Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

AN TOÀN ĐIỆN TRONG XÂY DỰNG

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "AN TOÀN ĐIỆN TRONG XÂY DỰNG"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 AN TOÀN ĐIỆN TRONG XÂY DỰNG

2 NỘI DUNG CHÍNH KHÁI NIỆM CHUNG NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN TÁC HẠI
1 KHÁI NIỆM CHUNG 2 NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN 3 TÁC HẠI 4 BIỆN PHÁP AN TOÀN

3 1. KHÁI NIỆM CHUNG Khi có dòng điện đi qua cơ thể người thì sẽ gây ra hiện tượng điện giật (electric shock). Hiện tượng điện giật nó sẽ gây nên những hậu quả sinh học làm ảnh hưởng tới các chức năng thần kinh, tuần hoàn, hô hấp, gây bỏng hoặc gây chết người.

4 2. NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN Tai nạn điện thường là sự tổ hợp của 3 yêu tố: - Thiết bị không đảm bảo - Môi trường làm việc nguy hiểm ( ẩm, ướt, bụi...) - Không có hiểu biết về an toàn

5 2. NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN

6 2. NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN

7 3. TÁC HẠI CÁC DẠNG TAI NẠN ĐIỆN: Bỏng điện Co giật cơ Viêm mắt
Điện giật ….

8 3. TÁC HẠI

9 4. BIỆN PHÁP AN TOÀN

10 4. BIỆN PHÁP AN TOÀN - Sử dụng dây bọc cách điện 2 lớp, 2,5 Co
- Sử dụng chuôi cắm điện công nghiệp. - Có dây nối đất trung tính

11 4. BIỆN PHÁP AN TOÀN - Sử dụng các thiết bị bảo vệ khi sửa chữa, lắp đặt điện - Phải có hộp bảo vệ điện để che chắn

12 4. BIỆN PHÁP AN TOÀN - Phải treo dây dẫn điện cao ít nhất 2,5 m so với mặt bằng thì công, và 5m đối với nơi có xe cô qua lại

13 THE END


Tải xuống ppt "AN TOÀN ĐIỆN TRONG XÂY DỰNG"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google