Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Chất thải rắn đang là một trong những vấn đề nhức nhối của toàn xã hội

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Chất thải rắn đang là một trong những vấn đề nhức nhối của toàn xã hội"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Chất thải rắn đang là một trong những vấn đề nhức nhối của toàn xã hội
Chất thải rắn đang là một trong những vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Để thu gom và xử lí triệt để CTR, xã hội hóa CTR một cách sâu rộng trên cả nước là một trong những biện pháp quản lí hữu hiệu! XÃ HỘI HÓA CHẤT THẢI RẮN 2/1/2019 Xã hội hóa chất thải rắn

2 Nội dung xã hội hóa chất thải rắn
Xã hội hóa chất thải rắn là việc thực hiện phổ cập công tác thu gom, vận chuyển và xử lí chất thải rắn. Từng cơ sở, từng cá nhân, xí nghiệp có khả năng xử lí chất thải sẽ “đấu thầu” công tác thu gom, vận chuyển hoặc xử lí, tái chế CTR. Trách nhiệm môi trường và sự thúc đẩy về lợi nhuận sẽ khiến công ty tự điều chỉnh về chi phí, công tác thu gom, tái chế, tận dụng nguyên liệu từ rác thải sao cho đạt được hiệu quả cao nhất cho cả công ty, môi trường và người dân. 2/1/2019 Xã hội hóa chất thải rắn

3 Xử lí tập trung XÃ HỘI HÓA CHẤT THẢI RẮN Nơi phát sinh Xử lí tư nhân
2/1/2019 Xã hội hóa chất thải rắn

4 Lý do cần thực hiện xã hội hóa chất thải rắn
Hiện nay Công ty Công trình đô thị tại các thành phố lớn không thể đảm đương thu gom, vận chuyển, xử lý hết lượng rác thải của TP. Cần xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn để đạt tới mục tiêu 100% CTR được thu gom và xử lý hợp vệ sinh. Phân loại rác tái chế và giao cho những công ty tư nhân tình nguyện xử lí sẽ thuận lợi cho việc xử lý triệt để CTR đồng thời tiết kiệm rất nhiều cho xã hội. 2/1/2019 Xã hội hóa chất thải rắn

5 Những công việc cần thực hiện trong xã hội hóa chất thải rắn
Phổ biến sâu rộng cho mọi thành viên trong xã hội nhận thức rõ nội dung, phương pháp, lợi ích của việc xã hội hóa chất thải rắn. Kêu gọi kinh phí đầu tư thực hiện đề án từ ngân sách thành phố và các nguồn vốn vay từ các doanh nghiệp đầu tư... Thực hiện chương trình phân loại rác tại nguồn – giúp nơi xử lí nâng cao công xuất tái chế và giảm chi phí phân loại, từ đó giảm phí cho người dân. Những đơn nguyên về cơ sở hạ tầng trong hệ thống xã hội hóa chất thải rắn là không thể thiếu 2/1/2019 Xã hội hóa chất thải rắn

6 Những khó khăn trong xã hội hóa CTR
Phải có giải pháp tài chính để các doanh nghiệp có điều kiện tái đầu tư. Đầu tư xây dựng các trạm trung chuyển, các công trình phụ trợ với kinh phí xây dựng rất lớn. Phải có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực này Có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở ban ngành thành phố Cần có sự ủng hộ nhiệt tình và chịu tác động mạnh từ ý thức của người dân. 2/1/2019 Xã hội hóa chất thải rắn

7 LỘ TRÌNH XÃ HỘI HÓA CTR Bước 1: Thu thập thông tin về hiện trạng chất thải
Xác định chính xác khối lượng và thành phần chất thải rắn sinh hoạt thải ra hàng ngày tại tất cả các quận huyện. Xác định chính xác khối lượng và thành phần chất thải rắn (công nghiệp và y tế) thải ra của tất cả các khu du lịch, các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, các nhà máy và các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, bệnh viện 2/1/2019 Xã hội hóa chất thải rắn

