Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

2 TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ HỌC

3 Tài khoản đăng ký học là 09051400xx; mật khẩu là: 13/10/19xx
Mỗi sinh viên khi nhập học sẽ được Phòng CTHS&SV cấp cho một mã số gọi là Mã sinh viên (Mã SV); Tài khoản đăng ký học được xây dựng trên Mã SV. Mã SV cũng chính là tài khoản đăng ký học để đăng nhập vào Hệ thống Đăng ký học. Mật khẩu mặc định cho lần nhập đầu tiên sẽ chính là “ngày/tháng/năm sinh” của sinh viên; VD: Sinh viên Trần Văn A được cấp Mã SV là xx, có ngày sinh là : 13/10/19xx Tài khoản đăng ký học là xx; mật khẩu là: 13/10/19xx

4 ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

5 Sinh viên đăng ký học thực hiện tuần tự các bước sau:
I. Đăng nhập và thay đổi mật khẩu Bật trình duyệt Internet lên và nhập địa chỉ: - Xuất hiện màn hình đăng nhập vào hệ thống, Sinh viên nhập tên đăng nhập (Mã số sinh viên) và mật khẩu (mặc đinh là “ngày/tháng/năm sinh” của SV) rồi bấm vào “Đăng nhập”. - Sau khi đăng nhập thành công để bảo đảm tính bảo mật sinh viên nên vào phần đổi mật khẩu.

6 Sinh viên nhập mật khẩu cũ “ngày/tháng/năm sinh” vào ô “Mật khẩu cũ”, nhập mật khẩu mới vào ô “Mật khẩu mới”, nhập lại mật khẩu mới vào ô “Gõ lại mật khẩu” rồi nhấn nút “Đổi mật khẩu”. Sau đó sinh viên đăng nhập bằng mật khẩu mới.

7 II: Đăng ký học Bước 1: Sinh viên bấm vào chức năng “Đăng ký học” Bước 2: “Sinh viên đăng ký học” để bắt đầu đăng ký học.

8 Sinh viên cần chú ý các thông tin về điều kiện đăng ký học sau:
Số TC tối thiểu và số TC tối đa được phép đăng ký trong 1 học kỳ (tối thiểu 14TC, tối đa 25TC). “Hạn đăng ký” là thời hạn mà sinh viên được đăng ký, quá hạn này sinh viên sẽ không đăng ký được nữa.

9 Sinh viên chọn học phần cần đăng ký ở phần: “Chọn học phần để hiển thị các lớp học”
Sau đó bấm nút “Hiển thị lớp học phần” chương trình sẽ hiện ra các lớp học phần tương ứng.

10 Sinh viên chọn lớp học phần phù hợp rồi bấm vào nút “Đăng ký”
Chú ý: Khi sinh viên đã đăng ký được một số lớp học phần, sinh viên chọn nút “Lọc lớp không trùng thời gian” để loại các lớp học phần đã có thời gian trùng với lớp học phần đã đăng ký.

11 Sau khi sinh viên đăng ký thành công thì “Danh sách lớp học phần đã đăng ký” sẽ được hiển thị như bên dưới:

12 Bước 3: Hủy đăng ký học Khi sinh viên muốn hủy đăng ký học của học phần nào thì bấm chọn học phần đó rồi bấm vào nút “Hủy đăng ký” Chú ý: Sinh viên chỉ hủy được học phần đã đăng ký khi còn trong hạn đăng ký, hết hạn hệ thống sẽ khóa nút “Hủy đăng ký” - Nếu SV muốn đăng ký lại thì quay lại bước 2

13 Bước 4: In kết quả đăng ký Sinh viên có thể xuất danh sách các học phần đã đăng ký ra file excel để in ấn, lưu trữ lại bằng cách nhấn nút “In kết quả”

14 Hệ thống đưa ra 1 file excel, sinh viên có thể bấm nút “Open” để mở ra xem ngay hoặc bấm nút “Save” để lưu vào máy tính, sau đó in trình Cố vấn học tập.

15 III. Xem kết quả đăng ký học Sinh viên bấm vào chức năng “Đăng ký học”  “Kết quả đăng ký học” để xem kết quả đã đăng ký

16 Bảng thông tin các học phần đã đăng ký và các mẫu biểu để SV xuất ra file excel lưu trữ hoặc để in

17 IV. Xem quá trình đăng ký học Sinh viên có thể xem các học phần đã đăng ký theo từng học kỳ, theo năm hoặc từ đầu khóa học.

18 V. Tra cứu điểm thi tổng hợp
Bước 1:Từ Menu chính sv vào “Tra cứu điểm tổng hợp” sẽ xuất hiện bảng Bước 2: Chọn môn học cần xem điểm Bước 3: Chọn năm học cần xem điểm Bước 4: Chọn học kỳ, đợt học Bước 5: - Có 2 chức năng để xem điểm + Nếu chọn chức năng “Xem” thì sẽ hiện bảng xem điểm bao gồm điểm quá trình, điểm thi và điểm tổng kết + Nếu chọn chức năng “ Xem điểm tổng kết: thì sẽ hiện bảng chắc điểm tổng kết học phần

19 Các trường hợp xem điểm:
+ TH 1: Xem điểm cả quá trình học, thì ở các bước 2,3,4 để mặc định. + TH 2: Xem điểm một môn đã học thì ở các bước 3,4 để mặc định + TH 3: Xem điểm trong một năm học thì ở các bước 2,4 để mặc định Tóm lại tuy theo nhu cầu xem điểm để chúng ta lựa chọn chức năng ở các bước 2,3,4

20 VI. Xem chương trình đào tạo của ngành học
Sinh viên vào chức năng “ Chương trình đào tạo”, chọn đúng hệ đào tạo, khóa đào tạo và ngành sinh viên học để theo dõi chương trình cần học Sẽ hiện ra bảng sau

21 Nhìn vào bảng chương trình thấy được tổng số học phần cần phải hoàn thành của một ngành/chuyên ngành, số tín chỉ của học phần, thời gian dự kiến học của học phần (có thể căn cứ vào thời gian dự kiến mở để đăng ký học đúng theo kế hoạch đào tạo, đặc biệt là đối với những SV học chậm, học lại, học cải thiện sẽ xác định được thời gian học)

22 VII. Xem lịch thi cá nhân Menu chính sv vào “Xem lịch thi cá nhân” sẽ xuất hiện bảng Lưu ý: Phải chọn “ Học kỳ” và “Đợt thi” thì mới có lịch thi cá nhân

23 MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG

24 1. Các học phần Giáo dục QP-AN, thực hành, thí nghiệm đã được bố trí cứng (bắt buộc sinh viên phải đăng ký). 2. Sinh viên cần phải hoàn thành học phí cho Nhà trường theo thời hạn của Trường thông báo. 3. Sinh viên cần phải đăng ký trong thời hạn Nhà trường thông báo Tài khoản đăng nhập của mỗi sinh viên được Nhà trường cung cấp là duy nhất trong quá trình học tập tại Trường. Sinh viên phải có trách nhiệm bảo mật tài khoản đăng nhập của mình. 5. Sinh viên phải thực hiện đúng chương trình học, chịu trách nhiệm đối với các học phần đăng ký của mình. 6. Khi quên mật khẩu sinh viên làm theo mẫu Phiếu yêu cầu và nạp về Phòng Đào tạo để được hỗ trợ. Nếu gặp khó khăn khi đăng ký học phần thì liên hệ Cố vấn học tập hoặc trực tiếp Phòng Đào tạo để được hỗ trợ.


Tải xuống ppt "HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google