Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GiỜ LỚP CHÚNG TA PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GiỜ LỚP CHÚNG TA PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GiỜ LỚP CHÚNG TA PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
TRƯỜNG PTDTNT NAM TRÀ MY CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GiỜ LỚP CHÚNG TA GV:NGUYỄN XUÂN MINH

2 BÀI 36 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM
TIẾT 43 BÀI 36 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam.

3 BÀI 36: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM
1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam.

4 VT 20

5 Bài 36: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM
1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam. - Dựa vào lát cắt địa hình-thổ nhưỡng theo vĩ tuyến 200B cho biết đi từ bờ biển lên núi cao nước ta có những loại đất nào ?

6 Bài 36: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM
1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam. * Đất mặn ven biển, đất bồi tụ phù sa, đất feralit, đất mùn núi cao . * Qua đó em có nhận xét gì về số lượng đất ở Việt Nam và giải thích tại sao ?

7 BÀI 36 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam.
TIẾT 43 BÀI 36 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam. a. Đất ở nước ta rất đa dạng thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam. Đất ở nước ta rất đa dạng thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam. Đó là điều kiện tốt giúp nền nông nghiệp nước ta có đặc điểm gì ? - Là điều kiện tốt giúp nền nông nghiệp nước ta vừa đa dạng, vừa chuyên canh có hiệu quả

8 Quan sát hình 36.2 cho biết nước ta có mấy loại đất chính và xếp thành mấy nhóm đất chính ? Xác định nơi phân bố từng loại đất trên bản đồ ? Nhóm đất feralit khác và đất mùn núi cao chiếm diện tích lớn nhất. Phát triển trên địa hình miền núi và cao nguyên Trên bản đồ nhóm đất nào chiếm diện tích lớn nhất và phát triển trên địa hình nào ?

9 1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam.
TIẾT 43 BÀI 36 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam. a. Đất ở nước ta rất đa dạng thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam. Đất mùn núi cao (11%) b.Nước ta có 3 nhóm đất chính: Đất feralit đồi núi thấp ( 65%) Đất phù sa (24%)

10 THẢO LUẬN NHÓM Dựa vào bản đồ đất Việt Nam và lược đồ kết hợp nội dung SGK. (8 phút) Nhóm đất Đặc tính chung Các loại đất Phân bố GTKT Đất feralit (N1+2) Đất mùn núi cao (N3+4) Đất phù sa sông, biển (N5+6)

11 Nhóm đất Đặc tính chung Các loại đất Phân bố GTKT Đất feralit
ĐẶC ĐIỂM, NƠI PHÂN BỐ VÀ GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA 3 NHÓM ĐẤT CHÍNH Ở NƯỚC TA Nhóm đất Đặc tính chung Các loại đất Phân bố GTKT Đất feralit Đất mùn núi cao Đất phù sa sông, biển Đất chua,it mùn, nhiều sét, có nhiều hợp chất sét và nhôm nên đất có mầu đỏ, vàng, dễ bị kết von thành đá ong Đất feralit trên đá vôi, đất feralit trên đá Badan, đất feralit trên các loại đá khác - Vùng đồi núi thấp - Đất trên đá vôi phân bố ở phía Bắc, đất feralit trên đá badan phân bố ở Tây Nguyên và ĐNB Trồng các loại cây công nghiệp nhiệt đới Chiếm 65% s lãnh thổ Phát triển lâm nghiệp để bảo vệ rừng đầu nguồn Xốp, giàu mùn,màu đen hoặc màu nâu Mùn thô và mùn nhuyễn Núi cao trên 2000m Chiếm 11% s lãnh thổ Đất phù sa sông(trong đê, ngoài đê) - Đất phù sa biển, đất phù sa cổ Tập trung ở châu thổ Sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long, đồng bằng duyên hải, ĐNB Thích hợp tốt nhiều loại cây trồng đặc biệt cây lúa nước, cây ăn quả, hoa màu.... Xốp, ít chua, giàu mùn, dễ canh tác, độ phì cao Chiếm 24% s lãnh thổ

12 BÀI 36 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM
TIẾT 43 BÀI 36 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam. 2. Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam.

