Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản trình bày kế hoạch kinh doanh

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Bản trình bày kế hoạch kinh doanh"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Bản trình bày kế hoạch kinh doanh
Tên công ty Bản trình bày kế hoạch kinh doanh

2 Ý tưởng kinh doanh Tóm tắt sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, ý tưởng hoặc chiến lược chủ chốt là cơ sở cho công việc kinh doanh của bạn.

3 Nêu rõ sứ mệnh dài hạn của công ty bạn.
Cố gắng sử dụng từ ngữ giúp hướng đến sự phát triển của công ty nhưng càng súc tích càng tốt.

4 Tóm tắt thị trường Tóm tắt thị trường của bạn trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Xem lại những thay đổi trong thị phần, ban lãnh đạo, đối thủ, sự thay đổi của thị trường, chi phí, giá cả hoặc sự cạnh tranh đã mang đến cơ hội thành công cho công ty bạn.

5 Cơ hội Xác định khó khăn và cơ hội.
Nêu ra những khó khăn với người tiêu dùng và xác định bản chất cơ hội sản phẩm/dịch vụ nảy sinh từ những khó khăn đó.

6 Cạnh tranh Tóm tắt tình hình cạnh tranh
Phác thảo lợi thế cạnh tranh của công ty bạn.

7 Mục đích và mục tiêu Liệt kê mục tiêu năm năm.
Nêu rõ từng mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được để đạt mục tiêu năm năm đó. Liệt kê mục tiêu thị phần. Liệt kê mục tiêu doanh thu/lợi nhuận.

8 Nhóm làm việc Liệt kê tên của các Giám đốc Điều hành và ban quản lý chính. Bao gồm cả các thành tựu trước đây nhằm thể hiện rằng đây là những cá nhân có thành công. Tóm tắt số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

9 Sơ đồ tổ chức nhóm [Tên đầy đủ] Chủ tịch, CEO
[Tên đầy đủ] Phó Chủ tịch [Tên đầy đủ] Giám đốc

10 Yêu cầu nguồn lực Liệt kê yêu cầu cho những nguồn lực sau: Nhân sự
Công nghệ Tài chính Phân phối Quảng bá Sản phẩm Dịch vụ

11 Kế hoạch tài chính Phác thảo kế hoạch tài chính cấp độ cao xác định mô hình tài chính và giả định giá cả. Bản kế hoạch này nên bao gồm doanh số và lợi nhuận kỳ vọng cho từng năm trong 3 năm tiếp theo. Sử dụng nhiều trang chiếu để nêu rõ về vấn đề này.

12 Rủi ro và phần thưởng Tóm tắt rủi ro của dự án được đề xuất và cách xử lý các rủi ro đó. Ước tính phần thưởng kỳ vọng, đặc biệt là nếu bạn đang huy động vốn.

13 Các vấn đề chính Ngắn hạn Dài hạn
Xác định những quyết sách chính và vấn đề cần giải quyết ngay hoặc trong ngắn hạn. Nêu rõ hậu quả của việc đưa ra quyết định chậm. Dài hạn Xác định những vấn đề cần phương án giải quyết dài hạn. Nếu bạn đang huy động vốn, hãy nêu cụ thể các vấn đề cần giải quyết bằng nguồn lực tài chính.

14 Phụ lục Tài liệu và tài nguyên bổ sung tham khảo


Tải xuống ppt "Bản trình bày kế hoạch kinh doanh"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google