Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện
The Most Holy Trinity - Year C Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C 16/06/2019 Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện

2 Lễ Chúa Ba Ngôi The Most Holy Trinity 16/06/2019

3 Gospel John 16:12-15 Phúc Âm theo Thánh Gioan

4 Jesus said to his disciples:
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:

5 I still have many things to say to you
but they would be too much for you now. Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.

6 But when the Spirit of truth comes
he will lead you to the complete truth, Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.

7 and he will tell you of the things to come.
since he will not be speaking as from himself but will say only what he has learnt; and he will tell you of the things to come. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.

8 He will glorify me, since all he tells you will be taken from what is mine.
Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

9 Everything the Father has is mine;
that is why I said: All he tells you will be taken from what is mine… Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em….

10 The Most Holy Trinity - Year C
Lễ Chúa Ba Ngôi 16/06/2019

11 16/06/2019


Tải xuống ppt "Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google