Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY: NGHIÊN CỨU XỬ LÝ SỐ SÓNG HÀI BẬC 3, ỨNG DỤNG BẢO VỆ CHẠM ĐẤT MÁY PHÁT ĐIỆN TRONG VÙNG CÔNG SUẤT THẤP NGƯỜI TRÌNH BÀY: NGUYỄN GIỚI; Đơn.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY: NGHIÊN CỨU XỬ LÝ SỐ SÓNG HÀI BẬC 3, ỨNG DỤNG BẢO VỆ CHẠM ĐẤT MÁY PHÁT ĐIỆN TRONG VÙNG CÔNG SUẤT THẤP NGƯỜI TRÌNH BÀY: NGUYỄN GIỚI; Đơn."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY: NGHIÊN CỨU XỬ LÝ SỐ SÓNG HÀI BẬC 3, ỨNG DỤNG BẢO VỆ CHẠM ĐẤT MÁY PHÁT ĐIỆN TRONG VÙNG CÔNG SUẤT THẤP NGƯỜI TRÌNH BÀY: NGUYỄN GIỚI; Đơn vị công tác: Phân xưỡng Điện-Tự động, Công ty Thủy điện Trị An

2 Hội Nghị Thành Công Tốt đẹp!
Lời cảm ơn Xin chân thành cảm ơn, Hội nghị cho phép tôi được trình bày kết quả cơ bản của quá trình nghiên cứu và ứng dụng chủ đề trên tại Công ty Thủy điện Trị An. Thay mặt tập thể nghiên cứu ứng dụng xin gửi đến Hội nghị lời chúc: Hội Nghị Thành Công Tốt đẹp!

3 Sóng hài bậc 3 trong cuộn dây máy phát điện
Bảo vệ chạm đất stator máy phát là vấn đề được đặt ra khi máy phát điện công nghiệp đầu tiên ra đời Để hạn chế dòng chạm đất nhằm tăng tuổi thọ máy phát , người ta thường cho cuộn dây stator cách ly với đất hoăc trung tính nối đất qua cuộn “ dập hồ quang” có tổng trở cao. Kỹ thuật này sẽ gây khó khăn cho việc phát hiện chạm đất nhất là ở trung tính máy phát khi công suất thấp; nhưng sóng hài bậc 3 sẽ giải quyết tốt nhiệm vụ này( tiêu chí: tin cậy, đơn giản, rẻ )

4 Nghiên cứu xử lý số Mục tiêu: Nghiên cứu phải ứng dụng được
-> Chế tao relay bảo vệ chạm đất máy phát Do đó: có hai định hướng chế tạo Định hướng 1: Nếu không tìm được công thức của đặc tuyến sóng hài => Xây dựng tập CSDL mẫu cho từng máy để làm bảng; lập trình so sánh và quyết định Định hướng 2: Nếu lý thuyết tìm được hàm biểu diễn toán học của đặc tuyến sóng hài => Lập trình hàm cho quyết định dựa trên việc so sánh 1 thông số { Tóm lại tất cả phải dựa vào nghiên cứu lý thuyết, trên cơ sở xử lý sô}

5 Nghiên cứu lý thuyết Kết quả 1: Sóng 3rd harmonic sinh ra trong stator máy phát luôn luôn có(!) dù tải hoàn toàn đối xứng, hoặc không tải Kết quả 2: Xây dựng được đặc tuyến sóng 3rd harmonic phân bố trên chiều dài cuộn dây mỗi cực stator máy phát. KẾT QUẢ 1 VÀ 2 ĐÃ CÔNG BỐ SAU HAI NĂM PHẢN BIỆN TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, CỦA VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VIỆT NAM SỐ 52(3)(2014) ,P

6 SẢN XUẤT RELAY 1-Dựa vào kết quả 2, xây dựng hệ công thức toán học cho relay, xây dựng giải thuật tính toán và nhúng vào ngôn ngữ lập trình tạo phần “hồn” cho relay 2-Dựa vào hệ công thức toán ánh xạ qua các thiết bị vật lý để chọn linh kiện thể hiện công thức 3-Dựa vào chuẩn IEC 255-3… chọn các nhà sản xuất linh kiện đảm bảo tính pháp lý, tin cậy

7 THỬ NGHIỆM RELAY 1- Tên relay : EVN-TA-G.1 Nhà sản xuất : EVN Nơi sản xuất: Công ty Thủy điện Trị An Nơi thử nghiệm : Công ty Thủy điện Trị An 2 Quá trình : Sau khi chế tao ( 10/2012) -> Thử nghiệm tại xưỡng-> báo cáo -> vận hành thử nghiệm (hai năm 10/ /2014). Ngày 26/10/2014, EVN lập hội đồng kiểm tra đã xác nhận relay EVN-TA-G.1 đủ điều kiện vận hành trong lưới điện

8 Thay lời đề xuất kiến nghị
unwitting into the prince Science as a beautiful Princess; Research scientific work has turned you into a Romantic Prince. Then you will sacrifice time and energy. You will not have the opportunity to think I would have what thing, lose anything Naturally, you become pure and noble ... Hoàng tử tự nhiên thành Khoa học như nàng Công Chúa xinh đẹp; Công việc Nghiên Cứu khoa học đã biến bạn thành Hoàng Tử lãng mạng. Khi đó bạn sẽ hy sinh thời gian và sức lực. Bạn sẽ không có cơ hội nghĩ mình được gì, mất gì. Tự nhiên, bạn trở nên trong sáng và cao thượng… Nguyễn Giới

9 Lời cám ơn 1-Cám ơn các đồng chí đã lắng nghe. 2-Chúc hội nghị thành công


Tải xuống ppt "CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY: NGHIÊN CỨU XỬ LÝ SỐ SÓNG HÀI BẬC 3, ỨNG DỤNG BẢO VỆ CHẠM ĐẤT MÁY PHÁT ĐIỆN TRONG VÙNG CÔNG SUẤT THẤP NGƯỜI TRÌNH BÀY: NGUYỄN GIỚI; Đơn."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google