Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
"KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ" VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ SỐ 94 DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN B

2 DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
SỐ 94 TRẮC NGHIỆM Ô CHỮ Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi "KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KI-TÔ"

3 PHẦN I : TRẮC NGHIỆM - GỒM 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ : + KINH THÁNH (CÁC BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT) + GIÁO LÝ (SÁCH HỎI THƯA GLHTCG CỦA UB GIÁO LÝ ĐỨC TIN-HĐGMVN) - MỖI CÂU HỎI CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. - TRẢ LỜI ĐÚNG 10 ĐIỂM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HD: 1- CLICK CHUỘT VÀO Ô SỐ CÂU HỎI ĐỂ MỞ CÂU HỎI 2- SAU ĐÓ CLICK CHUỘT : CHẠY CÂU HỎI - MỞ CÁC ĐÁP ÁN VÀ ĐỒNG HỒ - CHẠY ĐỒNG HỒ - ĐÁP ÁN ĐÚNG 3- CLICK CHUỘT VÀO BACK ĐỂ TRỞ VỀ TRANG NÀY. HOME

4 2 4 5 1 3 01 KHI BĂNG QUA MIỀN GA-LI-LÊ
01 KHI BĂNG QUA MIỀN GA-LI-LÊ ĐỨC GIÊ-SU DẠY CÁC MÔN ĐỆ ĐIỀU GÌ ? A. Ta là bánh trường sinh B. Anh em hãy yêu thương nhau C. Ai là anh em tôi D. Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời… BACK

5 3 5 2 4 1 02 A. Được chôn cất trong mồ B. Sống lại
02 ĐỨC GIÊ-SU DẠY CON NGƯỜI SẼ BỊ NỘP VÀO TAY NGƯỜI ĐỜI, HỌ SẼ GIẾT CHẾT NGƯỜI VÀ BA NGÀY SAU, NGƯỜI SẼ THẾ NÀO ? A. Được chôn cất trong mồ B. Sống lại C. Hiện ra với các phụ nữ D. An ủi các môn đệ BACK

6 3 4 2 5 1 03 A. Ai là người lớn hơn cả B. Cái chết của Đức Giê-su
03 ĐÂU LÀ ĐIỀU CÁC MÔN ĐỆ BÀN TÁN DỌC ĐƯỜNG ? A. Ai là người lớn hơn cả B. Cái chết của Đức Giê-su n C. Sự đau khổ mà Đức Giê-su phải chịu D. Bánh trường sinh mà Đức Giê-su dạy BACK

7 3 4 2 5 1 04 A. Làm người chỉ huy B. Làm người phục vụ mọi người
04 ĐỨC GIÊ-SU NÓI VỚI CÁC MÔN ĐỆ: AI MUỐN LÀM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU THÌ PHẢI LÀM GÌ? A. Làm người chỉ huy B. Làm người phục vụ mọi người C. Làm người rốt hết D. Câu B và C BACK

8 2 4 5 1 3 05 A. Người nghèo C. Vị ngôn sứ của Thiên Chúa
05 AI ĐÓN TIẾP MỘT EM NHỎ NHƯ EM NÀY VÌ DANH THẦY, LÀ ĐÓN TIẾP AI ? A. Người nghèo B. Thầy C. Vị ngôn sứ của Thiên Chúa D. Mọi người BACK

9 3 1 2 4 5 06 BÍ TÍCH HÔN PHỐI ĐƯỢC CỬ HÀNH THẾ NÀO ?
1 2 4 5 06 BÍ TÍCH HÔN PHỐI ĐƯỢC CỬ HÀNH THẾ NÀO ? A. Cách công khai B. Trước sự chứng kiến của vị đại diện Hội thánh C. Trước những người làm chứng D. Cả A, B và C BACK

10 3 5 2 4 1 07 A. Đúng B. Sai SỰ ƯNG THUẬN KẾT HÔN LÀ Ý MUỐN
07 SỰ ƯNG THUẬN KẾT HÔN LÀ Ý MUỐN DO NGƯỜI NAM VÀ NGƯỜI NỮ BỘC LỘ, ĐỂ TỰ HIẾN CHO NHAU MÃI MÃI . A. Đúng B. Sai BACK

11 ĐIỀU KIỆN NÀO LÀM KHÔNG THỂ
2 3 4 5 1 08 ĐIỀU KIỆN NÀO LÀM KHÔNG THỂ ĐƯỢC LÃNH BÍ TÍCH HÔN PHỐI ? A. Chưa lãnh nhận Bí tích Rửa Tội B. Không có ngăn trở bởi luật tự nhiên và luật Hội Thánh C. Hiểu biết về Bí tích Hôn Phối và đời sống gia đình D. Có tự do và công khai nói lên sự ưng thuận BACK

12 SỰ ƯNG THUẬN KẾT HÔN CẦN THIẾT THẾ NÀO ?
3 4 2 5 1 09 SỰ ƯNG THUẬN KẾT HÔN CẦN THIẾT THẾ NÀO ? A. Không thể thiếu B. Không thể thay thế C. Cả A và B đúng D. Cả A và B sai BACK

