Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO TRẺ MG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG MẦM NON Gv: Hà Thị Lan.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO TRẺ MG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG MẦM NON Gv: Hà Thị Lan."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO TRẺ MG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG MẦM NON
Gv: Hà Thị Lan

2 MỤC TIÊU 1. Kiến thức Nêu được khái niệm GD NT cho trẻ MG qua HĐ trải nghiệm ở trường MN; các loại hình nghệ thuật phù hợp với trẻ MG; phương pháp, hình thức GD nghệ thuật cho trẻ MG. Nắm được vai trò của HĐ trải nghiệm đối với GDNT cho trẻ MG. Xác định được quy trình, PP tổ chức HĐ trải nghiệm để GDNT cho trẻ MG theo mô hình GD trải nghiệm của David Kolb. 2. Kĩ năng Kĩ năng tổ chức GD nghệ thuật cho trẻ MG qua trải nghiệm. 3. Thái độ Quan tâm, hứng thú và sáng tạo trong việc tổ chức các HĐ giáo dục nghệ thuật qua HĐ trải nghiệm cho trẻ MG.

3 NỘI DUNG 1. Những vấn đề chung về GDNT; hoạt động trải nghiệm. 2. GD nghệ thuật cho trẻ MG qua HĐ trải nghiệm ở trường MN HOẠT ĐỘNG 1 Câu hỏi thảo luận: Tổ chức hoạt động theo nhóm 1. Giáo dục nghệ thuật nằm ở đâu trong nội dung CTGDMN? 2. Thế nào là nghệ thuật, giáo dục nghệ thuật và giáo dục nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo? 3. Hãy cho biết đặc điểm tiếp nhận nghệ thuật của trẻ mẫu giáo? 4. Những loại hình nghệ thuật nào phù hợp với khả năng tiếp nhận của trẻ mẫu giáo?

4 KHÁI NIỆM NGHỆ THUẬT * Nghệ thuật được hiểu như là: + Phương tiện để diễn đạt hay trao truyền cảm xúc và ý tưởng. + Phương tiện để khám phá và thưởng thức những yếu tố hình thức hay ý tưởng của một người thông qua giác quan. + Một tài năng hoặc một hoạt động sáng tạo ra vật dụng, trong đó cái đẹp như một yêu cầu quan trọng. * NT có ba chức năng chủ yếu là nhận thức, GD và thẩm mỹ. KHÁI NIỆM GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT Giáo dục nghệ thuật (Arts Education) là hoạt động chuyển giao di sản văn hóa nghệ thuật giữa các thế hệ.

5 - Giàu xúc cảm, dễ rung cảm.
KHÁI NIỆM GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO TRẺ MẪU GIÁO Giáo dục NT qua HĐ trải nghiệm cho trẻ MG ở trường MN là quá trình tổ chức cho trẻ tiếp xúc trực tiếp, đắm mình trong các tác phẩm nghệ thuật và trong HĐ nghệ thuật nhằm tạo nên sự hiểu biết, khả năng thưởng thức, kĩ năng thực hành và sáng tạo trong nghệ thuật và trong cuộc sống. ĐẶC ĐIỂM TIẾP NHẬN NGHỆ THUẬT CỦA TRẺ MG - Giàu xúc cảm, dễ rung cảm. - Nhìn thế giới bằng sự trong sáng và hồn nhiên. - Tri giác trọn vẹn các phương tiện biểu hiện của NT (hình ảnh, âm thanh, ngôn từ, giai điệu...) mà ít chú ý tới các chi tiết cụ thể dưới cái nhìn tách bạch, rạch ròi, khô cứng.

6 CÁC LOẠI HÌNH GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT PHÙ HỢP VỚI TRẺ MẪU GIÁO
1. Kiến trúc và trang trí (lắp ghép, xếp hình, trò chơi xây dựng và trang trí). 2. Điêu khắc (Nặn). 3. Hội họa (Vẽ, cắt, xé, dán). 4. Âm nhạc. 5. Văn chương (thơ, truyện). 6. Sân khấu (đóng kịch, chơi đóng vai). 7. Điện ảnh.

7 HOẠT ĐỘNG 2: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG GIÁO DỤC CHO TRẺ MẪU GIÁO
Câu hỏi thảo luận: Hoạt động cá nhân 1. Thế nào là hoạt động trải nghiệm? 2. Hoạt động trải nghiệm có vai trò như thế nào đối với giáo dục trẻ mẫu giáo? 3. Trình bày quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo?

