Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ESC VIỆT NAM www. daotaonghiepvu. edu

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ESC VIỆT NAM www. daotaonghiepvu. edu"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ESC VIỆT NAM www. daotaonghiepvu. edu
VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ESC VIỆT NAM Tæ chøc vµ qu¶n lý sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n Trần Kim Chung Tháng 3 năm 2019

2 Néi dung chÝnh Giíi thiÖu vÒ sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
Vai trß cña sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n trong thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n Nguyªn t¾c tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n §iÒu kiÖn thµnh lËp sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n Quy chÕ ho¹t ®éng cña sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n §iÒu kiÖn cña ng­êi qu¶n lý, ®iÒu hµnh sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n Th«ng tin kinh doanh bÊt ®éng s¶n qua sµn giao dÞch Hå s¬ bÊt ®éng s¶n

3 I. Giíi thiÖu sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
I.1. Khái niệm sàn giao dịch bất động sản I.1.1. Định nghĩa – khái niệm Khoản 5, Điều 4 của Luật Kinh doanh bất động sản: ”sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch bất động sản và cung cấp các dịch vụ cho kinh doanh bất động sản”.

4 I. Giíi thiÖu sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
I.1.2. Kinh doanh bất động sản qua sàn giáo dịch Điều 59. Kinh doanh bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản khi bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản phải thông qua sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Luật này. 2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân không kinh doanh bất động sản thực hiện giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản để bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi của các bên. 

5 I. Giíi thiÖu sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
I.1.3. Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản Điều 58. Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản 1. Giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản. 2. Môi giới bất động sản. 3. Định giá bất động sản. 4. Tư vấn bất động sản. 5. Quảng cáo bất động sản. 6. Đấu giá bất động sản. 7. Quản lý bất động sản. 

6 I. Giíi thiÖu sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
I.1.4. Thực trạng sàn giao dịch bất động sản Việt nam Bộ Xây dựng mới có công văn 433/BXD-QLN (ngày ) chấp thuận cho VPREIT, Công ty TNHH BĐS Phát Hưng, Công ty cổ phần đầu tư và địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn xây dựng thí điểm mô hình "Sàn giao dịch BĐS chuẩn" đầu tiên tại TP.HCM. Cục Quản lý nhà (thuộc Bộ Xây dựng) sẽ hỗ trợ về chuyên môn để hai công ty này xây dựng và vận hành "Sàn giao dịch BĐS chuẩn", trước khi nhân rộng và áp dụng trên phạm vi toàn quốc trong thời gian tới. Theo Công ty TNHH BĐS Phát Hưng, trong quý 2/2008 có thể sẽ vận hành thử sàn giao dịch này. 10/04/2006, Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM đã giới thiệu Sàn giao dịch bất động sản tại số 63 Lý Tự Trọng quận 1 do Trung tâm Kiểm định bản đồ và tư vấn tài nguyên môi trường (trực thuộc Sở) trực tiếp quản lý.

7 I. Giíi thiÖu sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
I.2. Các sàn giao dịch hiện có trong mạng các sàn giao dịch bất động sản I.2.1. C¸c thµnh viªn s¸ng lËp (16) 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn ERA Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) 2. Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh) 3. Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (Trung tâm BREC – Hà Nội) 4. Công ty cổ phần Quỹ đầu tư bất động sản Ngân hàng VP Bank (VPREIT- Hà Nội) 5. Công ty thương mại và dịch vụ Nam Cường (Hà Nội) 6. Công ty TNHH Tư vấn – Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Thành phố Hồ Chí Minh) 7. Công ty cố phần đầu tư và địa ốc Sài Gòn - Chợ Lớn (Thành phố Hồ Chí Minh) 8. Công ty TNHH đầu tư và xây dựng kinh doanh nhà Thảo Loan (Thành phố Hồ Chí Minh)

8 I. Giíi thiÖu sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
I.2. Các sàn giao dịch hiện có trong mạng các sàn giao dịch bất động sản I.2.1. C¸c thµnh viªn s¸ng lËp (16) 9. Trung tâm kiểm định bản đồ và tư vấn tài nguyên môi trường (Thành phố Hồ Chí Minh) 10. Công ty cổ phần bất động sản Thế kỉ 21 Trường Thành (Hà Nội) 11. Trung tâm giao dịch bất động sản Hà Nội - Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội (Hà Nội) 12. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và kinh doanh nhà Gia Hoà (Thành phố Hồ Chí Minh) 13. Hiệp hội bất động sản nhà đất Việt Nam (Hà Nội) 14. Tổng công ty xây dựng và phát triển đầu tư Hải Phòng (Hải Phòng) 15. Công ty TNHH địa ốc Phúc Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) 16. Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn – Thương Tín (SACOMREAL) (Thành phố Hồ Chí Minh)

9 I. Giíi thiÖu sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
I.2. Các sàn giao dịch hiện có trong mạng các sàn giao dịch bất động sản I.2.2. C¸c thµnh viªn tham gia (trªn 40) 17. Tổng công ty xây dựng Hà Nội (Hà Nội) 18. Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (IDICO) (Thành phố Hồ Chí Minh) 19. Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (Hà Nội) 20. Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Hà Nội) 21. Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh)

