Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
- KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU - QUY TRÌNH THỰC HIỆN - HD VIẾT SKKN - LƯU Ý KHI PHỔ BIẾN VÀ ỨNG DỤNG - ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI DẠY HỌC

2 A. KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
SÁNG KIẾN: Là cái tìm ra, tạo ra, xây dựng cái mới. Là con đường, phương pháp, cách làm, quy trình mới. Ý kiến, ý tưởng mới Cái mới - hiệu quả => Sáng kiến

3 Đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn
KINH NGHIỆM: Những việc đã làm Đã có kết quả Đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn Không phải là những việc dự định hay còn trong suy nghĩ.

4 Là sản phẩm trí tuệ của sự sáng tạo mang lại hiệu quả cao.
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Giải pháp, cách làm mới đã được kiểm nghiệm trong thực tế và mang lại hiệu quả cao.  Là sản phẩm trí tuệ của sự sáng tạo mang lại hiệu quả cao.

5 ĐẶC ĐIỂM CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Có nét mới   Đã được áp dụng trong thực tiễn   Do chính người viết thực hiện   

6 MỤC ĐÍCH - Giải quyết những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy và các hoạt động giáo dục. - Nâng cao chất lượng đội ngũ. - Thúc đẩy chất lượng giáo dục và đáp ứng được mục tiêu giáo dục đặt ra.

7 YÊU CẦU - Gắn liền với nhiệm vụ quan trọng của đơn vị - Phải thiết thực, khả thi - Dễ phổ biến và ứng dụng hiệu quả - Đảm bảo tiết kiệm

8 B. QUY TRÌNH THỰC HIỆN 1/ Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. 2/ Tìm và phát hiện nội dung cấp thiết để khắc phục. 3/ Nghiên cứu và tìm các giải pháp khắc phục. 4/ Thử nghiệm và xác định tính hiệu quả. 5/ Thu thập minh chứng và xử lý thông tin. 6/ Xác định tên cho SKKN. 7/ Đăng ký rồi viết đề cương, bản thảo, hoàn thiện.

9 Đặt vấn đề (2 điểm) - Nêu lý do chọn vấn đề mang tính cấp thiết; - Nói rõ thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và ứng dụng; - Có số liệu khảo sát trước khi thực hiện giải pháp.

10 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (14 ĐIỂM)
- Nêu tên SKKN, tên các giải pháp phù hợp với nội hàm (2 điểm). - Nói rõ tác dụng của từng giải pháp ( 2 điểm); - Cách làm của mỗi giải pháp thể hiện tính mới, tính sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của mỗi đơn vị và đối tượng nghiên cứu, áp dụng. Có thể áp dụng được ở nhiều đơn vị (6 điểm). - Nội dung đảm bảo tính khoa học, chính xác (2 điểm). - Có minh chứng chứng minh tính hiệu quả bằng các nội dung xác định (2 điểm).

11 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ (2 điểm)
- Khẳng định được hiệu quả mà SKKN mang lại ( có số liệu so sánh cụ thể ). - Khuyến nghị và đề xuất với các cấp quản lý về các vấn đề có liên quan đến áp dụng và phổ biến SKKN.

12 Hình thức (2 điểm) Trình bày đúng qui định (văn bản SKKN được in (font unicode, cỡ chữ 14, dãn dòng 1.2, đóng quyển (đóng bìa, dán gáy,...) (1 điểm). Kết cấu hợp lý: Gồm 3 phần chính (đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết luận và khuyến nghị) (1 điểm).

13 C. PHỔ BIẾN VÀ ỨNG DỤNG I. PHỔ BIẾN: 1/ Mục đích: Giúp người nghe hiểu rõ phương pháp, giải pháp, cách làm mới hay con đường, ý tưởng mới của tác giả. Biết rõ đối tượng áp dụng.

14 2 - YÊU CẦU PHỔ BIẾN - Phổ biến SKKN có nội dung phục vụ nhiệm vụ quan trọng của đơn vị. - Đúng thời điểm ( theo phân phối chương trình).