8 Khái niệm hoạt động trải nghiệm
Trải nghiệm là tham gia các HĐ thực tế, sau đó phản ánh, tổng kết lại để tăng cường hiểu biết, phát triển kỹ năng, định hình các giá trị sống và phát triển tiềm năng bản thân. HĐ trải nghiệm của trẻ MG là quá trình trẻ hành động thực tiễn với các sự vật, hiện tượng, con người trong cuộc sống thực; trong tương tác xã hội, sự định hướng của xã hội nhờ HĐ tích cực của não, các giác quan, hệ thần kinh, thân thể trẻ và hành vi ngôn ngữ để có được những nhận thức (cảm nhận) và cảm xúc chính xác về các thuộc tính, tính chất của các SV, hiện tượng, con người trong môi trường sống, theo đó hình thành và phát triển vốn sống kinh nghiệm vật lý, xã hội, đồng thời hé lộ những khả năng, năng lực tiềm ẩn ở mỗi trẻ.

9 VAI TRÒ CỦA HĐ TRẢI NGHIỆM ĐỐI VỚI TRẺ MG
HĐ trải nghiệm khiến trẻ sử dụng tổng hợp các giác quan (nghe, nhìn, chạm, ngửi...) có thể tăng khả năng lưu giữ những điều đã tiếp cận được lâu hơn. Trẻ được trải qua quá trình khám phá kiến thức và tìm giải pháp từ đó giúp PT năng lực cá nhân và tăng cường sự tự tin. HĐ trải nghiệm giúp trẻ có thể tối đa hóa khả năng sáng tạo, tính năng động và thích ứng. HĐ trải nghiệm giúp cho việc học trở nên thú vị hơn với trẻ và việc dạy trở nên thú vị hơn với người dạy. Khi trẻ được chủ động tham gia tích cực vào quá trình HĐ, trẻ sẽ có hứng thú và chú ý hơn đến những điều được tiếp cận. Trẻ có thể học các kỹ năng sống bằng việc lặp đi lặp lại hành vi qua các bài tập, HĐ, từ đó tăng cường khả năng ứng dụng các kỹ năng đó vào thực tế.

10 Hoạt động học qua trải nghiệm
Đặc tính HĐ học mô phạm Hoạt động học qua trải nghiệm Đối tượng trung tâm Giáo viên Người học Trọng tâm Nội dung bài học Nội dung và quá trình tổ chức hoạt động giáo dục Nhiệm vụ người dạy Truyền thụ kiến thức Sắp xếp, tổ chức để quá trình hoạt động giáo dục được diễn ra, đạt được mục tiêu giáo dục một cách hiệu quả Tâm thế người học Bị động Chủ động Quan điểm, ý kiến của người học Ít được chú ý Biết và được lắng nghe, tôn trọng

11 Hoạt động học qua trải nghiệm
Đặc tính Hoạt động học mô phạm Hoạt động học qua trải nghiệm Liên hệ với thế giới bên ngoài Tương đối cách biệt, ít có tính cập nhật Luôn có tính cập nhật, gắn với cuộc sống theo quan điểm: GD bắt nguồn từ cuộc sống và phục vụ cuộc sống Kết luận/phát hiện trong quá trình khám phá tri thức Xu hướng phổ biến là từ người dạy Luôn có và từ bản thân người học Lựa chọn của người học về cách khám phá tri thức Rất ít lựa chọn Rất nhiều lựa chọn Yêu cầu chính với người dạy Thuyết phục người học Nhạy cảm với người học, là điểm tựa, “thang đỡ” để tổ chức quá trình nhận thức cho người học tự tìm tòi, khám phá, thử nghiệm và thu nhận kiến thức cho bản thân trẻ

12 QUY TRÌNH TỔ CHỨC HĐ TRẢI NGHIỆM CHO TRẺ MẪU GIÁO
Quan sát, phản hồi (Quan sát) Khái niệm hóa (Tư duy) Kinh nghiệm cụ thể (Cảm nhận) Thử nghiệm tích cực (Thực hiện) Bước 1 - Kinh nghiệm Bước 2 - Quan sát, phản hồi Bước 3 - Hình thành khái niệm Bước 4 - Thử nghiệm tích cực Ví dụ: Pha màu xanh lá cây Mô hình học tập qua trải nghiệm của Kolb (Kolb, 1982)

13 HOẠT ĐỘNG 3: TỔ CHỨC GD NGHỆ THUẬT CHO TRẺ MG QUA HĐ TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG MN
Câu hỏi thảo luận: Tổ chức hoạt động theo nhóm 1. Trình bày mục đích, nội dung giáo dục nghệ thuật cho trẻ? 2. Trình bày phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục nghệ thuật qua hoạt động trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo? 3. Thực hành xây dựng hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục nghệ thuật cho trẻ.