10 I. Giíi thiÖu sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
I.2. Các sàn giao dịch hiện có trong mạng các sàn giao dịch bất động sản I.2.3. C¸c thµnh viªn liªn kÕt (kho¶ng 10) Công ty cổ phần dịch vụ truyền hình Việt Nam (STV) Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh Công ty cổ phần đầu tư Hoa Hồng Ô. Trịnh Huy Thục

11 I. Giíi thiÖu sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
I.3. Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam I.3.1. Mục đích 1. Giúp các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư trong và ngoài nước có nhu cầu mua bán bất động sản nhà đất, tìm kiếm thông tin về lĩnh vực bất động sản có thể dễ dàng tìm mua. Đăng bán và tra cứu thông tin tại tất cả các sàn thành viên để lựa chọn và đưa ra quyết định đúng đắn cho mình.

12 I. Giíi thiÖu sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
I.3. Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam I.3.1. Mục đích 2. Trợ giúp các sàn giao dịch, Trung tâm giao dịch và các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhà đất là thành viên của Mạng có thêm công cụ bán hàng hiện đại, nhanh chóng đưa sản phẩm tiếp cận với lượng khách hàng lớn, giảm chi phí bán hàng; tạo mối liên kết, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên của Mạng; thúc đẩy tính chuyên nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Đồng thời thông qua mạng hướng dẫn các thành viên của Mạng hoạt động chuyên nghiệp, đúng luật làm hạt nhân nhân rộng ra toàn xã hội, từng bước thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

13 I. Giíi thiÖu sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
I.3. Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam I.3.1. Mục đích 3. Giúp các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt kịp thời các thông tin về thị trường bất động sản, để ban hành những cơ chế, chính sách phù hợp, hoàn thiện hệ thống luật pháp, tạo hành lang pháp lý để tăng cường tính minh bạch, hiệu quả của các giao dịch bất động sản, từng bước hoàn thiện cơ cấu của thị trường bất động sản, đảm bảo cho thị trường bất động sản Việt Nam phát triển bền vững.

14 I. Giíi thiÖu sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
I.3. Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam I.3.3. Nội dung hoạt động 1. Khai thác trang Web. 2. Tổ chức hội nghị, hội thảo, trao đổi thông tin, nghiệp vụ và kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh, môi giới và thẩm định giá bất động sản. 3. Tham gia nghiên cứu, góp ý kiến và kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước trong việc biên soạn, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực môi giới và thẩm định giá bất động sản. 4. Thu thập, xử lý và cung cấp các thông tin có liên quan trong lĩnh vực kinh doanh, môi giới và thẩm định giá bất động sản; 5. Tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ và kĩ năng trong các lĩnh vực môi giới và thẩm định giá bất động sản;

15 I. Giíi thiÖu sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
I.3. Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam I.3.3. Nội dung hoạt động 6. Thực hiện các nhiệm vụ môi giới đầu tư kinh doanh bất động sản, thẩm định giá bất động sản khi được các cơ quan quản lý nhà nước về bất động sản yêu cầu; 7. Thông báo thông tin về việc kiểm triển khai các dự án kinh doanh bất động sản và các hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản trên cả nước; 8. Tham gia tư vấn, phản biện các chương trình, dự án, đề án liên quan đến các hoạt động quản lý nhà nướcvề bất động sản khi được các cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu; 9. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, quản lý, kinh doanh, môi giới và thẩm định bất động sản, tiến tới công nhận lẫn nhau giữa các thành viên, tổ chức trên bình diện khu vực và quốc tế.

16 I. Giíi thiÖu sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
I.4. Thiết kế quản lý sàn giao dịch bất động sản Module 1: Qu¶n lý tµi chÝnh (thu chi) tõ c¸c dÞch vô t¹i sµn. Module 2: Qu¶n lý nh©n sù Module 3: CËp nhËt t×nh h×nh biÕn ®éng B§S ®èi víi c¸c B§S ®­îc niªm yết, rao mua, b¸n trªn trang giÊy vµ trang web Module 4: Ph©n lo¹i, x¾p sÕp c¸c lo¹i B§S.

17 Chart: Management system of real estate transactions
- Contructed; - Contructing; - Will be implemented Contruction bases Regulatory bases - Laws; - Cases Front Desk: Auction, Broker, Financial support, Investment support, Information, Regulatory valuating. Banking support bases - Lending; - Payment Financial support bases - Transactions; - Planning; - Projects - IT (map information); - Internet; - Access Databases Customer bases - IT (map information); - Internet; - Access IT supporting bases

18 II. Vai trß cña sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n trong thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n
II.1. Thu thập thông tin từ thị trường Tõ ng­êi sö dông dÞch vô cña sµn giao dÞch (ng­êi b¸n, ng­êi mua,...) Tõ c¸c c¬ quan nhµ n­íc Tõ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng Tõ c¸c ®èi t¸c Tõ c¸c sµn giao dÞch kh¸c

19 II. Vai trß cña sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n trong thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n
II.2. Cung cấp dịch vụ cho thị trường 1. Giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản. 2. Môi giới bất động sản. 3. Định giá bất động sản. 4. Tư vấn bất động sản. 5. Quảng cáo bất động sản. 6. Đấu giá bất động sản. 7. Quản lý bất động sản. 

