Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU PHÒNG: TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU PHÒNG: TÀI CHÍNH KẾ TOÁN"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU PHÒNG: TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

2 Lý do phòng chọn khẩu hiệu Slogan:
Theo xu thế ngày càng phát triển của ngành Y tế nói chung và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nói riêng, đang dần thực hiện cơ chế tự chủ. Thì cần xây dựng đội ngũ cán bộ Tài chính kế toán chuyên trách có tinh thần trách nhiệm, có kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn tốt. Đồng thời cần có sự nỗ lực phấn đấu vươn lên để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đội ngũ viên chức làm công tác tài chính kế toán tại Bệnh Viện Tâm Thần tỉnh BR-VT.

3 Ý nghĩa của sự chuyên nghiệp:
“Chuyên nghiệp là làm việc có kế hoạch, và hoàn thành theo đúng kế hoạch, có định hướng rõ ràng và áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn”. “Chuyên nghiệp thể hiện sự chuyên môn hoá, mọi cơ chế và hệ thống quản lý, tác nghiệp được cụ thể hoá một cách rõ ràng và tuân thủ mọi quy định của pháp luật”.

4 Như vậy sự chuyên nghiệp phải xuất phát từ nhiều khía cạnh:
1. Niềm đam mê trong công việc 2. Hướng trọng tâm vào các mục tiêu 3. Làm việc với quan điểm tích cực 4. Thấu hiểu rằng yếu tố con người đóng vai trò quan trọng hơn vật chất và tiền bạc 5. Một sự đầu tư nghiêm túc từ trong tâm trí

5 Ý nghĩa của sự năng động:
Xã hội hiện đại đòi hỏi con người phải có những phẩm chất phù hợp. Bên cạnh những phẩm chất truyền thống, đã trở thành những hằng số như lòng yêu nước, tinh thần nhân văn, cần cù lao động... thì con người trong xã hội mới cũng cần hình thành nên những phẩm chất mới, để đáp ứng những yêu cầu của thời đại mới. Năng động là một phẩm chất, vừa là một giá trị của con người hiện nay. Năng động thể hiện trước hết ở khả năng nắm bắt quy luật của đời sống. 

6 Tóm lại sự năng động cần phải có:
(tt) Ý nghĩa của sự năng động: Năng động thể hiện sự chủ động của con người trong mọi hoàn cảnh. Người năng động là người không chấp nhận sự an phận thủ thường. Năng động là những giá trị mới, bổ sung, làm giàu cho bảng thang giá trị của con người Việt Nam. Tóm lại sự năng động cần phải có: 1. Tính sáng tạo trong công việc 2. Thao tác nhanh nhẹn 3. Sự nhiệt tình và vui vẻ.

7 Ý nghĩa của hiệu quả: Công tác tài chính kế toán của bệnh viện là một mặt quan trọng trong hoạt động của bệnh viện, để mọi hoạt động của bệnh viện diễn ra thuận lợi và mang tính hiệu quả cao thì đòi hỏi công tác tài chính tại bệnh viện cần: “ Chuyên nghiệp – Năng động – Hiệu quả”

8 “ Chuyên nghiệp – Năng động – Hiệu quả”
BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU PHÒNG: TÀI CHÍNH KÊ TOÁN “ Chuyên nghiệp – Năng động – Hiệu quả”

9 XIN CHÂN TRỌNG CÁM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ LẮNG NGHE!


Tải xuống ppt "BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU PHÒNG: TÀI CHÍNH KẾ TOÁN"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google