14 GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO TRẺ MG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG MN
Mục đích giáo dục nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo Có khả năng cảm nhận vẻ đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống và trong tác phẩm NT. Có khả năng thể hiện cảm xúc, sáng tạo trong các HĐNT. Trẻ có kiến thức, những hiểu biết mang tính nền tảng về NT; quan điểm nhìn nhận giá trị trong NT (trọng tâm là cái đẹp); biết khám phá, cảm nhận và thể hiện cảm xúc của bản thân bằng sản phẩm NT và trong HĐNT; có khả năng sáng tạo NT trong các HĐNT và trong cuộc sống, tạo dựng cho trẻ nền tảng văn hóa thẩm mỹ, góp phần phát triển toàn diện và hài hòa nhân cách của con người. Yêu thích, hào hứng tham gia vào các HĐ nghệ thuật; có ý thức giữ gìn và bảo vệ cái đẹp Phát triển năng khiếu và khả năng sáng tạo cá nhân ở các hình thức nghệ thuật khác nhau.

15 NỘI DUNG GD NGHỆ THUẬT CHO TRẺ MG
Các khái niệm cơ bản liên quan đến các loại hình NT. Đặc điểm và quy luật sáng tạo cơ bản của các loại hình nghệ thuật, cách nhận biết giá trị của các tác phẩm nghệ thuật (vẻ đẹp về nội dung và hình thức biểu hiện). Các kĩ năng thể hiện nghệ thuật (qua một số hoạt động nghệ thuật như âm nhạc, tạo hình, văn học, sân khấu...). Sự sáng tạo NT và tình cảm yêu quý, trân trọng nghệ thuật.

16 PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO TRẺ MẪU GIÁO QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Phương pháp GDNT là quá trình GV cùng trẻ thực hiện chu trình tổ chức huy động và cấu trúc lại các kinh nghiệm đã có, đã trải nghiệm trước đây của trẻ để tạo nên những hiểu biết, tri thức, giá trị, kĩ năng mới về các loại hình NT. Chú ý: PP giáo dục NT qua HĐ trải nghiệm được thực hiện có sự định hướng, có dẫn dẵn của GV chứ không phải là sự trải nghiệm tự do, tự phát, thiếu định hướng.

17 PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO TRẺ MẪU GIÁO QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Bước 1: Kinh nghiệm: GV dựa trên những kinh nghiệm, kiến thức đã có của trẻ để lựa chọn nội dung, HĐ cho trẻ trải nghiệm trong môi trường NT. Tạo cơ hội để trẻ có thể tiếp xúc với NT bằng nhiều cách khác nhau nhưng chưa chỉ dẫn cách làm cụ thể: như trực tiếp ngắm nhìn tác phẩm, xem/nghe nghệ sĩ/GV biểu diễn; Xem/nghe gián tiếp qua các phương tiện truyền thông ở mọi lúc, mọi nơi; xem biểu diễn NT; Tham gia lễ hội, các cuộc thi, trò chơi, hoạt động nghệ thuật  Bước 2: Quan sát, phản hồi: Trẻ quan sát, đối chiếu, phân tích những điều quan sát, cảm nhận được ở bước 1, thảo luận, chia sẻ, nhìn lại cả quá trình trải nghiệm, phân tích và phản ánh lại, mô tả lại rõ ràng nhất các kết quả của trải nghiệm và mối tương quan của chúng, liên hệ trải nghiệm với các kiến thức, kỹ năng đã có=> GV tạo điều kiện để trẻ chia sẻ, trao đổi về những điều trẻ quan sát được.

18 PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO TRẺ MẪU GIÁO QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Bước 3: Hình thành khái niệm: Trẻ nắm bắt, hình thành các kiến thức, kĩ năng hoạt động nghệ thuật. => GV chính xác hóa KT, KN cho trẻ, khuyến khích, thúc đẩy trẻ suy nghĩ về việc có thể áp dụng những điều học được vào các tình huống khác trong cuộc sống thực tế.  Bước 4: Thử nghiệm tích cực: Trẻ thực hành, sử dụng những kỹ năng, hiểu biết mới vào việc tham gia các hoạt động nghệ thuật, áp dụng những điều học được vào tình huống tương tự hoặc các tình huống khác trong cuộc sống thực. => GV cho trẻ thực hành, khuyến khích trẻ thể hiện cảm xúc, ý tưởng bằng nhiều cách khác nhau.

