Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

LỄ ĐỨC MARIA LÀ MẸ THIÊN CHÚA

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "LỄ ĐỨC MARIA LÀ MẸ THIÊN CHÚA"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 LỄ ĐỨC MARIA LÀ MẸ THIÊN CHÚA
NGÀY ĐẦU NĂM MỚI "Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi” THE BLESSED VIRGEN MARY, MOTHER OF GOD

2 Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem,
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, And they went with haste to Bethlehem,

3 Và gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ.
And found Mary and Joseph, and the babe lying in a manger.

4 Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này.
And when they saw it they made known the saying which had been told them concerning this child;

5 And all who heard it wondered at what the shepherds told them.
Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. And all who heard it wondered at what the shepherds told them.

6 Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng.
But Mary kept all these things, pondering them in her heart

7 Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, as it had been told them.

8 Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu,
And at the end of eight days, when he was circumcised, he was called Jesus,

9 The name given by the angel before he was conceived in the womb.
Tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. The name given by the angel before he was conceived in the womb.

10 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa.

11 MỘT PHÚT SUY NiỆM Giáo Hội dành ngày đầu năm Dương Lịch để kính dâng Mẹ ngày đầu tiên của Năm mới. Nhà có mẹ là nhà có mái ấm và có tình thương. Có mẹ chúng ta sẽ có cơm no áo ấm và có sự gọn gàng sạch sẽ. Có mẹ chúng ta có tất cả. Giáo Hội mừng kính Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, đây là tín điều đã được tuyên tín. Giáo Hội tuyên xưng danh hiệu Mẹ Thiên Chúa, đây chính là đặc ân Thiên Chúa ban cho Mẹ. Qua lời xin vâng khi thiên thần truyền tin, Mẹ Maria đã trở thành Mẹ của Con Chúa. Khi Mẹ đến viếng thăm chị họ Isave, Isave đã lớn tiếng ngợi khen: Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm. Mẹ Maria đã sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel nghĩa là Chúa ở cùng chúng ta. Nơi con người của Chúa có hai bản tính không thể tách rời: Bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người. Đức Maria là Mẹ của Chúa Giêsu bao gồm trọn vẹn cả hai bản tính, Chúa Giêsu vừa là người vừa là Chúa, nên Đức Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Ơn làm Mẹ hoàn toàn là hồng ân mà Thiên Chúa ban cho Mẹ. Không do công lênh của con người mà do tình yêu của Chúa ban phát cho con người. Mẹ đã xin vâng theo thánh ý Chúa mọi lúc trong cuộc đời. Thái độ khiêm tốn nơi Mẹ đã trở nên nguồn ân sủng cho mọi người. Mẹ đã trải qua muôn vàn khó khăn từ khi nói lời xin vâng cho đến khi đứng dưới chân thập giá nhìn con mình đớn đau trút hơn thở cuối cùng. Mẹ giữ kín và suy niệm tất cả những gì xảy ra trong đời và vâng theo thánh ý Chúa. Giáo Hội đã biệt kính Đức Mẹ qua các danh hiệu: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Mẹ Đồng Trinh Trọn Đời, Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mỗi năm Giáo Hội dành hai tháng riêng để dâng kính Đức Mẹ. Trong năm có 18 lễ kính Đức Mẹ, ngoài ra còn các thứ bảy đầu tháng và các việc sùng kính riêng. Giáo Hội đã tôn vinh danh Mẹ qua rất nhiều tước hiệu khác nhau. Chúng ta có nhiều Kinh Cầu Đức Bà, có trên 70 danh hiệu khác được tôn vinh Đức Maria. Đức Mẹ hiện ra nhiều lần với con cái loài người, chính thức những lần Đức Mẹ hiện ra là 39 nơi khác nhau được ghi lại trong các nước. Ngoài ra còn rất nhiều những lần Đức Mẹ hiện ra riêng tư và ban phát muôn ơn lành qua việc chữa bệnh cả hồn lẫn xác. Chúng ta rất vui mừng vì chúng ta có Mẹ. Có Mẹ là Mẹ của Giáo Hội và là Mẹ của mỗi người chúng ta. Không có đau khổ nào của các bà mẹ nào sánh ví được với những đau khổ của Mẹ. Mẹ đã chịu đựng tất cả và mẹ đã trở thành Đấng Đồng Công Cứu Chuộc. Chúng ta hãy chạy đến với Chúa qua Mẹ. Mẹ sẽ cầu bầu cho chúng ta.

12 NIÊN NIÊN NHƯ Ý XUÂN TUẾ TUẾ BÌNH AN NHẬT MỘT NĂM MỚI 2010
XIN KÍNH CHÚC QUÝ ĐỨC CHA, QÚY CHA, QÚY TU SĨ NAM NỮ, QUÝ ÔNG BÀ VÀ ANH CHỊ EM MỘT NĂM MỚI 2010 AN VUI VÀ HẠNH PHÚC TRONG MẸ MARIA.

13 LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.
XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ẢNH ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA, CÁC NHẠC SĨ VÀ CÁC TRANG WEB. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Cám ơn Lm. Joseph Trần Việt Hùng Bronx, New York


Tải xuống ppt "LỄ ĐỨC MARIA LÀ MẸ THIÊN CHÚA"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google