20 II. Vai trß cña sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n trong thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n
II.3. Phổ biến các chính sách, thông tin từ các cơ quan nhà nước Th«ng tin chÝnh s¸ch Phæ biÕn chÝnh s¸ch T­ vÊn chÝnh s¸ch Ghi nhận các phản hồi của thị trường

21 II. Vai trß cña sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n trong thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n
II.4. Cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước Nép b¸o c¸o cho c¸c c¬ quan h÷u quan §ãng gãp cho c¸c c¬ quan nghiªn cøu, ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch Tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng h×nh thµnh chÝnh s¸ch, ph¸p luËt

22 II. Vai trß cña sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n trong thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n
II.5. Góp phần làm minh bạch thị trường Gi¶m rñi ro kinh doanh cho nh÷ng ng­êi tham gia §ãng gãp dÞch vô cho x· héi §Çu kÕt nèi cña nhµ n­íc ®Õn thÞ tr­êng

23 III. Nguyªn t¾c tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
III.1. Các quy định của pháp luật Điều 56: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản được thành lập sàn giao dịch bất động sản hoặc thuê sàn giao dịch bất động sản của tổ chức, cá nhân khác để phục vụ cho hoạt động kinh doanh bất động sản. 2. Sàn giao dịch bất động sản phải là pháp nhân. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thành lập sàn giao dịch bất động sản thì sàn giao dịch đó phải có tư cách pháp nhân hoặc sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản để hoạt động.

24 III. Nguyªn t¾c tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
III.1. Các quy định của pháp luật Điều 56: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản 3. Hoạt động của sàn giao dịch bất động sản phải công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật. 4. Sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thành lập sàn giao dịch bất động sản phải chịu trách nhiệm về hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. 5. Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, địa chỉ, biển hiệu và phải thông báo về việc thành lập trên phương tiện thông tin đại chúng; trước khi hoạt động phải thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương.

25 III. Nguyªn t¾c tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
III.2. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña Sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n Hµ Néi - §­îc x©y dùng trªn nguyªn t¾c bé m¸y thËt tinh gän, mét ng­êi kiªm nhiÖm nhiÒu viÖc, c¸n bé nh©n viªn ph¶i n¨ng ®éng s¸ng t¹o, chñ ®éng trong c«ng viÖc, cã tr×nh ®é chuyªn m«n, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt vµ tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc ®­îc giao.

26 III. Nguyªn t¾c tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
III.2. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña Sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n Hµ Néi Bé m¸y cña Sµn giao dÞch gåm cã 02 bé phËn chÝnh: 1. Bé phËn Qu¶n lý vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n - X©y dùng c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n. - X©y dùng hÖ thèng, quy chÕ ho¹t ®éng cña c¸c m¶ng c«ng viÖc t­ vÊn. - §Ò xuÊt ph­¬ng ¸n vµ thùc hiÖn thu thËp, khai th¸c th«ng tin vµ cËp nhËt th«ng tin vÒ bÊt ®éng s¶n. - Qu¶n lý mua b¸n bÊt ®éng s¶n, t­ vÊn dù ¸n … - T­ vÊn ph¸p lý, quy ho¹ch, thÈm ®Þnh vµ ®Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n. - Tæ chøc khai th¸c, vËn hµnh siªu thÞ bÊt ®éng s¶n

27 III. Nguyªn t¾c tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
III.2. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña Sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n Hµ Néi Bé m¸y cña Sµn giao dÞch gåm cã 02 bé phËn chÝnh: 2. Bé phËn Hµnh chÝnh hç trî t­ vÊn - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. - Thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n. - Tæng hîp t×nh h×nh c¸c ho¹t ®éng cña Sµn giao dÞch ®Ó b¸o c¸o. Thùc hiÖn c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng cña tõng bé phËn. - TiÕp nhËn hå s¬ cña kh¸ch hµng ®¨ng ký trªn sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n, hå s¬ dÞch vô t­ vÊn liªn quan ®Õn bÊt ®éng s¶n. - KiÓm tra s¶n phÈm tr­íc khi trao tr¶ cho ®èi t­îng cã yªu cÇu. - CËp nhËt, l­u tr÷ th«ng tin vÒ bÊt ®éng s¶n, tiÕp nhËn chuyÓn giao c«ng nghÖ th«ng tin cña c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc, ph¸t triÓn m¹ng th«ng tin vÒ bÊt ®éng s¶n trªn Internet.

28 IV. §iÒu kiÖn thµnh lËp sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
IV.1. Những quy định của pháp luật IV.1.1. Các điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động Kho¶n 2 §iÒu 8 vµ §iÒu 57 - Trước hết, các tổ chức, cá nhân muốn thành lập sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây: + Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật. + Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.

29 IV. §iÒu kiÖn thµnh lËp sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
- Có quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. - Có cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. - Có người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản đáp ứng các điều kiện do Chính phủ quy định. 