19 HÌNH THỨC GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO TRẺ MG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
1. Giáo dục nghệ thuật thông qua hoạt động giáo dục: Hình thức HĐ giáo dục gồm hai hoạt động cơ bản: + Hoạt động giáo dục về nghệ thuật; + Hoạt động giáo dục qua nghệ thuật. 2. Giáo dục nghệ thuật thông qua ngày hội, ngày lễ 3. Giáo dục nghệ thuật thông qua các hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày ở mọi lúc, mọi nơi

20 QUAN SÁT ĐOẠN CLIP VÀ TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI SAU
1/ Đoạn clip nói về cái gì? Trẻ có trải nghiệm gì khi xem clip này? 2/ Anh chị sẽ tổ chức hoạt động giáo dục nghệ thuật nào có sử dụng clip này? 3/ Cách thức sử dụng clip này trong hoạt động giáo dục nghệ thuật của anh/ chị?

21 TỔ CHỨC GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO TRẺ MG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG MN
1. GD nghệ thuật âm nhạc cho trẻ MG qua hoạt động trải nghiệm Giáo dục về nghệ thuật âm nhạc qua hoạt động học (dạy hát, nghe hát, vận động theo nhạc, trò chơi âm nhạc). + Bước 1: Kinh nghiệm: Dựa trên kinh nghiệm của trẻ, GV cho trẻ làm quen với bài hát, khơi gợi ở trẻ những kinh nghiệm đã có liên quan đến nội dung, cách thể hiện bài hát, bản nhạc. GV cần dẫn dắt, khơi gợi những kinh nghiệm trẻ đã biết, những điều mới mẻ trẻ chưa biết của bài hát, bản nhạc để thu hút sự quan tâm, hứng thú, nhu cầu tham gia hoạt động của trẻ. + Bước 2: Quan sát, phản hồi - Nghe và quan sát hát mẫu, trò chuyện về bài hát: Cho trẻ quan sát cách thể hiện bài hát, bản nhạc bằng nhiều cách khác nhau. KK, gợi mở trẻ. GV cần có những câu hỏi để trẻ chia sẻ những cảm nhận, hiểu biết về bài hát/ bản nhạc.

22 Tiếp + Bước 3: Hình thánh khái niệm: GV cần cung cấp và chính xác hóa những kiến thức liên quan đến bài hát, bản nhạc như tên tác phẩm, tác giả, nội dung của tác phẩm, những hình tượng đẹp, giai điệu, nhịp, tiết tấu của bài hát; kĩ năng thể hiện các tác phẩm, sử dụng kết hợp với dụng cụ âm nhạc; kĩ năng thể hiện cảm xúc phù hợp với tác phẩm âm nhạc. Đồng thời, ở giai đoạn này, GV cũng có thể sử dụng những câu hỏi gợi mở để trẻ suy nghĩ về việc áp dụng những kiến thức, kĩ năng đã có để thể hiện bài hát, bản nhạc + Bước 4 : Thử nghiệm - Thực hành, luyện tập: Trẻ thực hành, luyện tập cách thể hiện bài hát, bản nhạc để hình thành kiến thức, kĩ năng mới trong hoạt động âm nhạc

23 * Giáo dục NT âm nhạc thông qua các hoạt động GD khác
Ví dụ: Vẽ theo trí tưởng tượng khi nghe nhạc * Giáo dục nghệ thuật âm nhạc thông qua ngày hội, ngày lễ. * GD nghệ thuật âm nhạc qua các hoạt động khác ở trường MN - Trong giờ đón trẻ, trả trẻ - Trong giờ thể dục sáng - Hoạt động ngoài trời - Hoạt động góc - Ăn trưa - Hoạt động chiều:

24 GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH CHO TRẺ MG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
1. Giáo dục nghệ thuật tạo hình cho trẻ mẫu giáo qua tổ chức hoạt động tạo hình dưới hình thức hoạt động Học (Vé, nặn, cắt, xé, dán, xếp hình, đan tết...) Bước 1: Kinh nghiệm : Giáo viên dựa trên hiểu biết, kĩ năng, kinh nghiệm của trẻ để khơi gợi ở trẻ những kinh nghiệm đã có liên quan đến nội dung, cách thực hiện nhiệm vụ tạo hình. Bước 2: Quan sát, phản hồi: Trẻ quan sát, tư duy về cách thực hiện nhiệm vụ tạo hình. Giáo viên khuyến khích trẻ nhận xét, trao đổi với nhau về màu sắc, hình dáng, đường nét, tỉ lệ, kích thước, đặc điểm của sản phẩm; thảo luận với nhau về cách thực hiện để tạo ra sản phẩm đẹp nhất có thể. Bước 3: Hình thành khái niệm: Từ quá trình quan sát, tư duy, phản hồi ở bước 2, trẻ sẽ tự hình thành khái niệm, hiểu biết và giáo viên củng cố các kiến thức, hiểu biết này cho trẻ.

