Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
"KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ" VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ SỐ 118 DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ CHÚA NHẬT I MÙA CHAY C

2 DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
SỐ 118 TRẮC NGHIỆM Ô CHỮ Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi "KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KI-TÔ"

3 PHẦN I : TRẮC NGHIỆM 1 2 3 4 5 - GỒM 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ :
+ KINH THÁNH (CÁC BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT) + GIÁO LÝ (SÁCH HỎI THƯA GLHTCG CỦA UB GIÁO LÝ ĐỨC TIN-HĐGMVN) - MỖI CÂU HỎI CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. - TRẢ LỜI ĐÚNG 10 ĐIỂM. 1 2 3 4 5 HD: 1- CLICK CHUỘT VÀO Ô SỐ CÂU HỎI ĐỂ MỞ CÂU HỎI 2- SAU ĐÓ CLICK CHUỘT : CHẠY CÂU HỎI - MỞ CÁC ĐÁP ÁN VÀ ĐỒNG HỒ - CHẠY ĐỒNG HỒ - ĐÁP ÁN ĐÚNG 3- CLICK CHUỘT VÀO BACK ĐỂ TRỞ VỀ TRANG NÀY. HOME

4 2 4 5 1 3 01 AI ĐÃ DẪN ĐỨC GIÊ-SU ĐI VÀO HOANG ĐỊA ? A. Chúa Cha
01 AI ĐÃ DẪN ĐỨC GIÊ-SU ĐI VÀO HOANG ĐỊA ? A. Chúa Cha B. Chúa Con C. Chúa Thánh Thần D. Ma quỷ BACK

5 A. Tìm nơi thanh vắng nghỉ ngơi
3 5 2 4 1 02 CHÚA GIÊ-SU LÀM GÌ TRONG HOANG ĐỊA ? A. Tìm nơi thanh vắng nghỉ ngơi B. Chịu ma quỷ cám dỗ C. Sám hối D. Cả A, B và C BACK

6 4 5 3 2 1 03 TRƯỚC CÁM DỖ LÀM CHO HÒN ĐÁ
03 TRƯỚC CÁM DỖ LÀM CHO HÒN ĐÁ HÓA BÁNH, ĐỨC GIÊSU ĐÃ NÓI GÌ? A. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh B. Người ta sống chỉ nhờ cơm bánh n C. Phải tín thác vào Thiên Chúa D. Chúa yêu thương hết mọi người BACK

7 Ở ĐÂU QUỶ NÓI VỚI ĐỨC GIÊSU: NẾU ÔNG LÀ CON THIÊN CHÚA,
3 4 2 5 1 04 Ở ĐÂU QUỶ NÓI VỚI ĐỨC GIÊSU: NẾU ÔNG LÀ CON THIÊN CHÚA, THÌ ĐỨNG ĐÂY MÀ GIEO MÌNH XUỐNG ĐI ? A. Trên ngọn núi cao B. Trên đỉnh tháp chuông C. Trên nóc Đền thờ D. Trên sườn núi BACK

8 Ở ĐÂU, ĐỨC GIÊSU NÓI VỚI QUỶ: NGƯƠI CHỚ THỬ THÁCH ĐỨC CHÚA
2 4 5 1 3 05 Ở ĐÂU, ĐỨC GIÊSU NÓI VỚI QUỶ: NGƯƠI CHỚ THỬ THÁCH ĐỨC CHÚA LÀ THIÊN CHÚA CỦA NGƯƠI ? A. Trên ngọn núi cao B. Trong sa mạc C. Trên nóc Đền thờ D. Trong đền thờ Giêrusalem BACK

9 PHẦN II : Ô CHỮ GỒM 8 Ô CHỮ HÀNG NGANG
NGƯỜI CHƠI TÙY CHỌN TRẢ LỜI Ô CHỮ HÀNG NGANG. MỖI CÂU HỎI CHO Ô CHỮ CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. TRẢ LỜI ĐÚNG: 10 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ ĐƯỢC MỞ. TRẢ LỜI SAI: 0 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ KHÔNG ĐƯỢC MỞ. TỪ CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ NẰM Ở HÀNG DỌC. AI TÌM RA TỪ CHỦ ĐỀ DÀNH ĐƯỢC 40 ĐIỂM.

10 HƯỚNG DẪN CHẠY PHẦN II - KHÔNG DÙNG BÀN PHÍM, MÀ DÙNG CHUỘT
- MUỐN TÌM RA Ô CHỮ HÀNG NGANG NÀO THÌ ĐƯA CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG ẤY, RỒI CLICK CHUỘT TRÁI. + CLICK LẦN 1: MỞ CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN + CLICK LẦN 2: CHẠY ĐỒNG HỒ THỜI GIAN SUY NGHĨ + CLICK LẦN 3: BIẾN MẤT CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ - NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG, CLICK LẦN 4: MỞ Ô CHỮ HÀNG NGANG - NẾU TRẢ LỜI SAI, KHÔNG CLICK LẦN 4 ĐỂ Ô CHỮ HÀNG NGANG KHÔNG ĐƯỢC MỞ SAU ĐÓ DI CHUYỂN CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG KHÁC, RỒI LÀM LẠI ĐÚNG TIẾN TRÌNH TRÊN CHO HÀNG NGANG ẤY. NẾU CÓ NGƯỜI TÌM RA TỪ HÀNG DỌC THÌ CLICK CHUỘT TRÁI VÀO HÌNH SAO CÓ CHỮ “ĐA” (ĐÁP ÁN) ĐỂ MỞ TỪ HÀNG DỌC.

11 T O A N Q Q U Y Ê N 5 2 1 4 2 4 3 3 4 2 3 1 5 3 4 1 2 5 5 3 1 5 1 5 4 2 1 3 5 2 4 1 3 4 2 4 5 1 3 2 1 CHỦ ĐỀ Ô CHỮ GÌ ? (NẰM HÀNG DỌC) G I Ê R U U S A L E M 2 B A I L A Y T Ô I 3 T H I Ê N C C H U A 4 H H O N Đ A Á N A Y 5 ĐA N H Ơ C Ơ M M B A N H 6 Đ Ư Ơ C D D Â N Đ I 7 H O M E S E T H U Ô C V Ê 8 QUỶ LẠI ĐEM ĐỨC GIÊ-SU ĐẾN ĐÂU VÀ ĐẶT NGƯỜI TRÊN NÓC ĐỀN THỜ ? AI SẼ TRUYỀN CHO THIÊN SỨ GIỮ GÌN BẠN? “VẬY NẾU ÔNG BÁI LẠY TÔI, THÌ TẤT CẢ ÔNG.” “NẾU ÔNG LÀ CON THIÊN CHÚA THÌ TRUYỀN CHO HOÁ BÁNH ĐI!” ĐỨC GIÊSU NÓI VỚI QUỶ: NGƯỜI TA SỐNG KHÔNG CHỈ THẾ NÀO ? “SUỐT 40 NGÀY, NGƯỜI ... THÁNH THẦN TRONG HOANG ĐỊA VÀ CHỊU QUỶ CÁM DỖ.” “QUỶ NÓI VỚI ĐỨC GIÊSU: “VẬY NẾU ÔNG , THÌ TẤT CẢ SẼ THUỘC VỀ ÔNG.” “QUỶ NÓI VỚI CGS: TÔI SẼ CHO ÔNG CAI TRỊ CÙNG VỚI VINH HOA LỢI LỘC CỦA CÁC NƯỚC NÀY”


Tải xuống ppt "VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google