30 IV. §iÒu kiÖn thµnh lËp sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
IV.1.2. Điều kiện tham gia mạng sàn giao dich 1. Phải thành lập doanh nghiệp đăng kí kinh doanh theo quy định tại Điều 8 Luật kinh doanh bất động sản 2. Trung tâm (hoặc sàn giao dịch) có diện tích không nhỏ hơn 50m2, từng bước hoàn thiện theo chuẩn chung của mạng 3. Có ít nhất 2 thành viên chính thức của đơn vị có chứng chỉ môi giới bất động sản. 4. Có trang Web phục vụ kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

31

32 V. Quy chÕ ho¹t ®éng cña sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
V.1. Các quy định của pháp luật về Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản gồm những nội dung chính sau đây: - Những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sàn giao dịch bất động sản. - Những quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. - Những quy định về chế độ quản lý tài chính của sàn giao dịch bất động sản. - Những quy định về mối quan hệ công tác của sàn giao dịch bất động sản.

33 V. Quy chÕ ho¹t ®éng cña sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
V.2. Những điểm cần lưu ý Quy m« sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n C¸c ho¹t ®éng sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n C¬ quan chñ qu¶n cña sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n (nhµ n­íc, t­ nh©n)

34 VI. §iÒu kiÖn cña ng­êi qu¶n lý, ®iÒu hµnh sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
VI.1. Các quy định của pháp luật VI.1.1. Quyền của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản Điều 60. Quyền của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản 1. Quản lý, điều hành hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. 2. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin có liên quan đến bất động sản theo quy định của pháp luật. 3. Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu về bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản. 4. Từ chối đưa lên sàn giao dịch bất động sản các bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. 5. Thu tiền dịch vụ của khách hàng có bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản. 6. Yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại do lỗi của khách hàng gây ra. 7. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

35 VI. §iÒu kiÖn cña ng­êi qu¶n lý, ®iÒu hµnh sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
VI.1.2. Quyền của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản Điều 61. Nghĩa vụ của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản 1. Bảo đảm bất động sản được đưa lên sàn giao dịch phải có đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh. 2. Cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin, tài liệu liên quan đến bất động sản và chịu trách nhiệm về thông tin, tài liệu do mình cung cấp. 3. Cung cấp các dịch vụ về bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản. 4. Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

36 VI. §iÒu kiÖn cña ng­êi qu¶n lý, ®iÒu hµnh sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
VI.1.2. Quyền của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản Điều 61. Nghĩa vụ của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản 5. Bảo đảm để sàn giao dịch bất động sản hoạt động đúng nội dung đã đăng ký; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 7. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

37 VI. §iÒu kiÖn cña ng­êi qu¶n lý, ®iÒu hµnh sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n
VI.2. Những điểm cần lưu ý Cã giÊy phÐp hµnh nghÒ Cã n¨ng lùc qu¶n lý Cã nguån th«ng tin Cã quan hÖ b¹n hµng TÝnh chuyªn nghiÖp Cã c«ng cô qu¶n lý

38 VII. Th«ng tin kinh doanh bÊt ®éng s¶n qua sµn giao dÞch
VII.1. Phôc vô nhiÖm vô hç trî tµi chÝnh, hç trî t×m kiÕm nguån vèn VII.2. Phôc vô nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn c¸c phiªn ®Êu gi¸ bÊt ®éng s¶n VII.3. Phôc vô dÞch vô m«i giíi, giíi thiÖu bÊt ®éng s¶n VII.4. Th«ng tin vÒ vÞ trÝ cña B§S trªn nÒn b¶n ®å GIS VII.5. Phôc vô dÞch vô qu¶ng c¸o bÊt ®éng s¶n, qu¶ng b¸ VII.6. Phôc vô dÞch vô thùc hiÖn thñ tôc ph¸p lý, thñ tôc hµnh chÝnh vÒ quyÒn sö dông, quyÒn së h÷u bÊt ®éng s¶n VII.7. Phôc vô t­ vÊn vÒ quy ho¹ch sö dông ®Êt, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt; quy ho¹ch chi tiÕt thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­. VII.8. VÊn ®Ò th«ng tin b¶o mËt hÖ thèng

39 VII. Th«ng tin kinh doanh bÊt ®éng s¶n qua sµn giao dÞch
VII.1. Phôc vô nhiÖm vô hç trî tµi chÝnh, hç trî t×m kiÕm nguån vèn. Đ­a ra c¸c gi¶i ph¸p tÝnh to¸n tµi chÝnh ®Ó ng­êi d©n cã thÓ tù thÈm ®Þnh tr­íc ph­¬ng ¸n ®i vay vµ tr¶ l·i. ThiÕt kÕ form ®Ò nghÞ hç trî tµi chÝnh, t×m kiÕm nguån vèn ®Ó ng­êi d©n cã thÓ göi th«ng tin yªu cÇu hç trî cho ng­êi qu¶n trÞ Web. ( qua ®­êng mail) TiÖn Ých gi¶i ®¸p th¾c m¾c trùc tuyÕn.

