Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

PPS : Bùi Phương. PPS : Bùi Phương Người đời học nói Tôi học làm thinh .

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "PPS : Bùi Phương. PPS : Bùi Phương Người đời học nói Tôi học làm thinh ."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1

2 PPS : Bùi Phương

3 Người đời học nói...... Tôi học làm thinh .

4 Người đời học văn minh Tôi học đạo đức .

5 Người đời theo kiến thức.....
Tôi học đạo huyền vi .

6 Người đời mê si Tôi học tỉnh thức .

7 Người đời học nhớ Tôi học cách quên .

8 Người đời ngó lên …... Tôi học nhìn xuống .

9 Người đời ham muốn Tôi học xả ly .

10 Người đời sân si Tôi học hòa ái .

11 Người đời tự đại Tôi học khiêm từ .

12 Người đời khư khư Tôi mong đại xả .

13 Người đời muôn ngã Tôi chọn một đường .

14 Người đời vô thường Tôi về nơi Giác ngộ .

15 Sen mọc từ bùn ... mà hương Sen thơm ngát !!!

16 Nhạc : KENNY G - SENTIMENTAL - Saxophone‏ - PPS : BÙI PHƯƠNG


Tải xuống ppt "PPS : Bùi Phương. PPS : Bùi Phương Người đời học nói Tôi học làm thinh ."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google