Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Chào mừng các thầy, cô giáo đến dự giờ !

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Chào mừng các thầy, cô giáo đến dự giờ !"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Chào mừng các thầy, cô giáo đến dự giờ !
Toán 3B GIÁO VIÊN : PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG

2 Làm quen với biểu thức 1) Ví dụ về biểu thức 126 + 51
Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2012 Toán Làm quen với biểu thức 1) Ví dụ về biểu thức biểu thức 126 cộng 51 là biểu thức 62 -11 biểu thức 62 trừ 11 là biểu thức 13 x 3 biểu thức 13 nhân 3 84 : 4 biểu thức 84 chia 4 là các biểu thức biểu thức 125 cộng 10 trừ 4 45 : 5 + 7 biểu thức 45 chia 5 cộng 7

3 Làm quen với biểu thức 1) Ví dụ về biểu thức
Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2012 Toán Làm quen với biểu thức 1) Ví dụ về biểu thức ; 62 – 11 ; 13 x 3 ; 84 : 4 ; – 4 ; 45 : 5 + 7;… là các biểu thức 2) Giá trị của biểu thức = 177 ? . Giá trị của biểu thức là 177. – 4 = 131 ? . Giá trị của biểu thức – 4 là 131.

4 Làm quen với biểu thức Bài 1: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):
Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2012 Toán Làm quen với biểu thức Bài 1: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu): = 294 Giá trị của biểu thức là 294 b) 261 – 100 = … Giá trị của biểu thức là … c) 22 x 3 = … Giá trị của biểu thức ……. là … d) 84 : 2 =… Giá trị của biểu thức …… là … 161 161 42 66 84 : 2 42 22 x 3 66

5 Làm quen với biểu thức Bài 1: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):
Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2012 Toán Làm quen với biểu thức Bài 1: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu): Bài 2: Nối biểu thức với giá trị của nó 97 – 30 x 3 48 : 2 59 120 68 90 24 100

6 Làm quen với biểu thức Bài 1: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):
Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2012 Toán Làm quen với biểu thức Bài 1: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu): Bài 2: Nối biểu thức với giá trị của nó 97 – 30 x 3 48 : 2 59 120 68 90 24 100

7 Làm quen với biểu thức Bài 1: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):
Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2012 Toán Làm quen với biểu thức Bài 1: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu): Bài 2: Nối biểu thức với giá trị của nó Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống: Biểu thức 60 : 2 30 x 4 162 – 147 : 7 Giá trị của biểu thức

8 Làm quen với biểu thức Bài 1: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):
Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2012 Toán Làm quen với biểu thức Bài 1: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu): Bài 2: Nối biểu thức với giá trị của nó Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống: Biểu thức 60 : 2 30 x 4 162 – 147 : 7 Giá trị của biểu thức 30 120 155 197 21

9 Làm quen với biểu thức 1) Ví dụ về biểu thức
Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2012 Toán Làm quen với biểu thức 1) Ví dụ về biểu thức ; 62 – 11 ; 13 x 3 ; 84 : 4 ; – 4 ; 45 : 5 + 7;… là các biểu thức 2) Giá trị của biểu thức = 177 . Giá trị của biểu thức là 177. – 4 = 131 . Giá trị của biểu thức – 4 là 131.

10 Giờ học đến đây đã kết thúc Kính chúc các thầy, cô giáo mạnh khoẻ
Chúc các em học giỏi, chăm ngoan


Tải xuống ppt "Chào mừng các thầy, cô giáo đến dự giờ !"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google