Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ lớp 2C Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? Giáo viên:Ngô Thị Bé

2 KIỂM TRA BÀI CŨ Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu
Một năm có mấy mùa, hãy kể tên các mùa? Một năm có bốn mùa đó là: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Mời 2 em lên bảng đặt và trả lời câu hỏi với các cụm từ: lúc nào , bao giờ, tháng mấy.

3 Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? Bài tập 1: Xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp: a) Gọi tên theo hình dáng. b) Gọi tên theo tiếng kêu. c) Gọi tên theo cách kiếm ăn. ( cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh )

4 Gọi tên theo cách kiếm ăn
Thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? Bài tập 1: Xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp: ( cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh ) Gọi tên theo hình dáng tiếng kêu Gọi tên theo cách kiếm ăn

5 Gọi tên theo cách kiếm ăn
Thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? Bài tập 1: Xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp: ( cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh Gọi tên theo hình dáng tiếng kêu Gọi tên theo cách kiếm ăn chim cánh cụt

6 Gọi tên theo cách kiếm ăn
Thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? Bài tập 1: Xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp: ( cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh Gọi tên theo hình dáng tiếng kêu Gọi tên theo cách kiếm ăn chim cánh cụt tu hú

7 Gọi tên theo cách kiếm ăn
Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? Bài tập 1: Xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp: ( cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh Gọi tên theo hình dáng tiếng kêu Gọi tên theo cách kiếm ăn chim cánh cụt tu hú bói cá

8 cuốc gõ kiến

9 vàng anh quạ chim sâu

10 Gọi tên theo cách kiếm ăn
Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? Bài tập 1: Xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp: ( cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh Gọi tên theo hình dáng tiếng kêu Gọi tên theo cách kiếm ăn chim cánh cụt tu hú bói cá vàng anh cú mèo cuốc quạ chim sâu gõ kiến

11

12 Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? Bài tập 2: Dựa vào những bài tập đọc đã học, trả lời các câu hỏi sau: a) Bông cúc trắng mọc ở đâu? b) Chim sơn ca bị nhốt ở đâu? c) Em làm thẻ mượn sách ở đâu? Bông cúc trắng mọc bên bờ rào, giữa đám cỏ dại. Chim sơn ca bị nhốt ở trong lồng. Em làm thẻ mượn sách ở thư viện.

13 Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?
Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? Bài tập 3: Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau: a) Sao Chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường. b) Em ngồi ở dãy bàn thứ tư, bên trái. c) Sách của em để trên giá sách. Sao Chăm chỉ họp ở đâu? Em ngồi ở đâu? Sách của em để ở đâu?

14 Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? Trò chơi : Ô cửa bí mật Thể lệ trò chơi: Mỗi đội được quyền lựa chọn một ô cửa và trả lời các câu hỏi trong vòng 10 giây. Nếu trả lời đúng được 10 điểm, nếu trả lời sai đội bạn có quyền trả lời và mỗi câu trả lời đúng được tính 5 điểm. Đội nào được nhiều điểm đội đó chiến thắng.

15 8 6 2 10 4 4 1 2 5 6 3 Ô CỬA BÍ MẬT Chọn câu trả lời đúng:
6 2 10 4 Bắt đầu Chọn câu trả lời đúng: Loài chim nào sau đây được xếp theo nhóm gọi tên theo hình dáng? Chọn câu hỏi đúng cho câu sau: Con chim hót ở trên cành. A. Con chim hót làm gì? B. Con chim hót ở đâu? C. Con chim hót như thế nào? 4 1 A. gõ kiến B. chào mào C. tu hú Chọn câu trả lời đúng: Khi muốn biết địa điểm của ai đó, của việc gì đó, … ta dùng từ ngữ gì để hỏi? A. ở đâu? B. làm gì? C.thế nào? Nêu tên của loài chim này? 2 5 Nêu tên của loại chim này? Chọn câu trả lời đúng: Loài chim nào sau đây được xếp theo nhóm gọi tên theo tiếng kêu? A. cu gáy B. chim sâu C. cú mèo 6 3

16 Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? Bài tập 1: Xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp: ( cú mèo, gõ kiến, chim sâu,cuốc, quạ,vàng anh ) Gọi tên theo hình dáng Gọi tên theo tiếng kêu Gọi tên theo cách kiếm ăn chim cánh cụt vàng anh cú mèo tu hú cuốc quạ bói cá chim sâu gõ kiến Bài tập 2: Dựa vào những bài tập đọc đã học, trả lời các câu hỏi sau a) Bông cúc trắng mọc ở đâu? Bông cúc trắng mọc bên bờ rào, giữa đám cỏ dại b) Chim sơn ca bị nhốt ở đâu? Chim sơn ca bị nhốt ở trong lồng c) Em làm thẻ mượn sách ở đâu? Em làm thẻ mượn sách ở thư viện. Bài tập 3: Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau: a) Sao Chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường Sao Chăm chỉ họp ở đâu? b) Em ngồi ở dãy bàn thứ tư, bên phải Em ngồi ở đâu? c) Sách của em để trên giá sách Sách của em để ở đâu?

17 Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe. Chúc các em học giỏi chăm ngoan.
Bài học kết thúc Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe. Chúc các em học giỏi chăm ngoan.


Tải xuống ppt "Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google