Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ
TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ

2 CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ
THỦ TỤC HẢI QUAN CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ

3 CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ
NỘI DUNG Các văn bản quy định Thủ tục và hồ sơ thông quan Tỷ lệ kiểm tra hàng hóa Phương án rút ngắn thời gian thông quan Phương án lựa chọn doanh nghiệp để kiểm tra, thanh tra thuế CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ

4 CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ
Các văn bản quy định Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 12/07/2001 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 Thông tư số 74/2010/TT-BTC 14/05/2010 CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ

5 CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ
Các văn bản quy định Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2009 Quyết định số 1279/QĐ-TCHQ ngày 25/06/2009 Quyết định số 1820/QĐ-TCHQ ngày 28/07/2010 CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ

6 Thủ tục và hồ sơ thông quan
Thủ tục hải quan truyền thống Thủ tục hải quan điện tử CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ

7 Quy trình thủ tục hải quan truyền thống

8 Quy trình thủ tục hải quan điện tử
Doanh nghiệp Chi cục Hải quan cửa khẩu Chấp nhận thông quan B2. Kiểm tra hồ sơ hải quan Khai báo Nộp chứng từ điện tử Kiểm tra chứng từ điện tử Xuất trình, nộp chứng từ giấy B4. Xác nhận đã thông quan điện tử/ giải phóng hàng/ đưa hàng hóa về bảo quản Xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát HQ Kiểm tra chứng từ giấy XK Xuất trình, nộp chứng từ giấy và hàng hóa để kiểm tra B5. Quản lý, hoàn chỉnh hồ sơ Hệ thống Xử lý dữ liệu điện tử HQ B1. Kiểm tra sơ bộ, đăng ký tờ khai B3. Kiểm tra thực tế hàng hóa B6. Phúc tập hồ sơ

9 Thủ tục và hồ sơ thông quan
Các quyền của DN khi tham gia thủ tục HQĐT: Được cơ quan HQ hỗ trợ đào tạo, cung cấp phần mềm khai báo hải quan điện tử và tư vấn trực tiếp miễn phí Được sử dụng chứng từ điện tử hoặc ở dạng điện tử chuyển đổi từ chứng từ giấy Được ưu tiên thực hiện trước so với trường hợp đăng ký hồ sơ hải quan bằng giấy CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ

10 Thủ tục và hồ sơ thông quan
Các quyền của DN khi tham gia thủ tục HQĐT: Được thông quan hoặc giải phóng hàng trên cơ sở tờ khai điện tử đối với những lô hàng thuộc diện được miễn kiểm tra hồ sơ hải quan và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa Được sử dụng chứng từ in ra từ hệ thống khai hải quan điện tử (có đóng dấu và chữ ký của đại diện doanh nghiệp) để làm chứng từ vận chuyển hàng hóa trên đường CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ

11 Thủ tục và hồ sơ thông quan
Các quyền của DN khi tham gia thủ tục HQĐT: Được lựa chọn hình thức nộp lệ phí làm thủ tục hải quan và các loại phí khác Được cơ quan Hải quan cung cấp thông tin về quá trình xử lý hồ sơ hải quan điện tử thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ

12 CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ
Tỷ lệ kiểm tra hàng hóa Kiểm tra hải quan: Dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá rủi ro của cơ quan hải quan Tiêu chí quản lý rủi ro bao gồm: hàng hóa, doanh nghiệp, loại hình, xuất xứ và phương thức thanh toán Hệ thống quản lý rủi ro được triển khai trong toàn ngành, cơ quan hải quan sẽ thực hiện kiểm tra hoặc miễn kiểm tra đối với hàng hóa XNK CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ

13 CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ
Tỷ lệ kiểm tra hàng hóa Hình thức kiểm tra hải quan: Miễn kiểm tra Kiểm tra một phần (theo tỷ lệ 5 hoặc 10%) Kiểm tra toàn bộ lô hàng CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ

