Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

BÁO CÁO THAM LUẬN THỰC HIỆN MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM HỖ TRỢ TRẺ EM GÁI

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "BÁO CÁO THAM LUẬN THỰC HIỆN MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM HỖ TRỢ TRẺ EM GÁI"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 BÁO CÁO THAM LUẬN THỰC HIỆN MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM HỖ TRỢ TRẺ EM GÁI
SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG BÁO CÁO THAM LUẬN THỰC HIỆN MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM HỖ TRỢ TRẺ EM GÁI Trình bày: Ths.Bs Phạm Văn Tám Phó Giám đốc Sở Y tế

2 NỘI DUNG TRÌNH BÀY THỰC TRẠNG MCBGTKS VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM HỖ TRỢ TRẺ EM GÁI 1 NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH ĐÃ TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ SAU 2 NĂM THỰC HIỆN MÔ HÌNH 2 3 THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, ĐỀ XUẤT

3 Bảng 1. Tỷ số giới tính khi sinh của cả nước và tỉnh Hải Dương
Phần 1. Thực trạng MCBGTKS và triển khai mô hình thí điểm hỗ trợ trẻ em gái Trong những năm vừa qua, mất cân bằng giới tính khi sinh của tỉnh Hải Dương luôn ở mức nghiêm trọng và nằm trong tốp 7 tỉnh cao nhất cả nước. Bảng 1. Tỷ số giới tính khi sinh của cả nước và tỉnh Hải Dương TSGTKS Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Việt Nam 110,5 111,2 111,9 112,3 113,8 112,2 111,7 Hải Dương 120,2 122,0 121,3 121,4 118,9 118,3 117,0 116,2 Nếu mọi chủ trương, đường lối xem nhẹ, không đánh giá đúng vai trò của nữ giới, thì chủ trương đường lối đó coi như lãng phí nguồn sản xuất ra của cải vật chất, đồng thời giảm động lực của nam giới. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Y tế, Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình và được sự hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (từ năm ), chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh giảm dần, trung bình giảm 0,88 điểm %/năm. Năm 2016 TSGTKS là 116,2 bé trai/100 bé gái.

4 Bảng 2. Thông tin về câu lạc bộ các bạn gái tiêu biểu
Phần 1. Thực trạng MCBGTKS và triển khai mô hình thí điểm hỗ trợ trẻ em gái Từ năm 2014 tỉnh được Tổng cục hỗ trợ triển khai Mô hình thí điểm "Hỗ trợ trẻ em gái", đây là một nội dung hoạt động trong giải pháp Nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình và cộng đồng góp phần giảm MCBGTKS Bảng 2. Thông tin về câu lạc bộ các bạn gái tiêu biểu Năm 2014 2015 Số Huyện, TP, TX 2 3 Số CLB 4 10 Số thành viên 160 350

5 Phần 2. Các hoạt động chính đã triển khai và kết quả
- Hàng năm tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động Mô hình với sự tham gia của Lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chi cục Dân số-KHHGĐ, Trung tâm Dân số-KHHGĐ cấp huyện, Phòng giáo dục và đào tạo, lãnh đạo UBND, Ban Giám hiệu, cán bộ đoàn đội Trường THCS và cán bộ Dân số xã, phường Các hoạt động đã triển khai tại cấp tỉnh - Tổ chức 3 lớp tập huấn cho 94 thành viên Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ "các bạn gái tiêu biểu" nhằm cung cấp kiến thức về bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh, sức khỏe sinh sản và hướng dẫn Ban chủ nhiệm tổ chức sinh hoạt, điều hành câu lạc bộ. - Quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động của Mô hình. Các hoạt động đã triển khai tại cấp huyện - Thực hiện công tác quản lý, điều hành hoạt động của Mô hình tại huyện và các xã triển khai.

6 Phần 2. Các hoạt động chính đã triển khai và kết quả
- Thành lập và duy trì hoạt động của CLB "Các bạn gái tiêu biểu". Đến nay có 10 CLB với 350 thành viên tham gia sinh hoạt 1 tháng/lần. Nội dung sinh hoạt theo các chủ đề liên quan đến bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh, sức khỏe sinh sản. Các hoạt động đã triển khai tại cấp xã - Tổ chức 40 buổi nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh và sức khỏe sinh sản cho hơn học sinh tại 10 trường THCS - Xây dựng 10 góc sinh hoạt về bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh tại 10 trường THCS. - Tổ chức 20 Hội nghị biểu dương cho 200 học sinh nữ đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động và học tập tại các xã triển khai Mô hình.