40 VII. Th«ng tin kinh doanh bÊt ®éng s¶n qua sµn giao dÞch
VII.2. Phôc vô nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn c¸c phiªn ®Êu gi¸ bÊt ®éng s¶n. Trang Web cã ®i kÌm hÖ thèng phÇn mÒm tæ chøc ®Êu gi¸. Khả năng lưu trữ thông tin Khả năng cung cấp thông tin

41 VII. Th«ng tin kinh doanh bÊt ®éng s¶n qua sµn giao dÞch
VII.3. Phôc vô dÞch vô m«i giíi, giíi thiÖu bÊt ®éng s¶n, dÞch vô uû th¸c thùc hiÖn chuyÓn nh­îng, nhËn chuyÓn nh­îng, ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ, quyÒn sö dông ®Êt; thuª, cho thuª, cho thuª l¹i Cung cÊp c«ng cô ®Ó ng­êi d©n, c¸c nhµ m«i giíi cã thÓ §¨ng tin rao b¸n, rao mua, rao thuª vµ cho thuª ( néi dung ®¨ng tin vµ h×nh ¶nh lµ c¸c th«ng tin c¬ b¶n vµ h×nh ¶nh cña B§S theo form mÉu cã s½n) T×m kiÕm, tra cøu th«ng tin theo nhu cÇu. TiÕn tíi cung cÊp c¸c th«ng tin chi tiÕt nh­ kiÕn tróc, thiÕt kÕ, néi thÊt cña B§S mét c¸ch trùc quan.

42 VII. Th«ng tin kinh doanh bÊt ®éng s¶n qua sµn giao dÞch
VII.4. Th«ng tin vÒ vÞ trÝ cña B§S cã thÓ ®­îc cËp nhËt trªn nÒn b¶n ®å hiÖn tr¹ng cña địa bàn sö dông c«ng nghÖ th«ng tin ®Þa lý (GIS). Sö dông b¶n ®å vµ c«ng nghÖ GIS trong viÖc m« t¶ vÞ trÝ cña bÊt ®éng s¶n nh­: yÕu tè vÒ tr­êng häc, bÖnh viÖn, møc ®é tiÖn nghi trong m«i tr­êng sèng l©n cËn v.v... Cung cÊp dÞch vô t×m ®­êng ®i ng¾n nhÊt ®Õn B§S ®­îc rao t¹i mét vÞ trÝ bÊt kú trong thµnh phè. §èi víi c¸c B§S thuéc khu ®« thÞ míi, cung cÊp dÞch vô sè ho¸ b¶n ®å khu ®« thÞ, tõng « ®Êt, h¹ng môc c«ng tr×nh. KiÕn thøc vÒ phong thuû ®Ó ng­êi d©n cã thÓ tham kh¶o trong qu¸ tr×nh tra cøu, lùa chän chuyÓn nh­îng B§S.

43 VII. Th«ng tin kinh doanh bÊt ®éng s¶n qua sµn giao dÞch
VII.5. Phôc vô dÞch vô qu¶ng c¸o bÊt ®éng s¶n, qu¶ng b¸ c¸c ho¹t ®éng vÒ bÊt ®éng s¶n cña c¸c nhµ ®Çu t­, kinh doanh bÊt ®éng s¶n; cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã yªu cÇu. жm b¶o ®­îc thiÕt kÕ ®Ñp m¾t, tiÖn Ých, giao diÖn th©n thiÖn víi ng­êi sö dông ... ®Ó kh¸ch hµng cã lùa chän phong phó vÒ vÞ trÝ qu¶ng c¸o. Cho phÐp ng­êi qu¶n lý cã quyÒn truy nhËp th«ng tin qu¶ng c¸o tuú theo nhu cÇu. Cung cÊp c«ng cô ®Õm sè l­ît ng­êi truy cËp ®Ó cã thÓ kiÓm so¸t ®­îc hiÖu qu¶ qu¶ng c¸o.

44 VII. Th«ng tin kinh doanh bÊt ®éng s¶n qua sµn giao dÞch
VII.6. Phôc vô dÞch vô thùc hiÖn thñ tôc ph¸p lý, thñ tôc hµnh chÝnh vÒ quyÒn sö dông, quyÒn së h÷u bÊt ®éng s¶n; dÞch vô thùc hiÖn c¸c kho¶n nghÜa vô tµi chÝnh trong giao dÞch bÊt ®éng s¶n Cung cÊp module cËp nhËt nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt míi nhÊt liªn quan ®Õn BÊt ®éng s¶n ®Ó ng­êi d©n tham kh¶o tr­íc khi sö dông dÞch vô trùc tiÕp. ThiÕt kÕ module, form mÉu ®Ò nghÞ thùc hiÖn dÞch vô ®Ó ng­êi d©n cã thÓ göi th«ng tin yªu cÇu hç trî cho ng­êi qu¶n trÞ Web (qua ®­êng mail). TiÖn Ých gi¶i ®¸p th¾c m¾c trùc tuyÕn.

