Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

BÀI GIẢNG Tiết 24 – Bài 23: HƯỚNG ĐỘNG

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "BÀI GIẢNG Tiết 24 – Bài 23: HƯỚNG ĐỘNG"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 BÀI GIẢNG Tiết 24 – Bài 23: HƯỚNG ĐỘNG
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUỸ LAURENCE S’TING CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E – LEARNING BÀI GIẢNG Tiết 24 – Bài 23: HƯỚNG ĐỘNG Chương trình Sinh học lớp 11 – Ban cơ bản Giáo viên: Lê Thị Thu Hà Số điện thoại: TRUNG TÂM GDTX MƯỜNG NHÉ Huyện Mường Nhé – Tỉnh Điện Biên Tháng 01 năm 2014

2 Một cơ thể sống có các đặc trưng cơ bản:
Trao đổi chất và năng lượng Cảm ứng Sinh trưởng và phát triển Sinh sản

3 Cảm ứng là phản ứng ở sinh vật đối với kích thích
CHƯƠNG II: CẢM ỨNG Khí hậu trở lạnh. Kích thích Cảm ứng là gì? Chim Sẻ xù lông giúp giữ ấm cơ thể. Lá cây xếp lại. Cảm ứng là phản ứng ở sinh vật đối với kích thích

4 A. CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT Tiết 24 - Bài 23: HƯỚNG ĐỘNG

5 III. VAI TRÒ CỦA HƯỚNG ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG THỰC VẬT
NỘI DUNG BÀI HỌC I. KHÁI NIỆM HƯỚNG ĐỘNG II. CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG III. VAI TRÒ CỦA HƯỚNG ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG THỰC VẬT

6 BÀI 23. HƯỚNG ĐỘNG I – KHÁI NIỆM HƯỚNG ĐỘNG
1. Thí nghiệm Chậu b: cây mọc trong tối hoàn toàn Chậu c: cây được chiếu sáng từ mọi phía Chậu a: cây được chiếu sáng từ 1 phía Nêu nhận xét về sự sinh trưởng của thân cây non ở các điều kiện chiếu sáng khác nhau? Cảm ứng của cây non với điều kiện chiếu sáng

7 Cảm ứng của cây non với điều kiên chiếu sáng
BÀI 23. HƯỚNG ĐỘNG I – KHÁI NIỆM HƯỚNG ĐỘNG Ở điều kiện chiếu sáng khác nhau, cây non có phản ứng sinh trưởng rất khác nhau. Cảm ứng của cây non với điều kiên chiếu sáng

8 I. KHÁI NIỆM HƯỚNG ĐỘNG Hướng động là gì? 2. Khái niệm hướng động  Hướng động (vận động định hướng) là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định.

9 Thân, lá hướng tới nguồn ánh sáng
I. KHÁI NIỆM HƯỚNG ĐỘNG 3. Các loại hướng động Thân, lá hướng tới nguồn ánh sáng + Hướng động dương: Sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích + Hướng động âm: Sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích Rễ hướng xa nguồn ánh sáng

10 I. KHÁI NIỆM HƯỚNG ĐỘNG 3. Cơ chế hướng động Do sự sinh trưởng không đồng đều của các tế bào ở hai phía đối diện của cơ quan.

11 3 1 2 5 4 Ánh sáng Ph©n bãn Hướng sáng Hướng hóa Hướng tiếp xúc
Hoá chất độc Hướng sáng Hướng hóa 2 5 4 Hướng tiếp xúc Hướng trọng lực Nước Hướng nước

12 1 II. CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG 1. Hướng sáng Khái niệm:
- Là phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp ứng lại tác động của ánh sáng. Đặc điểm sinh trưởng: + Hướng sáng (+): Thân + Hướng sáng (-): Rễ Ánh sáng 1 Hướng sáng

13 2. Hướng trọng lực (hướng đất)
II. CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG 2. Hướng trọng lực (hướng đất) Thân Rễ a. c. b. d. Khái niệm: - là phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp ứng lại tác động của trọng lực. Đặc điểm sinh trưởng: Hướng trọng lực (+): Rễ - Hướng trọng lực (-): Thân, cành

14 II. CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG Hướng hóa
Khái niệm: - Là phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp ứng lại tác động của hóa chất. Đặc điểm sinh trưởng: Hướng hóa (+): Rễ hướng về phân bón. Hướng hóa (-): Rễ tránh xa chất độc hại Phân bón Hóa chất độc Hướng hóa