7 Hình ảnh lễ ra mắt câu lạc bộ Các bạn gái tiêu biểu
MỘT SỐ HÌNH ẢNH Hình ảnh lễ ra mắt câu lạc bộ Các bạn gái tiêu biểu

8 Tập huấn kỹ năng sinh hoạt ngoại khóa về chăm sóc SKSS VTN
MỘT SỐ HÌNH ẢNH Tập huấn kỹ năng sinh hoạt ngoại khóa về chăm sóc SKSS VTN

9 MỘT SỐ HÌNH ẢNH Mỗi nhà trường bố trí 01 phòng xây dựng góc sinh hoạt CLB. Mỗi góc sinh hoạt được trang bị: tủ tài liệu, bàn, ghế, biển phòng và cung cấp tài liệu, sách, báo, ấn phẩm phục vụ sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt CLB

10 MỘT SỐ HÌNH ẢNH Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ trao đổi với các em học sinh trong sinh hoạt CLB

11 Buổi nói chuyện chuyên đề tại trường THCS TP Hải Dương
MỘT SỐ HÌNH ẢNH Buổi nói chuyện chuyên đề tại trường THCS TP Hải Dương

12 Biểu dương các bạn gái có thành tích xuất sắc tại huyện Ninh Giang
MỘT SỐ HÌNH ẢNH Các bạn gái tiêu biểu đã nêu những kinh nghiệm trong học tập, rèn luyện và các hoạt động xã hội, kỹ năng sống…để mọi thành viên trong Câu lạc bộ tham gia tích cực trong phong trào thi đua học tập, rèn luyện và sáng tạo tham gia các hoạt động của CLB Biểu dương các bạn gái có thành tích xuất sắc tại huyện Ninh Giang

13 MỘT SỐ HÌNH ẢNH

14 Phối hợp với các đơn vị y tế khám sức khỏe cho các bạn gái câu lạc bộ

15 HỘI THI TÌM HIỂU SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN MỘT SỐ HÌNH ẢNH
Năm 2015, huyện Ninh Giang phối hợp với Hội Kế hoạch hóa gia đình huyện tổ chức hội thi tìm hiểu sức khỏe sinh sản vị thành niên HỘI THI TÌM HIỂU SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN

16 III: Thuận lợi, khó khăn và đề xuất
- Chính quyền các xã, phường và các trường thực hiện Mô hình đều có sự cam kết, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động của Mô hình và một số xã, phường và nhà trường có hỗ trợ một phần kinh phí cho các buổi truyền thông và sinh hoạt câu lạc bộ, cung cấp tài liệu, ấn phẩm, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt CLB - Mô hình nhận được sự hưởng ứng, tham gia của các em học sinh, nhất là trẻ em gái tại địa bàn triển khai Mô hình, đã góp phần cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức của trẻ em nói chung và trẻ em gái nói riêng về sức khỏe sinh sản, các kỹ năng sống, bình đẳng giới... Từ những kiến thức được trang bị, các em đã có sự chia sẻ với bạn bè, người thân và giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống.

17 III: Thuận lợi, khó khăn và đề xuất
- Có sự phối kết hợp vào cuộc của Phòng Giáo dục, đặc biệt Hội đồng sư phạm, các thầy cô giáo các trường THCS trong việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của vị thành niên nói chung và trẻ em gái nói riêng. - Các hoạt động được đánh giá hiệu quả nhất của Mô hình là: truyền thông trực tiếp và sinh hoạt câu lạc bộ.

18 III: Thuận lợi, khó khăn và đề xuất
- Năng lực của Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ, kể cả cán bộ dân số xã còn hạn chế trong việc xây dựng các nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ, điều hành, thuyết trình… - Tài liệu tuyên truyền chưa đáp ứng được nhu cầu của các em học sinh. Các em học sinh thuộc các lứa tuổi khác nhau nên khó khăn trong việc lựa chọn, bổ sung các nội dung phù hợp trong sinh hoạt câu lạc bộ.

19 III: Thuận lợi, khó khăn và đề xuất
1. Đề nghị Tổng cục cần tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật, nhất là về năng lực của cán bộ tham gia Mô hình từ tỉnh, huyện, xã và Giáo viên nhà trường, Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ. Xây dựng sách hướng dẫn cách sinh hoạt, nội dung sinh hoạt của câu lạc bộ và tài liệu tuyên truyền… 2. Cần có khảo sát, đánh giá Mô hình làm cơ sở để tiếp tục thực hiện và nhân rộng Mô hình. 3. Đề nghị Bộ Y tế, Tổng cục và các tổ chức quốc tế tiếp tục quan tâm; lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ để công tác DS-KHHGĐ tỉnh Hải Dương hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt từng bước giải quyết các vấn đề thách thức có hiệu quả.

20 XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


Tải xuống ppt "BÁO CÁO THAM LUẬN THỰC HIỆN MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM HỖ TRỢ TRẺ EM GÁI"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google