Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Chào mừng quý thầy cô giáo về dự chuyên đề

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Chào mừng quý thầy cô giáo về dự chuyên đề"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Chào mừng quý thầy cô giáo về dự chuyên đề NGƯỜI THỰC HIỆN: DƯƠNG THỊ MAI

2 Thứ sáu ngày 29 tháng 8 năm 2014 Toán: Tăng cường.

3 TRÒ CHƠI RUNG CHUÔNG VÀNG

4 60 20 = = 100 40 = =

5 Ôn luyện các số trong phạm vi 100.
Thứ sáu ngày 29 tháng 8 năm 2014 Toán: Tăng cường. Ôn luyện các số trong phạm vi 100. 1 Viết các số 36, 75, 99, 61, 97, theo mẫu: Thảo luận 36 = 75 = 99 = 61 = 97 =

6 Đặt tính rồi tính : 2 34 + 25 54 + 22 34 25 + 54 22 + 59 76 66 – 32
87 11 + 66 32 98 46 - 63 24 + 52 98 87 34

7 Thứ sáu ngày tháng 8 năm 2014. Toán: Tăng cường 3 Lớp 2A có 35 học sinh, trong đó có 20 bạn nữ. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn nam?

8 Thứ sáu ngày tháng 8 năm 2014. Toán: Tăng cường Ôn luyện các số trong phạm vi 100. 3 Lớp 2A có 35 học sinh, trong đó có 20 bạn nữ. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn nam? Tóm tắt: Nam và nữ: 35 bạn Nữ : 20 bạn Nam : … bạn?

9 Thứ sáu ngày tháng 8 năm 2014. Toán: Tăng cường Ôn luyện các số trong phạm vi 100. 3 Lớp 2A có 35 học sinh, trong đó có 20 bạn nữ. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn nam? Bài giải: Số bạn nam lớp 2A có là: = 15 (bạn) Đáp số : 15 bạn

10 Bài giải: Lớp 2A có số bạn nam là: = 15 (bạn) Đáp số : 15 bạn

11 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
CÙNG CÁC EM HỌC SINH Chào tạm biệt


Tải xuống ppt "Chào mừng quý thầy cô giáo về dự chuyên đề"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google