45 VII. Th«ng tin kinh doanh bÊt ®éng s¶n qua sµn giao dÞch
VII.7. Phôc vô t­ vÊn vÒ quy ho¹ch sö dông ®Êt, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt; quy ho¹ch chi tiÕt thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­. Víi c«ng nghÖ GIS vµ hÖ thèng c¬ së b¶n ®å quy ho¹ch, b¶n ®å hiÖn tr¹ng ®­îc sè ho¸, X©y dùng nh­ mét kho d÷ liÖu vÒ ®Êt ®ai, trong ®ã phôc vô t­ vÊn quy ho¹ch, kÕ ho¹ch chØ lµ 1 trong c¸c øng dông.

46 VII. Th«ng tin kinh doanh bÊt ®éng s¶n qua sµn giao dÞch
VII.8. Vấn đề an toàn, bảo mật cho hệ thống: Hệ thống bảo mật của mạng thông tin được xây dựng trên cơ sở xác định các yếu tố có thể gây nên việc tấn công bất hợp pháp vào mạng. Nói chung có thể chia thành 4 loại tấn công bất hợp pháp: Loại gây nên sự gián đoạn (Interruption): Tấn công vào khả năng hiệu quả, hiệu lực của hệ thống Loại tấn công vào hệ thống phòng chống của mạng (Interception): Tấn công vào khả năng giữ gìn bí mật của hệ thống Loại thay đổi thông tin (Modification): Tấn công vào tính thống nhất của thông tin Loại tấn công giả mạo (Fabrication): Tấn công vào khả năng xác nhận tính hợp lệ

47 VII. Th«ng tin kinh doanh bÊt ®éng s¶n qua sµn giao dÞch
VII.8. Vấn đề an toàn, bảo mật cho hệ thống: Các giải pháp an toàn và bảo mật cho hệ thống chỉ là một phần trong hệ thống an toàn và bảo mật của hệ thống thông tin của toàn công ty, nên đòi hỏi phải có một chính sách bảo mật chung và ban hành thành quy định. Giải pháp chống truy nhập bất hợp pháp: Xây dựng hệ thống xác thực người sử dụng truy nhập xa vào hệ thống mạng, hệ thống FireWall chống truy nhập từ các mạng khác (ví dụ từ Internet,...). Hiện nay có một số FireWall thông dụng như: Norton Internet Security, ZoneAlarm Security, … Giải pháp bảo vệ hệ thống phần cứng: Bảo vệ sự xâm nhập của người lạ vào các phòng làm việc tại Furama Đà Nẵng và Sovico Hà Nội; hệ thống niêm phong và kiểm soát thiết bị; hệ thống phòng chống thảm hoạ (cháy, nổ, lụt lội, động đất, sét) Giải pháp bảo mật ở mức hệ điều hành, cơ sở dữ liệu: được hỗ trợ bởi hệ điều hành mạng MS Windows 2003 Server, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2000.

48 VII. Th«ng tin kinh doanh bÊt ®éng s¶n qua sµn giao dÞch
VII.8. Vấn đề an toàn, bảo mật cho hệ thống: Giải pháp bảo mật ở mức ứng dụng: Phần mềm khi xây dựng cần thoả mãn các yêu cầu sau: Người sử dụng không có user name và password thì không thể truy cập vào chương trình. User name và password sẽ được cung cấp bởi quản trị hệ thống Phân quyền chức năng: Ứng với mỗi account sẽ có 1 tập chức năng của chương trình mà account đó được phép sử dụng. Account đó không thể truy cập những chức năng không được cung cấp. Phân quyền dữ liệu: Đối với những tính năng đòi hỏi bảo mật cao thì dữ liệu của người sử dụng này thì người khác không thể truy cập hoặc thao tác.

49 VIII. HỒ SƠ BẤT ĐỘNG SẢN VIII.1. Thông tin về bất động sản
VIII.2. Hồ sơ đất đai và bất động sản VIII.3. Phân loại hồ sơ bất động sản VIII.4. Nguyên tắc đăng ký bất động sản VIII.5. Đơn vị đăng ký bất động sản – thửa đất VIII. 6. Đăng ký pháp lý

50 VIII. HỒ SƠ BẤT ĐỘNG SẢN VIII.1. Thông tin về bất động sản
Nội dung thông tin về bất động sản bao gồm: a) Loại bất động sản; b) Vị trí bất động sản; c) Thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản; d) Quy mô, diện tích của bất động sản; đ) Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản; e) Thực trạng các công trình hạ tầng, các dịch vụ về kỹ thuật và xã hội có liên quan đến bất động sản;

51 VIII. HỒ SƠ BẤT ĐỘNG SẢN VIII.1. Thông tin về bất động sản
g) Tình trạng pháp lý của bất động sản bao gồm hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản và giấy tờ có liên quan đến việc tạo lập bất động sản; lịch sử về sở hữu, sử dụng bất động sản; h) Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có); i) Giá bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản; k) Quyền và lợi ích của người thứ ba có liên quan; l) Các thông tin khác. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản có trách nhiệm công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh. Thông tin về bất động sản được công khai tại sàn giao dịch bất động sản và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

52 VIII. HỒ SƠ BẤT ĐỘNG SẢN VIII.2. Hồ sơ đất đai và bất động sản
Khái niệm: HSBĐS được lập để phục vụ cho lợi ích của nhà nước và phục vụ quyền lợi của công nhân. - Nhà nước cần HSBĐS để thực hiện việc thu thuế cũng như đảm bảo cho việc quản lý, giám sát, sử dụng và phát triển đất đai một cách hợp lý và hiệu quả. - Đối với công dân, việc lập HSBĐS đảm bảo cho người sở hữu, người sử dụng có các quyền thích hợp để họ có thể giao dịch một cách thuận lợi, nhanh chóng, an toàn và với một chi phí thấp.