13 3 4 2 5 1 10 A. Để đôi bạn không thể li dị
10 VÌ SAO SỰ ƯNG THUẬN KẾT HÔN KHÔNG THỂ THIẾU VÀ KHÔNG THỂ THAY THẾ ? A. Để đôi bạn không thể li dị B. Đó là yếu tố thiết yếu làm thành bí tích Hôn phối C. Cả A và B đúng D. Cả A và B sai BACK

14 PHẦN II : Ô CHỮ GỒM 8 Ô CHỮ HÀNG NGANG
NGƯỜI CHƠI TÙY CHỌN TRẢ LỜI Ô CHỮ HÀNG NGANG. MỖI CÂU HỎI CHO Ô CHỮ CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. TRẢ LỜI ĐÚNG: 10 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ ĐƯỢC MỞ. TRẢ LỜI SAI: 0 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ KHÔNG ĐƯỢC MỞ. TỪ CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ NẰM Ở HÀNG DỌC. AI TÌM RA TỪ CHỦ ĐỀ DÀNH ĐƯỢC 40 ĐIỂM.

15 HƯỚNG DẪN CHẠY PHẦN II - KHÔNG DÙNG BÀN PHÍM, MÀ DÙNG CHUỘT
- MUỐN TÌM RA Ô CHỮ HÀNG NGANG NÀO THÌ ĐƯA CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG ẤY, RỒI CLICK CHUỘT TRÁI. + CLICK LẦN 1: MỞ CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN + CLICK LẦN 2: CHẠY ĐỒNG HỒ THỜI GIAN SUY NGHĨ + CLICK LẦN 3: BIẾN MẤT CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ - NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG, CLICK LẦN 4: MỞ Ô CHỮ HÀNG NGANG - NẾU TRẢ LỜI SAI, KHÔNG CLICK LẦN 4 ĐỂ Ô CHỮ HÀNG NGANG KHÔNG ĐƯỢC MỞ SAU ĐÓ DI CHUYỂN CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG KHÁC, RỒI LÀM LẠI ĐÚNG TIẾN TRÌNH TRÊN CHO HÀNG NGANG ẤY. NẾU CÓ NGƯỜI TÌM RA TỪ HÀNG DỌC THÌ CLICK CHUỘT TRÁI VÀO HÌNH SAO CÓ CHỮ “ĐA” (ĐÁP ÁN) ĐỂ MỞ TỪ HÀNG DỌC.

16 1 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 1 2 5 1 4 5 4 3 3 2 1 4 5 2 1 2 3 3 4 2 1 5 4 5 3 2 1 5 4 2 3 1 5 4 4 5 3 2 1 3 CHỦ ĐỀ Ô CHỮ GÌ ? (NẰM HÀNG DỌC) @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 2 @ @ @ @ @ @ @ @ 3 4 @ @ @ @ @ @ @ @ @ 5 @ @ @ @ @ @ @ @ @ 6 @ @ @ @ @ @ @ @ 7 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ H O M E @ @ @ @ @ @ @ @ 8 MỘT CỬ CHỈ CỦA ĐỨC GIÊ-SU TRƯỚC KHI GỌI NHÓM MƯỜI HAI LẠI ĐỂ DẠY HỌ BÀI HỌC VỀ LÀM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ? Ở THÀNH NÀO, ĐỨC GIÊ-SU ĐÃ DẠY CÁC MÔN ĐỆ BÀI HỌC VỀ LÀM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ? ĐỨC GIÊ-SU ĐÃ ĐẶT AI Ở GIỮA CÁC MÔN ĐỆ ĐỂ DẠY CÁC ÔNG VỀ TINH THẦN PHỤC VỤ VÀ TIẾP ĐÓN ? ĐỨC GIÊ-SU VÀ CÁC MÔN ĐỆ ĐÃ BĂNG QUA ĐÂU RỒI ĐẾN THÀNH CA-PHÁC-NA-UM ? THEO ĐỨC GIÊ-SU DẠY: AI MUỐN LÀM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU THÌ PHẢI LÀM GÌ VÀ LÀM NGƯỜI PHỤC VỤ ? PHẢN ỨNG CỦA CÁC MÔN ĐỆ KHI ĐỨC GIÊ-SU HỎI “DỌC ĐƯỜNG, ANH EM ĐÃ BÀN TÁN ĐIỀU GÌ VẬY” ? ĐỨC GIÊ-SU NÓI: AI TIẾP ĐÓN MỘT EM NHỎ NHƯ EM NÀY VÌ DANH THẦY, LÀ TIẾP ĐÓN AI ? CON NGƯỜI SẼ BỊ NỘP VÀO TAY AI VÀ HỌ SẼ GIẾT CHẾT NGƯỜI ?


Tải xuống ppt "VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google