Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
"KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ" VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ SỐ 67 DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - B

2 DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
SỐ 67 TRẮC NGHIỆM Ô CHỮ Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi "KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KI-TÔ"

3 PHẦN I : TRẮC NGHIỆM - GỒM 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ : + KINH THÁNH (CÁC BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT) + GIÁO LÝ (SÁCH HỎI THƯA GLHTCG CỦA UB GIÁO LÝ ĐỨC TIN-HĐGMVN) - MỖI CÂU HỎI CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. - TRẢ LỜI ĐÚNG 10 ĐIỂM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HD: 1- CLICK CHUỘT VÀO Ô SỐ CÂU HỎI ĐỂ MỞ CÂU HỎI 2- SAU ĐÓ CLICK CHUỘT : CHẠY CÂU HỎI - MỞ CÁC ĐÁP ÁN VÀ ĐỒNG HỒ - CHẠY ĐỒNG HỒ - ĐÁP ÁN ĐÚNG 3- CLICK CHUỘT VÀO BACK ĐỂ TRỞ VỀ TRANG NÀY. HOME

4 TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP THÌ AI CÓ NHIỆM VỤ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC ?
2 4 5 1 3 01 TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP THÌ AI CÓ NHIỆM VỤ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC ? A. Bất cứ linh mục nào B. Bất cứ ki-tô hữu nào C. Cả A và B đúng D. Cả A và B sai BACK

5 ÔNG PHI-LÍP-PHÊ LÀ NGƯỜI
3 5 2 4 1 02 ÔNG PHI-LÍP-PHÊ LÀ NGƯỜI THUỘC MIỀN NÀO ? A. Miền Ga-li-lê B. Miền Giu-đê C. Miền Sa-ma-ri D. Miền Thập Tỉnh BACK

6 4 5 3 2 1 03 NGOÀI ĐỨC GIÁM MỤC THÌ CÒN AI LÀ
03 NGOÀI ĐỨC GIÁM MỤC THÌ CÒN AI LÀ THỪA TÁC VIÊN THÔNG THƯỜNG CỦA BÍ TÍCH THÊM SỨC NỮA ? A. Tất cả các linh mục B. Các linh mục được chỉ định n C. Các linh mục và phó tế D. Tất cả sai BACK

7 3 4 2 5 1 04 AI PHỤC VỤ THẦY THÌ HÃY THEO THẦY, VÀ THẦY
04 AI PHỤC VỤ THẦY THÌ HÃY THEO THẦY, VÀ THẦY Ở ĐÂU, KẺ PHỤC VỤ THẦY CŨNG SẼ Ở ĐÓ. AI PHỤC VỤ THẦY, CHA THẦY SẼ LÀM GÌ ? A. Quí trọng người ấy B. Ban hạnh phúc Nước Trời cho người ấy C. Gìn giữ họ khỏi tay ma quỷ D. Yêu thương họ BACK

8 2 4 5 1 3 05 ĐÂU LÀ BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC ?
05 ĐÂU LÀ BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC ? A. Nỗ lực thi hành Lời Chúa trong đời sống B. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Tin Mừng C. Tích cực giới thiệu Chúa cho mọi người D. Cả A, B và C đúng BACK

9 HẠT GIỐNG GIEO VÀO LÒNG ĐẤT MÀ KHÔNG CHẾT ĐI THÌ THẾ NÀO ?
2 4 5 1 3 06 HẠT GIỐNG GIEO VÀO LÒNG ĐẤT MÀ KHÔNG CHẾT ĐI THÌ THẾ NÀO ? A. Sinh nhiều hoa trái B. Mục nát C. Bơ vơ D. Vẫn trơ trọi một mình BACK

10 TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP THÌ BẤT CỨ NGƯỜI NÀO CŨNG ĐỀU CÓ NHIỆM VỤ
3 5 2 4 1 07 TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP THÌ BẤT CỨ NGƯỜI NÀO CŨNG ĐỀU CÓ NHIỆM VỤ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC. A. Sai B. Đúng BACK

11 3 4 2 5 1 08 AI YÊU QUÍ MẠNG SỐNG MÌNH THÌ SẼ MẤT,
08 AI YÊU QUÍ MẠNG SỐNG MÌNH THÌ SẼ MẤT, CÒN AI COI THƯỜNG MẠNG SỐNG MÌNH Ở ĐỜI NÀY, THÌ SẼ GIỮ ĐƯỢC ĐIỀU GÌ ? A. Sự sống đời đời B. Tình yêu của Thiên Chúa C. Hạnh phúc vĩnh cửu D. Gia nghiệp Nước Trời BACK

