Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

CHÚA NHẬT 26 MÙA THƯỜNG NIÊN TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "CHÚA NHẬT 26 MÙA THƯỜNG NIÊN TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 CHÚA NHẬT 26 MÙA THƯỜNG NIÊN TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
NĂM A "Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông". TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

2 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 21, 28-32).
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: 'Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!' "What do you think? A man had two sons; and he went to the first and said, `Son, go and work in the vineyard today.'

3 Nó thưa lại rằng: 'Con không đi'. Nhưng sau nó hối hận và đi làm.
And he answered, `I will not'; but afterward he repented and went.

4 Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy
Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: 'Thưa cha, vâng, con đi'. Nhưng nó lại không đi. And he went to the second and said the same; and he answered, `I go, sir,' but did not go.

5 Which of the two did the will of his father?" They said, "The first."
Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp: "Người con thứ nhất". Which of the two did the will of his father?" They said, "The first."

6 Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Jesus said to them, "Truly, I say to you, the tax collectors and the harlots go into the kingdom of God before you.

7 Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him, but the tax collectors and the harlots believed him;

8 Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài".
And even when you saw it, you did not afterward repent and believe him.

9 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 21, 28-32)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: 'Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!' Nó thưa lại rằng: 'Con không đi'. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: 'Thưa cha, vâng, con đi'. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp: "Người con thứ nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài". Đó là lời Chúa.

10 MỘT PHÚT SUY NIỆM Chúa Giêsu đến trần gian đem Tin Mừng Cứu Độ. Chúa không đến để kết án hay luận phạt nhưng mở đường đón nhận những người tội lỗi trở về. Ai trong chúng ta cũng cần trở về, trở về với lòng mình, trở về với gia đình, với cộng đòan và trở về với tình yêu của Chúa. Người cha thân thương trong bài Phúc Âm đã đến với từng đứa con xin giúp đỡ. Ông nói,”Con hãy đi làm vườn nho cho cha.” Con thứ nhất trả lời, “Con không muốn đi” nhưng hối hận, lại đi. Còn con thứ hai tỏ vẻ sẵn sàng đi làm, nhưng rồi lại không đi. Dĩ nhiên người con thứ nhất làm cha vui lòng. Thử suy nghĩ, chúng ta là người con thứ nhất hay con thứ hai? Có lẽ cả hai. Cuộc sống với biết bao thăng trầm đổi thay. Hoàn cảnh thay đổi. Cuộc sống thay đổi. Tính tình con người cũng đổi thay. Lời xin vâng hôm nào trở thành lời chối từ hôm nay. Kẻ yêu thương trở thành địch thù. Người ta nói, “Phú quý sinh lễ nghĩa” nhưng ngược lại phú qúy sinh đạo tặc. Cuộc đời thay trắng đổi đen là thế. Có nhiều người vào xin rửa tội cho con. Trong cuộc phỏng vấn, tôi thường hỏi: Anh chị có phải là người công giáo không? Họ trả lời: Dạ phải. Gia đình chúng con theo đạo công giáo mấy đời. Đạo gốc mà cha. Thế anh chị có thường đi tham dự lễ Chúa Nhật không? Anh chị thưa: Chúng con thỉnh thoảng đi. Tôi hỏi tiếp: Anh chị có lãnh nhận bí tích hòa giải thường xuyên không? Anh chị trả lời rằng: Chúng con có tội gì đâu mà xưng. Tiếp nữa, tôi nói: Anh chị đã lập gia đình và có con cái rồi. Anh chị có làm lễ Hôn Phối trong nhà thờ không? Anh chị cười và nói: Chúng con chưa làm phép hôn phối. Đó là cách sống đạo bên ngoài hời hợt. Chỉ mang danh là Kitô Hữu. Nói một đàng, làm một nẻo. Là Kitô Hữu, rất nhiều lần chúng ta đã nói lời “xin vâng”. Xin vâng khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, xin vâng khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Hôn Phối, Bí Tích Truyền Chức Thánh… Chúng ta đã hứa là sẽ đi làm vườn nho cho Chúa. Lời Xin Vâng hôm đó đã bị lãng quên, chúng ta bận bịu với cuộc sống, chạy đua với thời gian thế là công việc bị bỏ lửng. Giây phút thinh lặng nguyện cầu giúp chúng ta trở về. Trở về với Cha Nhân Hiền. Hãy thưa với Cha rằng con đã lầm đường, nay con trở về. Xin Cha tha thứ lỗi lầm.

11 LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.
XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ẢNH ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA, CÁC NHẠC SĨ VÀ CÁC TRANG WEB. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Cám ơn Lm. Joseph Trần Việt Hùng Bronx, New York


Tải xuống ppt "CHÚA NHẬT 26 MÙA THƯỜNG NIÊN TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google