14 CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ
Tỷ lệ kiểm tra hàng hóa Phương pháp kiểm tra thực tế hàng hóa: Kiểm tra trực tiếp bằng thủ công Kiểm tra bằng máy móc, thiết bị kỹ thuật chuyên dụng (máy soi hàng hóa, máy soi container) hoặc kết hợp giữa máy móc và thủ công, hoặc bằng các biện pháp nghiệp vụ khác Có mặt của người khai hải quan hoặc người đại diện hợp pháp sau khi đăng ký hồ sơ hải quan và hàng hoá đã được đưa đến địa điểm kiểm tra CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ

15 CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ
Tỷ lệ kiểm tra hàng hóa Hàng hóa miễn kiểm tra thực tế Hàng hoá xuất khẩu, trừ hàng hoá xuất khẩu sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu và hàng hoá xuất khẩu có điều kiện Hàng hoá nhập khẩu là máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định thuộc diện được miễn thuế của dự án đầu tư Hàng hoá từ nước ngoài đưa vào khu thương mại tự do, cảng trung chuyển, kho ngoại quan CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ

16 CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ
Tỷ lệ kiểm tra hàng hóa Hàng hóa miễn kiểm tra thực tế Hàng hoá quá cảnh Hàng hoá cứu trợ khẩn cấp; hàng hoá chuyên dùng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; hàng hoá viện trợ nhân đạo và hàng hoá TN-TX có thời hạn Hàng hóa XK, NK của chủ hàng chấp hành tốt pháp luật về hải quan Hàng hoá thuộc các trường hợp đặc biệt khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ

17 CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ
Tỷ lệ kiểm tra hàng hóa Hàng hóa kiểm tra thực tế Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của chủ hàng đã nhiều lần vi phạm pháp luật về hải quan Hàng hoá XK, NK thuộc diện miễn kiểm tra thực tế, nhưng cơ quan hải quan phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan Hàng hoá xác định có khả năng vi phạm pháp luật hải quan qua kết quả phân tích thông tin của cơ quan hải quan CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ

18 CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ
Tỷ lệ kiểm tra hàng hóa Hàng hóa kiểm tra thực tế Hàng hoá có mức độ rủi ro cao trên cơ sở kết quả đánh giá mức độ rủi ro của cơ quan hải quan Hàng hoá được lựa chọn ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ của doanh nghiệp Việc áp dụng quản lý rủi ro thực hiện theo Quyết định số 48/2008/QĐ-BTC ngày 04/7/2008 CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ

19 Phương án rút ngắn thời gian thông quan
Triển khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử Trang bị máy móc, thiết bị phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát hải quan Cải cách, đổi mới thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục không cần thiết Dự án Đo lường thời gian thông quan, Asean một cửa, E-Manifest CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ

20 Phương án rút ngắn thời gian thông quan
Địa điểm kiểm tra tập trung Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Đào tạo, bồi dưỡng CBCC CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ

21 Phương án lựa chọn doanh nghiệp để kiểm tra, thanh tra thuế
Căn cứ pháp lý: Điều 32 Luật Hải quan Điều 4 Thông tư 194/2010/TT-BTC Thông tư số 114/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 Hướng dẫn về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Quyết định số 1383/TCHQ/QĐ 14/07/2009 của Tổng cục Hải quan Ban hành Quy trình nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan, kiểm tra thuế đối với hàng hoá XNK CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ

22 Phương án lựa chọn doanh nghiệp để kiểm tra, thanh tra thuế
Thực hiện: Dựa trên cơ sở thu thập thông tin và quản lý rủi ro đối với hàng hóa, doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu Kiểm tra theo xác suất nhằm đánh giá sự tuân thủ của các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh XNK Tiến hành tại trụ sở cơ quan hải quan hoặc trụ sở doanh nghiệp CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ

23 Thông tin về thủ tục hải quan
CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ

24 CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ
CHÂN THÀNH CÁM ƠN CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ


Tải xuống ppt "CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google