12 3 4 2 5 1 09 “PHẢI SẠCH TỘI NHẸ” LÀ ……. CỦA NGƯỜI
09 “PHẢI SẠCH TỘI NHẸ” LÀ ……. CỦA NGƯỜI KHI LÃNH THỤ BÍ TÍCH THÊM SỨC. A. Điều kiện buộc phải có B. Điều kiện cần thiết C. Điều kiện không buộc phải có D. Điều kiện thông thường BACK

13 3 4 2 5 1 10 “PHẦN TÔI MỘT KHI ĐƯỢC GIƯƠNG CAO LÊN
10 “PHẦN TÔI MỘT KHI ĐƯỢC GIƯƠNG CAO LÊN KHỎI MẶT ĐẤT, TÔI SẼ KÉO MỌI NGƯỜI LÊN VỚI TÔI”. ĐỨC GIÊ-SU NÓI THẾ ĐỂ ÁM CHỈ ĐIỀU GÌ ? A. Ngài phải chết cách nào B. Con rắn đồng trong sa mạc C. Cái chết của ông Phê-rô D. Cái chết của những người ki-tô hữu BACK

14 PHẦN II : Ô CHỮ GỒM 6 Ô CHỮ HÀNG NGANG
NGƯỜI CHƠI TÙY CHỌN TRẢ LỜI Ô CHỮ HÀNG NGANG. MỖI CÂU HỎI CHO Ô CHỮ CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. TRẢ LỜI ĐÚNG: 10 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ ĐƯỢC MỞ. TRẢ LỜI SAI: 0 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ KHÔNG ĐƯỢC MỞ. TỪ CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ NẰM Ở HÀNG DỌC. AI TÌM RA TỪ CHỦ ĐỀ DÀNH ĐƯỢC 40 ĐIỂM.

15 HƯỚNG DẪN CHẠY PHẦN II - KHÔNG DÙNG BÀN PHÍM, MÀ DÙNG CHUỘT
- MUỐN TÌM RA Ô CHỮ HÀNG NGANG NÀO THÌ ĐƯA CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG ẤY, RỒI CLICK CHUỘT TRÁI. + CLICK LẦN 1: MỞ CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN + CLICK LẦN 2: CHẠY ĐỒNG HỒ THỜI GIAN SUY NGHĨ + CLICK LẦN 3: BIẾN MẤT CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ - NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG, CLICK LẦN 4: MỞ Ô CHỮ HÀNG NGANG - NẾU TRẢ LỜI SAI, KHÔNG CLICK LẦN 4 ĐỂ Ô CHỮ HÀNG NGANG KHÔNG ĐƯỢC MỞ SAU ĐÓ DI CHUYỂN CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG KHÁC, RỒI LÀM LẠI ĐÚNG TIẾN TRÌNH TRÊN CHO HÀNG NGANG ẤY. NẾU CÓ NGƯỜI TÌM RA TỪ HÀNG DỌC THÌ CLICK CHUỘT TRÁI VÀO HÌNH SAO CÓ CHỮ “ĐA” (ĐÁP ÁN) ĐỂ MỞ TỪ HÀNG DỌC.

16 3 2 1 4 3 5 4 5 1 4 5 1 2 2 3 5 4 3 4 2 1 2 1 3 2 1 4 5 5 3 CHỦ ĐỀ Ô CHỮ GÌ ? (NẰM HÀNG DỌC) * * * * * * * * 1 * * * * * * 2 * * * * * * * * * 3 * * * * * * * * 4 * * * * * * * 5 * * * * * * * 6 H O M E HẠT LÚA GIEO VÀO LÒNG ĐẤT MÀ CHẾT ĐI THÌ NÓ MỚI SINH ĐƯỢC NHIỀU CÁI GÌ ? MỘT KHI CHÚA GIÊ-SU ĐƯỢC THẾ NÀO LÊN KHỎI MẶT ĐẤT, NGÀI SẼ KÉO MỌI NGƯỜI LÊN VỚI NGÀI ? CHÚA CHA SẼ QUÍ TRỌNG NGƯỜI LÀM GÌ CHO CHÚA GIÊ-SU ? HẠT LÚA GIEO VÀO CÁI GÌ MÀ KHÔNG CHẾT ĐI, THÌ NÓ VẪN TRƠ TRỌI MỘT MÌNH ? KHI NGHE TIẾNG TỪ TRỜI VỌNG XUỐNG, DÂN CHÚNG ĐỨNG GẦN ĐÓ ĐÃ BẢO LÀ GÌ ? AI YÊU QUÍ CÁI GÌ CỦA MÌNH, THÌ SẼ MẤT ?


Tải xuống ppt "VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google