Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
"KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ" VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ SỐ 08 DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ CHÚA NHẬT 04 THƯỜNG NIÊN- A

2 DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
SỐ 08 TRẮC NGHIỆM Ô CHỮ Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi "KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KI-TÔ"

3 PHẦN I : TRẮC NGHIỆM - GỒM 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ : + KINH THÁNH (CÁC BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT) + GIÁO LÝ (SÁCH HỎI THƯA GLHTCG CỦA UB GIÁO LÝ ĐỨC TIN-HĐGMVN) - MỖI CÂU HỎI CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. - TRẢ LỜI ĐÚNG 10 ĐIỂM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HD: 1- CLICK CHUỘT VÀO Ô SỐ CÂU HỎI ĐỂ MỞ CÂU HỎI 2- SAU ĐÓ CLICK CHUỘT : CHẠY CÂU HỎI - MỞ CÁC ĐÁP ÁN VÀ ĐỒNG HỒ - CHẠY ĐỒNG HỒ - ĐÁP ÁN ĐÚNG 3- CLICK CHUỘT VÀO BACK ĐỂ TRỞ VỀ TRANG NÀY. HOME

4 AI ĐÃ DẠY DÂN CHÚNG “TÁM MỐI PHÚC THẬT”?
2 4 5 1 3 01 AI ĐÃ DẠY DÂN CHÚNG “TÁM MỐI PHÚC THẬT”? A. Đức Giê-su B. Thánh Gio-an Tẩy Giả C. Ông Mô-sê D. Thánh Mat-thêu BACK

5 3 5 2 4 1 02 A. Bên bờ giếng Gia-cóp B. Trong đền thờ C. Trên núi
02 ĐỨC GIÊ-SU DẠY DÂN CHÚNG “TÁM MỐI PHÚC THẬT” TẠI ĐÂU ? A. Bên bờ giếng Gia-cóp B. Trong đền thờ C. Trên núi D. Trong hội đường Na-da-rét BACK

6 VÌ HỌ SẼ ĐƯỢC GÌ LÀM GIA NGHIỆP ?
4 5 3 2 1 03 PHÚC THAY AI HIỀN LÀNH, VÌ HỌ SẼ ĐƯỢC GÌ LÀM GIA NGHIỆP ? A. Nước Trời B. Thiên Đàng n C. Đất Hứa D. Cả A, B và C BACK

7 “PHÚC THAY AI XÓT THƯƠNG NGƯỜI, VÌ HỌ SẼ ĐƯỢC THIÊN CHÚA … …”
3 4 2 5 1 04 “PHÚC THAY AI XÓT THƯƠNG NGƯỜI, VÌ HỌ SẼ ĐƯỢC THIÊN CHÚA … …” A. Ủi an B. Xót thương C. Chúc phúc D. Cứu độ BACK

8 ANH EM HÃY VUI MỪNG HỚN HỞ, VÌ PHẦN THƯỞNG DÀNH CHO ANH EM
2 4 5 1 3 05 ANH EM HÃY VUI MỪNG HỚN HỞ, VÌ PHẦN THƯỞNG DÀNH CHO ANH EM Ở ĐÂU THẬT LỚN LAO ? A. Trần gian B. Đời này C. Đời sau D. Trên trời BACK

9 SỰ VÂNG PHỤC CỦA ĐỨC TIN LÀ : B. Cách con người đáp lại Lời Thiên Chúa
2 4 5 1 3 06 SỰ VÂNG PHỤC CỦA ĐỨC TIN LÀ : A. Ơn Thiên Chúa ban B. Cách con người đáp lại Lời Thiên Chúa C. Câu A và B sai D. Câu A và B đúng BACK

10 3 5 2 4 1 07 A. Đúng B. Sai VÂNG PHỤC CỦA ĐỨC TIN NGHĨA LÀ
07 VÂNG PHỤC CỦA ĐỨC TIN NGHĨA LÀ TIN TƯỞNG TRỌN VẸN VÀO THIÊN CHÚA VÀ ĐÓN NHẬN CHÂN LÝ CỦA NGÀI. A. Đúng B. Sai BACK

11 3 4 2 5 1 08 A. Gắn bó với Thiên Chúa B. Phó thác bản thân cho Chúa
08 TIN TƯỞNG TRỌN VẸN VÀO THIÊN CHÚA LÀ THẾ NÀO ? A. Gắn bó với Thiên Chúa B. Phó thác bản thân cho Chúa C. Sẵn sàng vâng theo mọi điều Chúa phán dạy D. Câu A, B và C đúng BACK

