Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Yêu Kẻ Thù Ma-thi-ơ 5:43-48.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Yêu Kẻ Thù Ma-thi-ơ 5:43-48."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Yêu Kẻ Thù Ma-thi-ơ 5:43-48

2 Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng…
Song ta phán cùng các ngươi rằng…

3 Ghét kẻ thù 43. Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Lê-vi Ký 19:18 Lu-ca 10:29-36 Lê-vi Ký 19:34 Châm-Ngôn 24:17 Châm-Ngôn 25:21

4 Yêu kẻ thù 44. Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch

5 Ai? a. kẻ bắt bớ các ngươi 44. cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi,

6 Ai? a. kẻ bắt bớ các ngươi b. kẻ không yêu mình 46. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao?47. Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai?

7 Ai? kẻ bắt bớ các ngươi kẻ không yêu mình c. kẻ dữ, kẻ độc ác. 45. Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.

8 2. Làm gì? Một quyết định bằng hành động

9 a. Làm ơn 45. Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Lu-ca 6:27-28 Rô-ma 12: Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao?

10 b. và cầu nguyện 44. Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, Giô-na 1:1-3, 4:2

11 3. Tại sao? a. Không để được cứu 45. hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời;

12 b. Khác người 46. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? 47. Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao?

13 c. Giống Chúa 45. vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. 48. Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.


Tải xuống ppt "Yêu Kẻ Thù Ma-thi-ơ 5:43-48."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google