15 II. CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG 4. Hướng nước Khái niệm: - Là phản ứng sinh trưởng của cây hướng tới nguồn nước. Đặc điểm sinh trưởng: + Hướng nước (+): Rễ Nước Hướng nước

16 II. CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG 5. Hướng tiếp xúc Khái niệm: - Là phản ứng sinh trưởng của thực vật đối với sự tiếp xúc. Đặc điểm sinh trưởng: Các tế bào ở phía không tiếp xúc sinh trưởng mạnh hơn các tế bào ở phía tiếp xúc ->Thân cây luôn quấn quanh giá thể

17 1. Vai trò của hướng sáng dương của thân cành:
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1. Vai trò của hướng sáng dương của thân cành: A) giúp cây tránh xa nguồn sáng B) giúp cây tìm đến nguồn sáng để quang hợp C) giúp cây tìm đến nguồn nước D) giúp cây tìm đến nguồn hóa chất Câu trả lời của bạn: Đúng - Click chuột để tiếp tục Sai - Click chuột để tiếp tục Trả lời Làm lại Bạn trả lời đúng Bạn trả lời chưa chính xác Đáp án đúng là: Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục

18 2. Hướng sáng âm và hướng trọng lực dương của rễ có ý nghĩa gì?
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 2. Hướng sáng âm và hướng trọng lực dương của rễ có ý nghĩa gì? A) giúp cây tránh xa nguồn phân bón B) giúp cây tìm đến nguồn sáng C) giúp rễ mọc và bám vào đất để giữ cây và hút các chất cho cây D) giúp cây tìm đến giá thể Đúng - Click chuột để tiếp tục Sai - Click chuột để tiếp tục Bạn trả lời đúng Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục Bạn chưa hoàn thành câu hỏi Đáp án đúng là: Câu trả lời của bạn: Trả lời Làm lại

19 3. Vai trò của hướng hóa đối với sự dinh dưỡng khoáng và nước của cây?
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 3. Vai trò của hướng hóa đối với sự dinh dưỡng khoáng và nước của cây? A) giúp cây sinh trưởng hướng tới nguồn nước và phân bón B) giúp cây tránh xa nguồn phân bón C) giúp cây tìm đến nguồn sáng D) giúp cây tìm giá thể Bạn trả lời đúng Sai - Click chuột để tiếp tục Đúng - Click chuột để tiếp tục Đáp án đúng là: Trả lời Làm lại Câu trả lời của bạn Bạn chưa hoàn thành câu hỏi Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục

20 III. VAI TRÒ CỦA HƯỚNG ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG THỰC VẬT
Hướng động có vai trò gì đối với đời sống thực vật? Theo em nếu trong đời sống của cây một kiểu hướng động nào đó bị ảnh hưởng thì sự phát triển của cây sẽ như thế nào? Cho ví dụ minh họa? Hướng động giúp cây thích nghi đối với sự biến đổi của môi trường để tồn tại và phát triển. * Nếu một kiểu hướng động nào đó của cây bị ảnh hưởng thì cây sinh trưởng phát triển kém, dẫn tới năng suất giảm sút. * VD: hướng hóa của rễ bị ảnh hưởng thì rễ sẽ bị nhiễm độc khi môi trường có chất độc hại.

21 Mời các em theo dõi video sau
QUAN SÁT VIDEO HƯỚNG ĐỘNG Ở THỰC VẬT Mời các em theo dõi video sau

22 1. Theo tác nhân kích thích, có các kiểu hướng động:
BÀI TẬP CỦNG CỐ 1. Theo tác nhân kích thích, có các kiểu hướng động: A) hướng sáng, hướng đất, hướng dinh dưỡng B) hướng sáng, hướng đất, hướng nước, hướng hóa, hướng tiếp xúc C) hướng nước, hướng phân bón, hướng mặt trời D) hướng dinh dưỡng, tránh xa nguồn chất độc hại Sai - Click chuột để tiếp tục Đúng - Click chuột để tiếp tục Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục Bạn chưa hoàn thành câu hỏi Trả lời Làm lại Đáp án đúng là: Câu trả lời của bạn: Bạn trả lời đúng