12 TỔ PHỤ ÁP-RA-HAM VÀ ĐỨC MARIA LÀ ……… VỀ SỰ VÂNG PHỤC CỦA ĐỨC TIN.
3 4 2 5 1 09 TỔ PHỤ ÁP-RA-HAM VÀ ĐỨC MARIA LÀ ……… VỀ SỰ VÂNG PHỤC CỦA ĐỨC TIN. A. Những mẫu gương B. Những đại diện C. Những ưu tuyển D. Những nguồn gốc BACK

13 3 4 2 5 1 10 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH YẾU CỦA ĐỨC TIN ? A. Là ơn Thiên Chúa ban
10 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH YẾU CỦA ĐỨC TIN ? A. Là ơn Thiên Chúa ban B. Là sự đón nhận có ý thức và tự do của con người C. Là mạc khải của Thiên Chúa dành cho con người D. Câu A và B đúng BACK

14 PHẦN II : Ô CHỮ GỒM 7 Ô CHỮ HÀNG NGANG
NGƯỜI CHƠI TÙY CHỌN TRẢ LỜI Ô CHỮ HÀNG NGANG. MỖI CÂU HỎI CHO Ô CHỮ CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. TRẢ LỜI ĐÚNG: 10 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ ĐƯỢC MỞ. TRẢ LỜI SAI: 0 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ KHÔNG ĐƯỢC MỞ. TỪ CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ NẰM Ở HÀNG DỌC. AI TÌM RA TỪ CHỦ ĐỀ DÀNH ĐƯỢC 40 ĐIỂM.

15 HƯỚNG DẪN CHẠY PHẦN II - KHÔNG DÙNG BÀN PHÍM, MÀ DÙNG CHUỘT
- MUỐN TÌM RA Ô CHỮ HÀNG NGANG NÀO THÌ ĐƯA CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG ẤY, RỒI CLICK CHUỘT TRÁI. + CLICK LẦN 1: MỞ CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN + CLICK LẦN 2: CHẠY ĐỒNG HỒ THỜI GIAN SUY NGHĨ + CLICK LẦN 3: BIẾN MẤT CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ - NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG, CLICK LẦN 4: MỞ Ô CHỮ HÀNG NGANG - NẾU TRẢ LỜI SAI, KHÔNG CLICK LẦN 4 ĐỂ Ô CHỮ HÀNG NGANG KHÔNG ĐƯỢC MỞ SAU ĐÓ DI CHUYỂN CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG KHÁC, RỒI LÀM LẠI ĐÚNG TIẾN TRÌNH TRÊN CHO HÀNG NGANG ẤY. NẾU CÓ NGƯỜI TÌM RA TỪ HÀNG DỌC THÌ CLICK CHUỘT TRÁI VÀO HÌNH SAO CÓ CHỮ “ĐA” (ĐÁP ÁN) ĐỂ MỞ TỪ HÀNG DỌC.

16 3 2 1 4 5 2 1 5 4 4 3 1 5 3 2 1 3 4 5 4 3 1 2 5 4 3 2 1 1 5 2 3 5 4 2 CHỦ ĐỀ Ô CHỮ GÌ ? (NẰM HÀNG DỌC) 1 B I B B A C H H A I 2 G I A Á N G H I Ê P 3 T T H O A L O N G 4 P P H U C T H A Y 5 H H O A B I N H ĐA 6 V Ú U K H Ô N G 7 C C Ô N G C H I N H H O M E PHÚC THAY AI KHÁT KHAO NÊN NGƯỜI THẾ NÀO, VÌ HỌ SẼ ĐƯỢC THIÊN CHÚA CHO THỎA LÒNG ? ĐỨC GIÊ-SU NÓI: PHÚC CHO NHỮNG NGƯỜI VÌ CHÚA MÀ BỊ NGƯỜI TA SỈ VẢ, BÁCH HẠI VÀ LÀM GÌ ĐỦ ĐIỀU XẤU XA ? “… … AI CÓ TÂM HỒN NGHÈO KHÓ, VÌ NƯỚC TRỜI LÀ CỦA HỌ”. PHÚC THAY AI XÂY DỰNG ĐiỀU GÌ, VÌ HỌ SẼ ĐƯỢC GỌI LÀ CON THIÊN CHÚA ? PHÚC THAY AI KHÁT KHAO NÊN NGƯỜI CÔNG CHÍNH, VÌ HỌ SẼ ĐƯỢC THIÊN CHÚA CHO THẾ NÀO ? “PHÚC THAY AI … … … VÌ SỐNG CÔNG CHÍNH, VÌ NƯỚC TRỜI LÀ CỦA HỌ” PHÚC THAY AI HIỀN LÀNH, VÌ HỌ SẼ ĐƯỢC ĐẤT HỨA LÀM GÌ ?


Tải xuống ppt "VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google