Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Hình Ảnh Một Vài Lường Gạt

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Hình Ảnh Một Vài Lường Gạt"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Hình Ảnh Một Vài Email Lường Gạt
Kính thưa quí bạn, ngày nay lường gạt càng ngày càng nhiều dưới những hình thức khác nhau. Tôi không tin lá quí bạn bị lầm, tuy nhiên tôi muốn đưa ra đây một vài hình thức lường gạt mong giúp một số bạn ở trong nước biết sơ để dề phòng. Chuyện lường gạt thì muôn hình vạn trạng, không có hình ảnh nào tiêu biểu cả nhưng chúng thường đưa ra những lợi nhuận to để nhữ mồi. HCÐ (01-Sep-2007)

2 Theo thống kê thì Ebay thường được mượn danh để lường gạt
Theo thống kê thì Ebay thường được mượn danh để lường gạt. Việc mượn danh và logo của các công ty có tiếng để đưa con mồi vào web page của kẻ gian được gọi bằng từ ngữ Web Forgery. Tôi nhận được cái nầy mượn danh và logo của Ebay. Tôi sẽ phân tách nó ra đề khi gặp quí bạn cũng đoán được nó là từ kẻ gian. Có số món hàng mà lại không biết tên người đã trúng đấu giá, lại gởi chung một lúc cho nhiều người. Ðể con chạy ngay cái link quí bạn sẽ thấy nó đưa về một webpage lạ không phải của Ebay

3 Nếu quí bạn dùng Internet Browser là FireFox thì khi quí bạn click vào cái link đó FireFox nhận ra liền. Quí bạn đoán ra được âm mưu của nó chưa? Ðể làm chi? Khi bọn gian log vô Ebay với PW và ID của quí bạn thì nó mua hàng hóa dưới account của bạn hoặc thay đổi địa chỉ để Ebay gởi món hàng về cho chúng, thay vì cho quí bạn. Hoặc làm những chuyện mà đầu óc thật thà của đa số chúng ta chưa tính ra. Thưa ngay đây. Nó lấy ID và Password khi bạn đánh vào.

4   Tới đây xin quí bạn ở trong nước lưu ý.
Có một gởi đến một vị và dụ dỗ thế nầy: Cơ hội bằng vàng, bỏ ra $1000 mỗi tháng thu vào $900. Nghĩa là trong 1 tháng quí bạn được cả vốn lẫn lời là $1900, sau một năm cả vốn lẫn lời $22800 (hai mươi hai ngàn tám trăm đô, từ 1 ngàn đô vốn sau 1 năm đầu U, quên nữa đầu tư. Ðây là con số tính gần đúng, nếu quí bạn tính theo “mortgage” thì có lẽ là 30 ngàn hay hơn. Tôi làm biếng tính toán quá. Tên nghe lạ quá

5 Thưa quí bạn tôi đã vào cái webpage nầy xem thử thấy chúng nó nói là đại công ty mà chúng nó làm cái webpage tệ hơn người thường. Tưởng đâu chúng có nhân viên làm đủ thứ tiếng ai dè chúng dịch bằng máy có sẳn trong Internet Webapge liên hệ tới tiền bạc mà không được mã hóa data khác hàng bỏ vào cho an toàn, tệ ơi là tệ. Không tin tôi quí bạn log vô mấy cái webpage của nhà băng thử coi biết liền người ta bào mật cở nào. Ðó là ý kiến của tôi, quí bạn cứ tìm hiểu tiếp có khi đó là cơ hội đầu U. Nếu tôi đoán sai thì xin lỗi chư tôn túc, xin hoan hỉ bỏ qua. HCÐ

6 Xem tới đây có vị (không phải tất cả) bào thầm HCÐ sao mà song tàn quá
Xem tới đây có vị (không phải tất cả) bào thầm HCÐ sao mà song tàn quá. Lòng tôi chỉ mong giúp quí bạn tránh được thiệt hại, dầu cho chỉ có duy nhất một người thôi tôi cũng vui rồi. HCÐ tôi chỉ là một “ảo ảnh” được “digital” tạo thành. Rồi khi hết duyên thì biến mất. Ảo ảnh đâu có cầu mong chi cho chính mình đâu. Cho nên dầu cho có người nào đó ban cho cái nón, cái mũ hay đôi dép thì ảo ảnh vẫn là ảo ảnh. Ô hay, tưởng đâu HCÐ hay ho chi, ai dè lòng dạ nhỏ như con tép. Kính chào chư bằng hữu hẹn gặp nhau ở cái PPS kế tới, tôi sẽ có vài điều hay bày cho quí bạn trong cái trong “ Mỗi Ngày Ðiểm Mặt Một Món Ăn”. Nếu quí bạn chán loại PPS kiểu nầy xin đưa tay để lấy tên ra khỏi list PPS. Còn chư vị chưa quen, chưa có tên trong list, tình cờ xem được qua bạn bè forward đến, nếu thích cứ đưa tay. Tứ hải giai huynh đệ. HCÐ

7


Tải xuống ppt "Hình Ảnh Một Vài Lường Gạt"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google