Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

“Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và đang cầu nguyện, thì trời mở ra”.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "“Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và đang cầu nguyện, thì trời mở ra”."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 “Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và đang cầu nguyện, thì trời mở ra”.
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. “Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và đang cầu nguyện, thì trời mở ra”. THE BAPTISM OF THE LORD

2 Bài trích Phúc âm theo Thánh Luca (Lc 3, 15-16. 21-22)
Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: As the people were filled with expectation, and all were questioning in their hearts

3 “Gioan có phải là Đấng Kitô không?
Concerning John, whether he might be the Messiah,

4 Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: “Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Đấng cao trọng hơn tôi đang đến, John answered all of them by saying, "I baptize you with water; but one who is more powerful than I is coming;

5 Và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa”. I am not worthy to untie the thong of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire.

6 Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong,,
Now when all the people were baptized, and when Jesus also had been baptized

7 And was praying, the heaven was opened, and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove. Người đang cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu,

8 Và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”.
And a voice came from heaven, "You are my Son, the Beloved; with you I am well pleased."

9 Bài trích Phúc âm theo Thánh Luca (Lc 3, 15-16. 21-22).
Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: “Gioan có phải là Đấng Kitô không? Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: “Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Đấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa”. Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”. Đó là lời Chúa.

10 MỘT PHÚT SUY NiỆM “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”, đây là phán từ trời cao. Chúa Giêsu bắt đầu công khai ra giảng đạo. Chúa đã tỏ mình ra cho dân chúng và Chúa Cha đã yêu thương giới thiệu Ngài cho dân chúng. Sau những năm ẩn dật nơi làng quê Nazarét, Chúa Giêsu bắt đầu sứ mệnh truyền rao chân lý sự sống cho mọi người. Chúa Giêsu đón nhận phép rửa từ Gioan. Chúa chọn đứng về phía tội nhân và mang gánh nặng của tội lỗi thay cho mọi người. Phép rửa của Gioan là phép rửa của sự sám hối và trở về. Chúa Giêsu không cần chịu phép rửa vì Ngài là Đấng vô tội. Chúa đến để chia xẻ cuộc sống yếu đuối của con người. Gioan nói rằng: tôi rửa anh em trong nước nhưng Đấng cao trọng hơn tôi đang đến sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa. Đấng đó chính là Chúa Kitô.   Chúa Kitô khi đi giảng đạo, Ngài đã thổi hơi trên các tông đồ và sai các ông đi rao giảng sự sám hối. Các con hãy đi giảng dạy muôn dân và rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mỗi người hãy nhớ lại Bí Tích Rửa Tội của mình. Qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta trở thành con cái Chúa trong Giáo Hội. Ngày nay chúng ta quên đi ý nghĩa và ân sủng của Bí Tích Rửa Tội. Nhiều người nghĩ rằng Bí tích Rửa Tội trở thành một nghi thức cần có vì theo văn hóa truyền thống trong gia đình, hoặc vì cha mẹ, ông bà là người công giáo, có thể là dịp mừng sinh nhật, có những gia đình chờ đợi lâu sau khi con lớn vẫn chưa rửa tội. Tôi chứng kiến cảnh một thanh niên 20 tuổi đã chết, sống trong một gia đình công giáo nhưng chưa rửa tội. Theo thói tục, gia đình của người quá cố lo các thủ tục tại nhà quàng. Sắp xếp giờ thăm viếng, nghi thức làm phép xác và chôn táng. Nhà quàng trực tiếp liên hệ tới nhà xứ xin lễ và cho thông tin. Tôi đi làm phép xác và gặp rất đông các bạn trẻ có mặt đó đang thương khóc bạn. Khi đó, bà mẹ của người thanh niên qua cố đến xin tôi rửa tội cho anh. Bà nói rằng anh ta chưa được rửa tội bao giờ. Gia đình là người công giáo. Tôi chỉ biết đọc lời cầu nguyện và nhờ vào lòng thương xót của Chúa. Sáng hôm sau, tôi đã dâng lễ an táng cho anh ta nhưng cắt bớt các phần nghi lễ dành cho người công giáo. Cầu nguyện cho anh và cho tang quyến trong lúc đau buồn. Chúng ta muốn được chết trong ơn nghĩa Chúa và muốn được hưởng phúc quê trời, chúng ta phải gia nhập vào đạo thánh Chúa. Chúa đã chu toàn bổn phận lãnh nhận phép rửa sám hối. Chúng ta không thể đi con đường tắt để vào nước thiên đàng. Chúng ta cần ơn Bí Tích Rửa Tội để được làm con cái của Chúa và sống chứng nhân cho Chúa.

11 LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.
XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ẢNH VÀ NHẠC ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA, CÁC NHẠC SĨ VÀ CÁC TRANG WEB. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Cám ơn Lm. Joseph Trần Việt Hùng Bronx, New York


Tải xuống ppt "“Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và đang cầu nguyện, thì trời mở ra”."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google