Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Tin học Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Tin học Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Tin học Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012
Em hãy viết các lệnh để Rùa vẽ được hình vuông với cạnh tùy ý. 200 200

2 Tin học Quan Sát 4 3 Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012 FD 200 RT 90 200

3 Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp
Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012 Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012 Tin học Tin học Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp 1.Câu lệnh lặp: Trong logo lệnh lặp được viết là: REPEAT (đọc là ri-pít) Với lệnh này để thay cho bảy dòng lệnh trên chúng ta chỉ cần viết như sau: Repeat 4 [FD 100 RT 90] 4 [FD 100 RT 90] Số lần lặp của cạnh hình vuông Câu lệnh gọi rùa đi thẳng 100 bước và quay phải 90 độ

4 Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp
Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012 Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012 Tin học Tin học Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp Bước 1: Lệnh FD 100 RT 90: Gọi Rùa đi thẳng 100 và quay phải 90 độ ta được một cạnh của hình vuông Bước 2: Lệnh Repeat 2 [FD 100 RT 90]: Rùa lặp lại bước 1 hai lần, ta được 2 cạnh của hình vuông Bước 3: lệnh Repeat 3 [FD 100 RT 90]: Rùa lặp lai bước 1 ba lần, ta được 3 cạnh của hình vuông Bước 4: lệnh Repeat 4 [FD 100 RT 90]: Rùa lặp lại bước 1 bốn lần, ta được hình vuông với các cạnh là 100 Repeat 4 [FD 100 RT 90]

5 Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp
Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012 Tin học Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp Vậy lệnh để Rùa vẽ được hình vuông trên một cách nhanh chóng sẽ chỉ ngắn gọn: CS Repeat 4 [FD 100 RT 90]

6 Bµi 3: Sö dông c©u lÖnh lÆp
Thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2012 Tin học Bµi 3: Sö dông c©u lÖnh lÆp 1. C©u lÖnh lÆp Cấu trúc lệnh: Repeat n [ ] Giữa Repeat và n phải có dấu cách. n là chỉ số lần lặp. Phần trong ngoặc [ ] là nơi ghi các câu lệnh được lặp lại. Ví dụ: Repeat 4 [FD 100 RT 90]

7 Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp
Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012 Tin học Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp Ví dụ 1: Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 100, chiều rộng 60 Cách 1: FD 60 RT 90 FD 100 FD 60 Cách 1: FD 60 RT 90 FD 100 FD 60 1 2 Cách 2: Sử dụng câu lệnh lặp repeat REPEAT 2 [FD 60 RT 90 FD 100 RT 90]

8 Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp
Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012 Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012 Tin học Tin học Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp THỰC HÀNH 1. Hãy nhập các dòng lệnh sau và quan sát kết quả. HT REPEAT 6 [FD 50 RT 60] HT REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]

9 v v v Bài tập Bài tập Tin học 5
Bài 1: Những dòng nào dưới đây là câu lệnh được viết đúng? v a. Repeat 4 [FD 100 RT 90] b. REPEAT 4 [FD 100, RT 90] v c. REPEAT 4 [FD 100 RT 90] d. REPEAT 4 [FD 100 RT 90]. e. REPEAT 4 {FD 100 RT 90} v g. REPEAT 4[FD 100 RT 90] Tin học 5 h. REPEAT4 [FD 100 RT 90]

10 Bài tập Bài tập Bài 2: Chỉnh sửa lại các dòng dưới đây để được câu lệnh đúng. REPEAT 4 [FD 100, RT 90] a. REPEAT 4 [FD 100 RT 90]. b. REPEAT 4 {FD 100 RT 90} c. REPEAT4 [FD 100 RT 90] d. Tin học 5 e. REPEAT4[FD 100,RT 90.]

11 Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp
Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012 Tin học Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp 2. Sö dông lÖnh Wait Để theo dõi được các bước thực hiện của Rùa thì chúng ta sẽ dùng lệnh: WAIT s (Đọc là guết) s: Thời gian Rùa nghỉ để thực hiện công việc tiếp, s tính bằng tic 60 tic =1 giây Ví dụ: REPEAT 6 [FD 50 RT 60 WAIT 120] Chú ý: Lệnh WAIT được viết trong dấu ngoặc vuông và sau câu lệnh

12 Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp Thực hành sử dụng câu lệnh lặp
Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012 Tin học Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp Thực hành sử dụng câu lệnh lặp 2/ Thêm lệnh WAIT vào mỗi dòng lệnh sau, cho Rùa thực hiện và quan sát kết quả. Câu lệnh Kết quả Repeat 4 [FD 100 RT 90] Hình vuông Repeat 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90] Hình chữ nhật Repeat 5 [FD 100 RT 72] Hình ngũ giác

13 Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp
Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012 Tin học Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp B. Thực hành: 90 60 150 150 120 Em hãy dùng câu lệnh lặp vẽ các hình trên.

14 Tin học Tin học Tin học Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012
Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp Em hãy cho biết sự khác nhau khi sử dụng câu lệnh Repeat và không sử dụng câu lệnh Repeat? Sử dụng REPEAT : Câu lệnh ngắn gọn, công việc thực hiện nhanh Không sử dụng REPEAT: Câu lệnh nhiều, công việc thực hiện rời rạc

15 KÝnh chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ Chóc c¸c em ch¨m ngoan, häc giái.

16 Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo
và các em học sinh! Thân ái chào tạm biệt

17 Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp
Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012 Tin học Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp Lệnh Wait có tác dụng gì và có thể đưa vào vị trí nào trong câu lệnh Lệnh Wait giúp chúng ta quan sát đường đi của rùa và các hoạt động của rùa. Lệnh Wait đặt ngay sau câu lệnh em muốn rùa dừng lại để quan sát

18 Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp
Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012 Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012 Tin học Tin học Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp Câu lệnh tổng quát: Repeat n [ câu lệnh] n : Số lần lặp [ câu lệnh] : Câu lệnh bị lặp lại

19 Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp
Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012 Tin học Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp 2.Câu lệnh WAIT: Để theo dõi được các bước thực hiện của Rùa thì chúng ta sẽ dùng lệnh: WAIT (Đọc là guết) Wait 60: Rùa tạm dừng 60 tic (= 1 giây) sau đó thực hiện công viêc tiếp theo

20 Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp
Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012 Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012 Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012 Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012 Tin học Tin học Tin học Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp Hãy giải thích hành động của Rùa khi thực hiện dòng lệnh: Repeat 6 [FD 50 WAIT 60 RT 60 WAIT 60]? Rùa dừng lại 1 giây trước khi tiến lên phía trước 50 bước và trước khi quay phải khi vẽ hình lục giác đều

21 Thực hành sử dụng câu lệnh lặp
Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012 Tin học Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp Thực hành sử dụng câu lệnh lặp 3/ Hãy giải thích hành động của Rùa khi thực hiện dòng lệnh. REPEAT 6 [FD 50 WAIT 60 RT 60 WAIT 60] 3/ Hãy giải thích hành động của Rùa khi thực hiện dòng lệnh. REPEAT 6 [FD 50 WAIT 60 RT 60 WAIT 60]

22 Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp Thực hành sử dụng câu lệnh lặp
Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012 Tin học Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp Thực hành sử dụng câu lệnh lặp 4/ Dòng lệnh sau đây vẽ hai bậc cầu thang. FD 20 RT 90 FD 20 LT 90 FD 20 RT 90 FD 20 Hãy thêm lệnh WAIT để Rùa dừng lại một lát khi vẽ xong bậc cầu thang thứ nhất.


Tải xuống ppt "Tin học Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google