15 - Giúp người học giải quyết được hầu hết các khó khăn vướng mắc.
ỨNG DỤNG SKKN Mục đích: - Giúp người học giải quyết được hầu hết các khó khăn vướng mắc. - Giúp chất lượng giáo dục nhà trường ngày càng cao và đáp ứng nhiệm vụ đặt ra.

16 2. YÊU CẦU ỨNG DỤNG: Ứng dụng phải sáng tạo, không máy móc
Kịp thời, đúng đối tượng Sau ứng dụng phải kiểm chứng kết quả

17 ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI DẠY HỌC
Hình thành con đường tự chiếm lĩnh kiến thức - GS Nguyễn Cảnh Toàn: Không dạy chân lý mà dạy con đường dẫn đến chân lý. - Phó GS tiến sỹ Vũ Quốc Chung: Muốn hs tự chiếm lĩnh kiến thức mới thì Gv phải giúp hs nắm được các kiến thức liên quan trước đó để từ đó hs tự chiếm lĩnh kiến thức mới. - Tạp chí giáo dục Việt Nam: Phải dạy cho hs cách tự tìm kiến thức.

18 Hình thành Con đường tự chiếm lĩnh kiến thức
1. Mục đích: - Giúp hs có khả năng tự học, tự chiếm lĩnh kiến thức mới. - Giúp hs khả năng luyện tập, thực hành tốt. - Giúp HS yêu thích, say mê học tập, đạt kết quả tốt nhất.

19 Con đường tự chiếm lĩnh kiến thức
Yêu cầu. Với HS: - Được suy nghĩ nhiều; - Được thực hành nhiều; - Được thể hiện nhiều qua giao tiếp; - Được tự chiếm lĩnh kiến thức mới. Với GV: - Xác định rõ các con đường dẫn đến tri thức; - XD hệ thống câu hỏi mở, lô gic; - Khắc sâu kiến thức trọng tâm của bài học; - Giúp hs Hệ thống hóa kiến thức bài học.

20 MỘT SỐ DẠNG TOÁN THUẬN, NGHỊCH KÉP
VD: Bài toán vui: Tóm tắt 1,5 mèo bắt 1,5 chuột hết 1,5 phút Hỏi: 1 mèo bắt 30 chuột hết ? Bước 1: Quan sát và nhận xét - Số đại lượng tham gia - Đặc điểm của các đại lượng - Mỗi quan hệ giữa các đại lượng - Phán đoán loại toán Bước 2: Đưa về dạng cơ bản có 2 đại lượng - Đưa về dạng số chỉ của 1đại lượng như nhau - Đưa số chỉ đại lượng thứ 2 như nhau Bước 3: Xác định tính thuận, nghịch giữa các đại lượng để tìm lời giải cho bài toán

21

22

23 Một số giải pháp khi tạo đường phụ trong hinh học
1. Khi nào kẻ thêm đường phụ: Khi các dữ kiện của bài toán và hình vẽ ban đầu k tạo ra được các mối quan hệ khác có liên quan đến yêu cầu phải tìm. 2. Cách tạo đường phụ: - Đường kẻ thêm phải có mqh với các dữ kiện đã biết; - Đường kẻ thêm và dữ kiện đã biết -> tìm ra1 hay nhiều dữ kiện mới; - Các dữ kiện mới phải có mqh với yêu cầu phải tìm. 3. Tập hợp và sắp xếp bài tập: Sắp xếp các bài tập có kẻ thêm đường phụ theo trình tự từ dễ đến khó.

24

25 Một số biện pháp xây dựng" Mô hình trường mầm non chất lượng cao"ở trường Mẫu non Hà Nội
Một số kinh nghiệm bồi dưỡng nâng cao? chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường THCS "Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong ? trường học" "Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ? đáp ứng thời kì đổi mới tiếp cận mô hình chất lượng cao" " Thực trạng và giải pháp nâng cao một số kĩ năng quản lí? cho độ ngũ hiệu trưởng Những kinh nghiệm? bước đầu trong việc chỉ đạo giáo viên và tuyên truyền phụ huynh rèn kĩ nắng sống cho hs tiểu học Biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục trong trường MN Một số biện pháp xây dựng mô hình cung ứng dịch vụ giáo dục chất lượng cao


Tải xuống ppt "CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google