23 giúp cây hấp thụ dinh dưỡng D Hướng sáng
BÀI TẬP CỦNG CỐ 2. Hãy nối những cụm từ ở cột "kiểu hướng động" với cột "vai trò" cho phù hợp: Kiểu hướng động Vai trò A. giúp cây hấp thụ dinh dưỡng D Hướng sáng B Hướng nước B. giúp rễ cây hút nước C Hướng tiếp xúc C. giúp cây tìm giá thể D. giúp cây quang hợp A Hướng hóa Đúng - Click chuột để tiếp tục Sai - Click chuột để tiếp tục Bạn trả lời đúng Trả lời Làm lại Câu trả lời của bạn: Bạn chưa hoàn thành câu hỏi Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục Đáp án đúng là:

24 Hướng động là vận động sinh trưởng đối
BÀI TẬP CỦNG CỐ 3. Hãy chọn những cụm từ thích hợp điền vào ô trống để hoàn thành khái niệm sau: Hướng động là vận động sinh trưởng đối của các tác nhân ngoại cảnh do sự sai cơ quan (rễ, thân) với từ tại hai phía của khác về Đúng - Click chuột để tiếp tục Sai - Click chuột để tiếp tục Bạn trả lời đúng Đáp án đúng là: Bạn chưa hoàn thành câu hỏi Câu trả lời của bạn: Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục Làm lại Trả lời

25 Đúng - Click chuột để tiếp tục Sai - Click chuột để tiếp tục
BÀI TẬP CỦNG CỐ 4. Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của: A) hướng sáng B) hướng tiếp xúc C) hướng trọng lực âm D) cả 3 loại hướng trên Đúng - Click chuột để tiếp tục Sai - Click chuột để tiếp tục Câu trả lời của bạn: Bạn trả lời đúng Bạn chưa hoàn thành câu hỏi Đáp án đúng là Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục Trả lời Làm lại

26 Đúng - Click chuột để tiếp tục Sai - Click chuột để tiếp tục
BÀI TẬP CỦNG CỐ 5. Khái niệm sau là đúng hay sai? Hướng động dương là sự vận động của cơ quan hướng tới nguồn kích thích; hướng động âm là sự vận động của cơ quan theo hướng tránh xa nguồn kích thích. A) Đúng B) Sai Đúng - Click chuột để tiếp tục Sai - Click chuột để tiếp tục Câu trả lời của bạn: Bạn trả lời đúng Đáp án đúng là: Trả lời Làm lại Bạn chưa hoàn thành câu hỏi Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục

27 trường. Có 2 hình thức cảm ứng ở thực của Cảm ứng là khả năng
BÀI TẬP CỦNG CỐ 6. Hãy chọn những cụm từ thích hợp điền vào ô trống để hoàn thành khái niệm sau: trường. Có 2 hình thức cảm ứng ở thực của Cảm ứng là khả năng của môi thực vật đối với vật là Sai - Click chuột để tiếp tục Đúng - Click chuột để tiếp tục Bạn trả lời đúng Câu trả lời của bạn: Trả lời Làm lại Đáp án đúng là: Bạn chưa hoàn thành câu hỏi Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục

28 7. Hiện tượng trên được gọi là:
BÀI TẬP CỦNG CỐ 7. Hiện tượng trên được gọi là: A) Hướng hóa B) Hướng sáng C) Hướng nước D) Hướng trọng lực Đúng - Click chuột để tiếp tục Bạn trả lời đúng Sai - Click chuột để tiếp tục Trả lời Làm lại Đáp án đúng là Bạn chưa hoàn thành câu hỏi Câu trả lời của bạn: Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục

29 8. Cây trồng nào sau đây có tính hướng tiếp xúc?
BÀI TẬP CỦNG CỐ 8. Cây trồng nào sau đây có tính hướng tiếp xúc? A) Đậu tương, đậu xanh, cà tím B) Nho, đậu ván, mướp C) Mướp, bắp cải, khổ qua D) Bầu, bí, khoai tây Đúng - Click chuột để tiếp tục Sai - Click chuột để tiếp tục Trả lời Làm lại Bạn trả lời đúng Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục Bạn chưa hoàn thành câu hỏi Câu trả lời của bạn: Đáp án đúng là:

30 HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài. Lập bảng phân biệt các kiểu hướng động. Tìm hiểu hoạt động nở hoa của một số cây: cây hoa mười giờ, cây hoa hướng dương.

31 3. Sinh lí học thực vật – Vũ Văn Vụ 4. http://www.google/image.com.vn/
TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.SGK Sinh học 11 – Cơ bản 2. SGK Sinh học 11 – Nâng cao 3. Sinh lí học thực vật – Vũ Văn Vụ 4. 5.

32 BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!


Tải xuống ppt "BÀI GIẢNG Tiết 24 – Bài 23: HƯỚNG ĐỘNG"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google