8 LỘ TRÌNH XÃ HỘI HÓA CTR Bước 2: Xây dựng cơ sở vật chất
Lựa chọn và xây dựng các bô, trạm trung chuyển rác với địa điểm, quy mô và số lượng hợp lý hơn so với hiện tại. Quy hoạch khu liên hợp tái sinh, tái chế và xử lý chất thải rắn đô thị. Quy hoạch vị trí các bãi chôn lấp (khu liên hợp xử lý chất thải rắn) với những thành phố chưa có bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh. Xây dựng trạm xử lý nước rò rỉ với công nghệ hóa học hoặc màng lọc kết hợp hệ thống hồ sinh học tại các bãi chôn lấp. Đổi mới công nghệ và trang thiết bị phục vụ công tác quản lý chất thải rắn đô thị và công nghiệp. 2/1/2019 Xã hội hóa chất thải rắn

9 LỘ TRÌNH XÃ HỘI HÓA CTR Bước 2: Xây dựng cơ sở vật chất (2)
Nghiên cứu dự án xây dựng các nhà máy chế biến compost và  sản xuất phân hữu cơ có công suất đủ lớn theo lượng rác hữu cơ được xác định Nghiên cứu ứng dụng đầu ra phân compost cho nông nghiệp. Xây dựng Trạm đốt rác y tế. Xây dựng Trạm xử lý chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp. Lập dự án khả thi xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải công nghiệp (kể cả chất thải nguy hại). Xây dựng hệ thống giám sát chất lượng các bãi chôn lấp (nước, không khí, sụt lún…) phục vụ công tác quản lý và đào tạo. 2/1/2019 Xã hội hóa chất thải rắn

10 LỘ TRÌNH XÃ HỘI HÓA CTR Bước 3: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất thải rắn
Xây dựng hệ thống quản lý (nhân sự, chính sách, quy định …) và hệ thống giám sát chặt chẽ mọi hoạt động trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn. Xây dựng hệ thống phí và thu phí quản lý chất thải rắn (bao gồm phí thu gom, tồn trữ, trung chuyển, vận chuyển, xử lý và chôn lấp chất thải rắn) trên cơ sở khoa học và mang tính xã hội cao. Xây dựng hồ sơ đấu thầu cho các quận huyện và các thành phần tư nhân tham gia thực hiện tất cả các quy trình trong hệ thống quản lý. Xây dựng hệ thống quản lý hành chính đồng bộ. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách nhằm khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động 2/1/2019 Xã hội hóa chất thải rắn

11 LỘ TRÌNH XÃ HỘI HÓA CTR Bước 3: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất thải rắn
Bổ sung và hoàn thiện chính sách, quy chế, quy định và các quy trình quản lý thời gian thực hiện và hoàn thiện hàng năm. Nâng cao ý thức cộng đồng bằng cách thực hiện các chương trình tuyên truyền, cổ động dưới mọi hình thức. Tổ chức các khóa đào tạo và tập huấn về nghiệp vụ quản lý chất thải rắn cho các cơ quan và đơn vị. 2/1/2019 Xã hội hóa chất thải rắn

12 LỘ TRÌNH XÃ HỘI HÓA CTR Bước 4: Thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn
2/1/2019 Xã hội hóa chất thải rắn

13 XÃ HỘI HÓA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Hiện nay ở nước ta đã thực hiện xã hội hóa CTR ở TP. HCM và Cần Thơ. Cụ thể như sau XÃ HỘI HÓA CHẤT THẢI RẮN Tuyên truyền ý thức Kêu gọi đầu tư Xây dụng cơ sở hạ tầng Xây dựng hệ thống quản lí 2/1/2019 Xã hội hóa chất thải rắn