25 Bước 4: Thử nghiệm tích cực: Trẻ tự thực hành luyện tập, trải nghiệm
Bước 4: Thử nghiệm tích cực: Trẻ tự thực hành luyện tập, trải nghiệm. GV khuyến khích trẻ biểu lộ cảm xúc khi tham gia hoạt động. Trong quá trình thử nghiệm này, trẻ tiếp tục được củng cố, rèn luyện các kĩ năng đã có và tự rút ra các kinh nghiệm mới, có thêm các hiểu biết mới. Ở bước này, GV tạo nhiều cơ hội đặc biệt khuyến khích trẻ thể hiện sự sáng tạo của trẻ (sáng tạo trong ý tưởng thực hiện, trong sử dụng màu sắc, nguyên liệu hay cách thức thể hiện ý tưởng của trẻ) để qua đó trẻ có những kinh nghiệm mới. Chính những kinh nghiệm này lại là tiền đề khởi đầu cho bước 1 của các hoạt động GD nghệ thuật tạo hình tiếp theo. 2. GD nghệ thuật tạo hình cho trẻ MG thông qua ngày hội, ngày lễ. 3. Giáo dục nghệ thuật tạo hình cho trẻ MG thông qua các hoạt động giáo dục khác ở trường MN. 4. HĐ nhóm tự chọn, HĐ theo ý thích, HĐ mọi lúc mọi nơi.

26 GD NGHỆ THUẬT NGÔN NGỮ CHO TRẺ MG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
1. GD nghệ thuật ngôn ngữ cho trẻ MG qua tổ chức hoạt động làm quen với tác phẩm văn học dưới hình thức hoạt động học + Hoạt động đọc thơ, kể truyện cho trẻ nghe + Hoạt động dạy trẻ đọc thuộc thơ, kể lại truyện diễn cảm 2. GD nghệ thuật ngôn ngữ cho trẻ MG thông qua HĐ chơi đóng vai. 3. GD nghệ thuật ngôn ngữ cho trẻ thông qua HĐ ngày hội, ngày lễ. 4. GD nghệ thuật ngôn ngữ cho trẻ thông qua các HĐ khác.

27 ĐIỀU KIỆN ĐỂ GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO TRẺ QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Đảm bảo môi trường hoạt động trải nghiệm an toàn cho trẻ cả về thể chất, tinh thần. Môi trường hoạt động phong phú, đa dạng phù hợp với các mục đích, mục tiêu cần đạt của hoạt động trải nghiệm – môi trường là cuộc sống thực của trẻ. Nhất thiết giáo viên mầm non phải có chương trình, nội dung phát triển trẻ hướng đến các mục tiêu phát triển cụ thể: thể chất, nhận thức; ngôn ngữ và giao tiếp; tình cảm xã hội; thẩm mỹ phù hợp với đặc điểm sinh lý của trẻ. Khi thực hiện giáo viên phải tăng cường quan sát từng trẻ để đặt các mục tiêu khác biệt cho từng trẻ trong hoạt động trải nghiệm.

28 ĐIỀU KIỆN ĐỂ GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO TRẺ QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Hoạt động trải nghiệm có sự tương tác xã hội với giáo viên và các bạn cùng độ tuổi, trang lứa; để có thể học hỏi, trợ giúp lẫn nhau. Các đồ chơi, công cụ, vật liệu...trong HĐ trải nghiệm kích cỡ phải nhỏ vừa độ tuổi trẻ, có màu sắc hấp dẫn, thật an toàn không gây nguy hiểm cho trẻ, mang tính mô phỏng đồ vật, công cụ lao động... Trẻ cần một không gian, một thời gian phù hợp với số lượng các trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm; thời gian đủ để trẻ có cảm nhận và cảm xúc chính xác, tích cực trong hoạt động (không nên kéo dài). Kết thúc hoạt động trải nghiệm trẻ thực sự có tâm trạng vui thích, hứng khởi, tích cực; các mục đích mục tiêu phát triển phải đạt được theo đúng chương trình kế hoạch đặt ra phù hợp với chủ điểm, chủ đề theo tháng, tuần, ngày.

29 XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN


Tải xuống ppt "GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO TRẺ MG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG MẦM NON Gv: Hà Thị Lan."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google