53 VIII. HỒ SƠ BẤT ĐỘNG SẢN VIII.3. Phân loại hồ sơ bất động sản (HSBĐS)
Hồ sơ bất động sản chia thành 2 loại theo chủ đề thiết lập hồ sơ, đó là hồ sơ nhà nước và hồ sơ tư nhân. Hồ sơ nhà nước là hồ sơ do nhà nước đã lập ra để thực hiện chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Nhà nước như thu thuế, quản lý, bảo hộ chủ quyền bất động sản cho các chủ hồ sơ. Hồ sơ nhà nước theo mục đích lập hồ sơ được chia thành 2 loại: hồ sơ phục vụ thu thuế và hồ sơ pháp lý phục vụ việc đảm bảo an toàn pháp lý đối với chủ quyền bất động sản.

54 VIII. HỒ SƠ BẤT ĐỘNG SẢN VIII.3. Phân loại hồ sơ bất động sản (HSBĐS)
- Hệ thống hồ sơ phục vụ thu thuế tùy theo mục đích được chia thành 2 loại: + HSBĐS đơn thuần phục vụ thuế là loại hồ sơ kiểm kê bất động sản được thành lập để Nhà nước nắm bắt được quỹ đất để phục vụ cho việc thu thuế. Việc kê khai đất đai vào sổ kiểm kê đất đai không đảm bảo sự an toàn pháp lý về chủ quyền cho các chủ sở hữu. + Hồ sơ địa chính đa mục tiêu là loại hồ sơ ngoài mục đích thu thuế còn chứa các thông tin về bất động sản phục vụ quy hoạch, thống kê, quản lý.

55 VIII. HỒ SƠ BẤT ĐỘNG SẢN VIII.3. Phân loại hồ sơ bất động sản (HSBĐS)
- Hồ sơ pháp lý được chia thành 2 loại: + Hồ sơ đăng ký giao dịch là hồ sơ đăng ký nội dung các giao dịch về đất đai và bất động sản được thể hiện trong văn tự giao dịch. Hồ sơ đăng ký giao dịch, đăng ký bằng chứng về việc một vụ giao dịch đã được thực hiện nhưng không khẳng định chủ quyền bất động sản – đối tượng của vụ giao dịch – có hoàn toàn hợp pháp hay không. + Hồ sơ đăng ký chủ quyền là hồ sơ đăng ký chủ quyền hợp pháp của chủ sở hữu bất động sản.

56 VIII. HỒ SƠ BẤT ĐỘNG SẢN VIII.4. Nguyên tắc đăng ký bất động sản
- Nguyên tắc đăng nhập hồ sơ: Một biến động về quyền đối với bất động sản, đặc biệt là khi mua bán chuyển nhượng, sẽ chưa có hiệu lực pháp lý nếu chưa được đăng nhập vào sổ đăng ký đất đai. - Nguyên tắc đồng thuận: Người được đăng ký với tư cách là chủ thể đối với quyền phải đồng ý với việc đăng nhập các thông tin đăng ký hoặc thay đổi các thông tin đã đăng ký trước đây trong hồ sơ đăng ký.

57 VIII. HỒ SƠ BẤT ĐỘNG SẢN VIII.4. Nguyên tắc đăng ký bất động sản
- Nguyên tắc công khai Nguyên tắc công khai: Hồ sơ đăng ký đất đai được công khai cho mọi người cho mọi người có thể tra cứu, kiểm tra. Các thông tin đăng ký phải chính xác và tính pháp lý của thông tin phải được pháp luật bảo vệ. Trên thực tế, mức độ công khai thay đổi tùy theo quốc gia. Ở một số quốc gia (Hà Lan, Bỉ, Pháp, Scotland) bất kỳ ai muốn đều có thể tiếp cận hồ sơ đăng ký đất đai, ngược lại ở một số quốc gia khác, đối tượng được phép tiếp cận hồ sơ đăng ký hẹp hơn, thí dụ, ở Đức chỉ những người có quyền lợi liên quan theo quy định của pháp luật mới được phép tiếp cận thông tin đăng ký, ở Anh cho tới năm 1990 chỉ có chủ sở hữu và những người được chủ sở hữu cho phép mới được tiếp cận thông tin đăng ký của họ.