14 XÃ HỘI HÓA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Tại Cần Thơ
Ngày 25/04/2010, Sở Xây dựng TP Cần Thơ xây dựng Đề án “Khuyến khích xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn TP Cần Thơ đến năm 2020” Mục tiêu: 100% rác sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại, y tế được thu gom và xử lý, đến năm 2015 thực hiện hoàn chỉnh hệ thống xử lý chất thải. 2/1/2019 Xã hội hóa chất thải rắn

15 XÃ HỘI HÓA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Tại Cần Thơ
Giai đoạn 1 ( ): tăng cường công tác thu gom CTR sinh hoạt, công nghiệp-độc hại; Đưa vào vận hành các trạm trung chuyển rác tại các quận, huyện; Triển khai xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường Phước Thới qui mô 47 ha, công suất tấn/ngày; Xây dựng bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh tạm thời qui mô 20 ha; xây dựng khu xử lý rác thải y tế tập trung… Giai đoạn 2 (2016 đến năm 2020): phân loại rác thải tại nguồn; xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTR Dự báo khối lượng chất thải rắn phát sinh đến năm 2015 khoảng 754 tấn/ngày, đến năm 2020 khoảng 870 tấn/ngày. Kinh phí dự kiến thực hiện đề án là hơn tỉ đồng, trong đó ngân sách thành phố hơn 100 tỉ đồng, vốn vay ODA 150 tỉ đồng và còn lại 900 tỉ từ các doanh nghiệp đầu tư... 2/1/2019 Xã hội hóa chất thải rắn

16 XÃ HỘI HÓA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY TP.HCM năm 2004-2005
Thu thập số liệu về CTR tại 24 quận huyện với sự phối hợp của các trường Đại học Bách khoa, Khoa học Tự nhiên, Nông lâm… Quy hoạch các bô, trạm trung chuyển rác, quy hoạch vị trí các bãi chôn lấp (kết hợp với dự án do ADB tài trợ). Quy hoạch khu liên hợp tái sinh, tái chế và xử lý chất thải rắn đô thị với mục tiêu đến năm 2015 thì tỷ lệ chế biến compost là 50%, tái chế 20%, đốt rác thành điện 10% và chôn lấp 10%. Xây dựng hệ thống quản lý (nhân sự, chính sách, quy định …) và hệ thống giám sát chặt chẽ mọi hoạt động trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn 2/1/2019 Xã hội hóa chất thải rắn

17 XÃ HỘI HÓA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY TP.HCM năm 2004-2005
Thực hiện triển khai thí điểm phân loại rác tại bốn quận 1,4,5,10. Trong đó, quận 5 đã thực hiện tại phường 12 và trường phổ thông trung học Hùng Vương. Phân loại chất thải rắn thành hai thành phần (hữu cơ và vô cơ). Xây dựng trạm phân loại tập trung tại Gò Cát hoặc Đa Phước phục vụ cho bốn quận thí điểm. Xây dựng nhà máy chế biến compost. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến phù hợp cho tái sinh tái chế. 2/1/2019 Xã hội hóa chất thải rắn

18 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Vấn đề chất thải rắn đã trở nên cấp bách với xã hội, cần được xử lí sớm và triệt để đặc biệt tại những thành phố lớn. Hệ thống quản lý chất thải rắn hiện tại tại những thành phố trên của nước ta đã từng bước được hoàn thiện và phát huy ưu điểm trong quá trình vận hành. Cần tìm hiểu rõ tiến trình, kế hoạch của công tác “xã hội hóa chất thải rắn” đã được áp dụng để sớm phổ biến sâu rộng nhiều hơn tại những thành phố lớn khác và nhân rộng trong cả nước. 2/1/2019 Xã hội hóa chất thải rắn

19 The end! Đỗ Thị Huyền Trần Thị Huyền Từ Nguyễn Diễm Tuyến
Nguyễn Thị Thu Cao Thị Thanh Thuận 2/1/2019 Xã hội hóa chất thải rắn


Tải xuống ppt "Chất thải rắn đang là một trong những vấn đề nhức nhối của toàn xã hội"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google