Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

ĐƯA SẢN PHẨM NCKH GIẢI QUYẾT CÁC NHU CẦU BỨC THIẾT CỦA VIỆT NAM

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "ĐƯA SẢN PHẨM NCKH GIẢI QUYẾT CÁC NHU CẦU BỨC THIẾT CỦA VIỆT NAM"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 ĐƯA SẢN PHẨM NCKH GIẢI QUYẾT CÁC NHU CẦU BỨC THIẾT CỦA VIỆT NAM
Nguyễn Lân Trung, Hà Lê Kim Anh

2 Nội dung Nhu cầu bức thiết về giáo dục ngoại ngữ hiện nay của Việt Nam là gì? Trường ĐHNN-ĐHQGHN có những thế mạnh nào? Định hướng các sản phẩm NCKH đáp ứng nhu cầu đất nước như thế nào?

3 Nhu cầu bức thiết về giáo dục ngoại ngữ tại Việt Nam
Đề án Ngoại ngữ quốc gia đến 2025: 8 định hướng trong giai đoạn mới Chủ đề “Chính sách và những vấn đề giáo dục ngôn ngữ ở Việt Nam” tại Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc năm 2016 do Viện Ngôn ngữ tổ chức Các hội thảo như “Chính sách quốc gia về ngoại ngữ” tổ chức năm tại trường ĐH Hà Nội; “Giảng dạy và học tập đa ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ở các nước ASEAN” tổ chức năm 2017 tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN

4 Nhu cầu bức thiết về giáo dục ngoại ngữ tại Việt Nam
Xây dựng chính sách giáo dục ngoại ngữ ổn định của Việt Nam Xây dựng đường hướng dạy và học ngoại ngữ tiên tiến, phù hợp với thực tiễn Việt Nam Đổi mới mô hình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ Xây dựng mô hình dạy học ngoại ngữ phù hợp với các đối tượng đặc thù Xây dựng ngành Khảo thí lớn mạnh, vươn ra Châu lục và quốc tế Tạo ra nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong dạy và học ngoại ngữ

5 Thế mạnh của Trường ĐHNN-ĐHQGHN
Giáo dục ngoại ngữ Đào tạo SPNN Bồi dưỡng giáo viên Các chương trình đào tạo ngoại ngữ đặc thù Nghiên cứu về GDNN Biên phiên dịch Đào tạo biên phiên dịch Các sản phẩm biên dịch Khảo thí ngoại ngữ Nghiên cứu về khảo thí NN Tổ chức thi ĐGNLNN Bồi dưỡng, tập huấn về năng lực khảo thí Quốc tế học Các sản phẩm nghiên cứu

6 Định hướng các sản phẩm NCKH đáp ứng nhu cầu đất nước
Giáo dục ngoại ngữ Biên phiên dịch Khảo thí Định hướng các sản phẩm NCKH đáp ứng nhu cầu đất nước Quốc tế học

7 Giáo dục ngoại ngữ Đào tạo giáo viên: CTĐT SPNN, Sư phạm khác
Nghiên cứu về giáo dục ngoại ngữ: xuất bản và chuyển giao kết quả NC Các chương trình và mô hình bồi dưỡng giáo viên: đi từ nhu cầu thực tiễn, ứng dụng CNTT Các chương trình, khóa học NN đặc thù; khóa học NN online

8 Biên phiên dịch Các khóa học đào tạo biên phiên dịch
Các sản phẩm dịch thuật Các sản phẩm phục vụ xã hội và dạy học NN: từ điển, sổ tay, sách nói

9 Khảo thí Nghiên cứu về khảo thí, xuất bản kết quả NC
Các chương trình tập huấn khảo thí cho giáo viên phổ thông Đề xuất đổi mới nội dung giảng dạy về năng lực khảo thí cho sinh viên sư phạm nói chung và SPNN

10 Quốc tế học Nghiên cứu về quốc tế học, xuất bản kết quả NC
Sách tiếng Việt mang tính chất thường thức: văn hóa, danh nhân, địa danh, phong tục tập quán… Sách tham khảo bằng ngoại ngữ, khóa học gọn gàng cho sv NN về quốc tế học, văn hóa…

11 TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


Tải xuống ppt "ĐƯA SẢN PHẨM NCKH GIẢI QUYẾT CÁC NHU CẦU BỨC THIẾT CỦA VIỆT NAM"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google