13 Đất là sản phẩm của thiên nhiên do nhiều nhân tố hình thành
Đất là sản phẩm của thiên nhiên do nhiều nhân tố hình thành. Đất còn là tư liệu sản xuất chính từ lâu đời của sản xuất nông, lâm nghiệp. Đất ở nuớc ta đã được nhân dân sử dụng, cải tạo, phát triển và trở thành tài nguyên vô cùng quý giá. Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang. Bao nhiêu tất đất , tất vàng bấy nhiêu.

14 BÀI 36 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam.
TIẾT 43 BÀI 36 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam. 2. Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam.

15 Hiện nay diện tích đất canh tác của nước ta có nguy cơ cạn kiệt
Hiện nay diện tích đất canh tác của nước ta có nguy cơ cạn kiệt . Đất ngày càng thoái hoá, nhiễm mặn nhiễm phèn … Liên hệ thực tế cho biết hiện trạng tài nguyên đất ở nước ta như thế nào ?

16 2 1 2 3 4 Quan sát các bức ảnh trên kết hợp kiến thức thực tế cho biết những nguyên nhân làm cho đất bị thoái hoá ?

17 Quan sát các bức ảnh trên cho biết nhân dân ta đã tiến hành những biện pháp gì để cải tạo đất ở miền núi .

18 Quan sát các bức ảnh trên cho biết nhân dân ta đã tiến hành những biện pháp gì để cải tạo đất nhiễm mặn và nhiễm phèm ở đồng bằng.

19 BÀI 36 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam.
TIẾT 43 BÀI 36 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam. 2. Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam. - Đất là tài nguyên vô cùng quí giá . Vì vậy chúng ta cần sử dụng đất hợp lý . - Biện pháp cải tạo đất :+ Ban hành luật đất đai để sử dụng và bảo vệ đất ngày càng tốt hơn + Đối với đất miền núi cần phải trồng rừng, làm ruộng bậc thang để chống hiện tượng xói mòn, rửa trôi, bạc màu… + Đối với đất đồng bằng phải rửa chua, rửa mặn để tăng diện tích canh tác bằng cách xây dựng hệ thống kênh mương, bón vôi…

20 TROØ CHÔI GIAÛI OÂ CHÖÕ Đ Ấ Ấ Â T F E R A L L L I I I T Đ Ấ Â Ấ T P H
1 Đ Â T F E R A L L L I I I T 2 Đ Â T P H Ù U Ù S A 3 Đ Đ Đ T T T M Ù N N Ú I C A A A O 4 Đ Đ Đ T T T R N G 12 chữ cái – Loại đất dùng để phát triển lâm nghiệp, nhằm để bảo vệ đất rừng đầu nguồn 7 chữ cái – Một trong những nguyên nhân làm cho đất xấu, đất bạc màu 8 chữ cái – Loại đất có độ phì cao, rất thích hợp cho nhiều loại cây trồng, đặc biệt là cây lúa 10 chữ cái – Loại đất có độ phì cao, rất thích hợp cho nhiều loại cây công nghiệp nhiệt đới L U T Đ T Đ A I Một trong những Luật do nhà nước ta ban hành nhằm để bảo vệ và sử dụng đất ngày càng tốt hơn

21 Bài tập BT 2 /127: Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét. 25% Hướng dẫn> 1% 3,60 50% 50% 3600=100% 25%

22 Cơ cấu diện tích các nhóm đất chính ở nước ta.
Biểu Đồ hoàn chỉnh Đất mùn núi cao (11%) Đất phù sa (24%) Đất feralit đồi núi thấp ( 65%) Cơ cấu diện tích các nhóm đất chính ở nước ta.

23 DẶN DÒ : Về nhà học bài và hoàn thành bài tập số 2 SGK Chuẩn bị bài mới” Đặc điểm sinh vật Việt Nam”
Nêu đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam? Nêu tên và sự phân bố các kiểu hệ sinh thái rừng ở nước ta?

24 ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c«
THÂN MẾN CHÀO CÁC EM


Tải xuống ppt "CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GiỜ LỚP CHÚNG TA PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google