Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Chào mừng các thầy cô về dự giờ

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Chào mừng các thầy cô về dự giờ"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Chào mừng các thầy cô về dự giờ
Lớp 5B Môn Luyện từ và câu Giáo viên: Hoàng Thị Thanh Tâm Trường Tiểu học Hà Huy Tập 1

2 Thứ tư, ngày 27 tháng 12 năm 2017 Luyện từ và câu: Kiểm tra

3 Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
Thứ tư, ngày 27 tháng 12 năm 2017 Luyện từ và câu: Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ

4 Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
Thứ tư, ngày 27 tháng 12 năm 2017 Luyện từ và câu: Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ Từ đơn Từ Từ láy Từ phức Từ ghép

5 Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
Thứ tư, ngày 27tháng 12 năm 2017 Luyện từ và câu: Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ Bài tập 1: Lập bảng phân loại các từ trong khổ thơ sau đây theo cấu tạo của chúng.Biết rằng các từ đã được phân cách với nhau bằng dấu gạch chéo. Hai / cha con / bước / đi / trên / cát / Ánh / mặt trời / rực rỡ / biển / xanh / Bóng / cha / dài / lênh khênh / Bóng / con / tròn / chắc / nịch / HOÀNG TRUNG THÔNG Tìm thêm ví dụ minh họa cho các kiểu cấu tạo từ trong bảng phân loại em vừa lập ( mỗi kiểu thêm 3 ví dụ ).

6 Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
Thứ tư, ngày 27 tháng 12 năm 2017 Luyện từ và câu: Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ 7/3/2019 Bài tập 1 Từ đơn Từ phức Từ ghép Từ láy cha con, mặt trời, chắc nịch hai, bước, đi, trên, cát, ánh, biển, xanh, bóng, cha, dài, bóng, con, tròn rực rỡ, lênh khênh

7 Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
Thứ tư, ngày 27 tháng 12 năm 2017 Luyện từ và câu Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ Dựa vào cấu tạo của từ: Từ đơn Láy âm Từ Láy vần Từ láy Láy tiếng Từ phức Từ ghép tổng hợp Từ ghép Từ ghép phân loại

8 Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
Thứ tư, ngày 27 tháng 12 năm 2017 Luyện từ và câu: Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ Dựa vào nghĩa của từ: Từ nhiều nghĩa Từ Từ đồng nghĩa Từ đồng âm Từ trái nghĩa

9 Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
Thứ tư, ngày 27 tháng 12năm 2017 Luyện từ và câu: Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ Bài tập 2:Các từ trong mỗi nhóm dưới đây có quan hệ với nhau như thế nào? - Đó là những từ đồng nghĩa. - Đó là những từ đồng âm. - Đó là từ nhiều nghĩa. đánh cờ, đánh giặc, đánh trống trong veo, trong vắt, trong xanh thi đậu, xôi đậu, chim đậu trên cành

10 Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
Thứ tư, ngày 27 tháng 12 năm 2017 Luyện từ và câu: Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ Bài tập 2: đánh cờ, đánh giặc, đánh trống trong veo, trong vắt, trong xanh thi đậu, xôi đậu, chim đậu trên cành nhiều nghĩa đồng nghĩa đồng âm

11 Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
Thứ tư, ngày 27 tháng 12 năm 2017 Luyện từ và câu: Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ Bài tập 4: tìm từ trái nghĩa thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ, tục ngữ sau: a) Có mới nới … b) Xấu gỗ, … nước sơn. c) Mạnh dùng sức, … dùng mưu. tốt yếu

12 Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
Thứ tư, ngày 27 tháng 12 năm 2017 Luyện từ và câu: Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ Dựa vào nghĩa của từ: Từ nhiều nghĩa Từ Từ đồng nghĩa Từ đồng âm Từ trái nghĩa

13 Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
Thứ tư, ngày 27 tháng 12 năm 2017 Luyện từ và câu: Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ Bài tập 3: Từ tinh ranh dâng êm đềm Từ đồng nghĩa tinh nghịch, tinh khôn, khôn ngoan, khôn lỏi, ranh ma, … hiến, tặng, nộp, cho, biếu, … êm ả, êm ái, êm dịu, êm ấm, …

14 Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
Thứ tư, ngày 27 tháng 12 năm 2017 Luyện từ và câu: Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ Bài tập 3: Không thể thay thế từ tinh ranh bằng tinh nghịch vì tinh nghịch nghiêng về nghĩa nghịch nhiều hơn, không thể hiện rõ sự khôn ranh. Ngược lại, cũng không thể thay tinh ranh bằng tinh khôn hoặc khôn ngoan vì tinh khôn và khôn ngoan nghiêng về nghĩa khôn nhiều hơn không thể hiện rõ sự nghịch ngợm. Các từ đồng nghĩa còn lại cũng không dùng được vì chúng thể hiện ý chê (khôn mà không ngoan). Dùng từ êm đềm là đúng nhất vì vừa diễn tả được cảm giác dễ chịu của cơ thể, vừa diễn tả cảm giác dễ chịu về tinh thần của con người. Trong khi đó, từ êm ái, êm dịu chỉ nói về cảm giác dễ chịu của cơ thể, từ êm ả chỉ nói về sự yên tĩnh của cảnh vật, còn êm ấm (vừa êm vừa ấm) nghiêng về diễn tả sự yên ổn trong cuộc sống gia đình hay tập thể nhiều hơn. Dùng từ dâng là đúng nhất vì nó thể hiện cách cho rất trân trọng, thanh nhã. Không thể thay dâng bằng tặng, biếu: các từ này tuy cũng thể hiện sự trân trọng nhưng không phù hợp vì không ai dùng chính bản thân mình để tặng, biếu. Các từ nộp, cho thiếu sự trân trọng. Từ hiến không thanh nhã như dâng.

15 Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
Thứ tư, ngày 27 tháng 12 năm 2017 Luyện từ và câu Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ Dựa vào cấu tạo của từ: Láy âm Từ đơn Láy vần Từ Từ láy Từ phức Láy tiếng Từ ghép Từ ghép tổng hợp Dựa vào nghĩa của từ: Từ ghép phân loại Từ nhiều nghĩa Từ đồng nghĩa Từ Từ đồng âm Từ trái nghĩa

16 CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHỎE - HẠNH PHÚC XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
CÁC THẦY CÔ VỀ THĂM LỚP CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHỎE - HẠNH PHÚC


Tải xuống ppt "Chào mừng các thầy cô về dự giờ"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google