58 VIII. HỒ SƠ BẤT ĐỘNG SẢN VIII.4. Nguyên tắc đăng ký bất động sản
Nguyên tắc chuyên biệt hóa (the principle of speciality) + Nguyên tắc chuyên biệt hóa: trong đăng ký, chủ thể (người có quyền cần đăng ký) và đối tượng (đất đai, bất động sản) phải được xác định một cách rõ ràng, đơn nghĩa, bất biến về pháp lý. + Việc chuyên biệt hóa đối tượng đăng ký có vai trò quan trọng đối với việc xác định chủ quyền về pháp lý của các chủ thể cụ thể đối với tài sản cụ thể. Việc chuyên biệt hóa tài sản đăng ký đạt được trên cơ sở định nghĩa rõ ràng và mô tả chính xác đơn vị đăng ký. + Các hệ thống đăng ký đất đai hiện đại lấy thửa đất làm đơn vị đăng ký. Việc xác định thửa đất một cách chuyên biệt là lĩnh vực của đo đạc và bản đồ. …

59 VIII. HỒ SƠ BẤT ĐỘNG SẢN VIII.5. Đơn vị đăng ký bất động sản – thửa đất Đơn vị đăng ký- thửa đất được hiểu là một phần bề mặt trái đất, có thể liền mảnh hoặc không liền mảnh, được coi là một thực thể đơn nhất và độc lập để đăng ký vào hệ thống hồ sơ với tư cách là một số hiệu nhận biết duy nhất. Đăng ký quyền và đăng ký để thu thuế không phải là mục tiêu duy nhất. Trên thế giới đã hình thành các hệ thống đăng ký đa mục tiêu. Như ở Châu Âu có hệ thống Địa chính đa mục tiêu (multipurpose cadastre). Đối với hệ thống mới này, việc định nghĩa một cách rõ ràng đơn vị đăng ký là vấn đề quan trọng cốt lõi. thửa đất (land parcel), là một phần liên tục của bề mặt trái đất trên đất liền, mà ở đó mỗi thuộc tính cần quản lý là đồng nhất trong toàn bộ thửa đất đó. Quy mô thửa đất có thể từ hàng chục m2 cho đến hàng ngàn ha.

60 VIII. HỒ SƠ BẤT ĐỘNG SẢN VIII. 6. Đăng ký pháp lý
Đăng ký văn tự giao dịch - Khái niệm - Giao dịch đất đai (land conveyancing) là cách thức mà các quyền, lợi ích và nghĩa vụ liên quan đến đất đai được chuyển từ chủ thể này sang chủ thể khác, bao gồm thế chấp (mortgage), nghĩa vụ (charge), cho thuê (lease), quyết định phê chuẩn (assent), tuyên bố ban tặng (vesting declaration), văn kiện phong tặng (vesting instrument), tuyên bố từ bỏ quyền lợi (disclaimer), giấy sang nhượng (release) và bất cứ sự đảm bảo quyền nào khác.

61 VIII. HỒ SƠ BẤT ĐỘNG SẢN VIII. 6. Đăng ký pháp lý
Đăng ký văn tự giao dịch Văn tự giao dịch (deed) là một văn bản viết mô tả một vụ giao dịch độc lập, nó thường là các văn bản hợp đồng mua bán, chuyển nhượng hoặc các thỏa thuận khác về thực hiện các quyền hoặc hưởng thụ những lợi ích trên đất hoặc liên quan tới đất. Đăng ký văn tự là hình thức đăng ký với mục đích phục vụ các giao dịch, chủ yếu là mua bán động sản. Hệ thống đăng ký văn tự giao dịch là một hệ thống đăng ký mà đối tượng đăng ký là bản than các văn tự giao dịch. Các văn tự giao dịch có thể được sao chép nguyên văn hoặc trích sao.

62 IX. HỒ SƠ BẤT ĐỘNG SẢN VIII. 6. Đăng ký pháp lý
Đăng ký văn tự giao dịch + Tính chất Do tính chất và giá trị pháp lý của văn tự giao dịch (deed), dù được đăng ký hay không đăng ký, văn tự giao dịch không thể là chứng cứ pháp lý khẳng định quyền hợpn pháp đối với bất động sản. Để đảm bảo an toàn cho quyền của mình, bên mua phải tiến hành điều tra ngược thời gian để tìm tới nguồn gốc của quyền đối với đất mà mình mua.

63 VIII. HỒ SƠ BẤT ĐỘNG SẢN VIII. 6. Đăng ký pháp lý
Đăng ký văn tự giao dịch + Phạm vi áp dụng Hình thức đăng ký văn tự giao dịch thường được đưa vào sử dụng ở các nước theo xu hướng Luật La Mã và Luật Đức (the Roman Law and German law) như Pháp, Italia, Hà Lan, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Nam Mỹ, một phần Bắc Mỹ, một số nước châu Phi và châu Á. Hình thức đăng ký văn tự giao dịch được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới nhưng mức độ thành công và mức độ được xã hội chấp nhận rẩt khác nhau. Ở Anh, ngay từ năm 1870, Hội đồng Hoàng gia (The Royal Commission) đã đánh giá hệ thống đăng ký văn tự giao dịch là một hệ thống “rắc rối, không làm tăng độ an toàn pháp lý, nên cho ngừng hoạt động”.

64 Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe


Tải xuống ppt "VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ESC VIỆT NAM www. daotaonghiepvu. edu"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google