢT LÀ : A. Tổ tông, các Tiên tri, Đức Giê-su B. Tổ tông, các Tiên tri, các Ngôn sứ, Đức Giê-su C. Tổ tông, các Tổ phụ, các Ngôn sứ, Đức Giê-su D.Tổ tông,các Tổ phụ,các Ngôn sứ, Đức Giêsu, Hội thánh BACK

14 PHẦN II : Ô CHỮ GỒM 8 Ô CHỮ HÀNG NGANG
NGƯỜI CHƠI TÙY CHỌN TRẢ LỜI Ô CHỮ HÀNG NGANG. MỖI CÂU HỎI CHO Ô CHỮ CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. TRẢ LỜI ĐÚNG: 10 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ ĐƯỢC MỞ. TRẢ LỜI SAI: 0 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ KHÔNG ĐƯỢC MỞ. TỪ CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ NẰM Ở HÀNG DỌC. AI TÌM RA TỪ CHỦ ĐỀ DÀNH ĐƯỢC 40 ĐIỂM.

15 HƯỚNG DẪN CHẠY PHẦN II - KHÔNG DÙNG BÀN PHÍM, MÀ DÙNG CHUỘT
- MUỐN TÌM RA Ô CHỮ HÀNG NGANG NÀO THÌ ĐƯA CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG ẤY, RỒI CLICK CHUỘT TRÁI. + CLICK LẦN 1: MỞ CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN + CLICK LẦN 2: CHẠY ĐỒNG HỒ THỜI GIAN SUY NGHĨ + CLICK LẦN 3: BIẾN MẤT CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ - NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG, CLICK LẦN 4: MỞ Ô CHỮ HÀNG NGANG - NẾU TRẢ LỜI SAI, KHÔNG CLICK LẦN 4 ĐỂ Ô CHỮ HÀNG NGANG KHÔNG ĐƯỢC MỞ SAU ĐÓ DI CHUYỂN CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG KHÁC, RỒI LÀM LẠI ĐÚNG TIẾN TRÌNH TRÊN CHO HÀNG NGANG ẤY. NẾU CÓ NGƯỜI TÌM RA TỪ HÀNG DỌC THÌ CLICK CHUỘT TRÁI VÀO HÌNH SAO CÓ CHỮ “ĐA” (ĐÁP ÁN) ĐỂ MỞ TỪ HÀNG DỌC.

16 Ô N G G I U S E E 1 CHỦ ĐỀ Ô CHỮ GÌ ? (NẰM HÀNG DỌC) B A C Ư U M M A N G 2 Đ I N H T Â M M 3 5 3 4 5 5 4 4 3 1 2 5 2 1 1 3 4 1 5 5 4 4 3 2 1 5 2 3 2 1 3 4 3 2 2 1 4 2 5 1 3 S E T H U T H A A I 4 Đ O N V Ơ V Ê N N H A 5 ĐA T H I Ê N C H U U A 6 C O N T R E E 7 H O M E C Ô N G C H I N N H 8 BÀ MARIA, MẸ ĐỨC GIÊ-SU, ĐÃ THÀNH HÔN VỚI AI ? EM-ME-NU-EN, NGHĨA LÀ AI Ở CÙNG CHÚNG TA ? ÔNG GIU-SE LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO ? “NÀY ĐÂY, TRINH NỮ VÀ HẠ SINH MỘT CON TRAI” SỨ THẦN CHÚA BẢO ÔNG GIU-SE PHẢI ĐẶT TÊN CHO AI LÀ GIÊ-SU ? “ĐỪNG NGẠI ĐÓN BÀ MARIA VỢ ÔNG VỀ, VÌ NGƯỜI CON LÀ DO QUYỀN NĂNG CHÚA THÁNH THẦN” “ÔNG GIU-SE, LÀ NGƯỜI CÔNG CHÍNH, KHÔNG MUỐN TỐ GIÁC BÀ, NÊN MỚI BỎ BÀ CÁCH KÍN ĐÁO” KHI TỈNH GiẤC, ÔNG GIU-SE LÀM NHƯ SỨ THẦN DẠY VÀ LÀM GÌ NỮA ?


Tải xuống ppt "VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google