Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Hướng dẫn sử dụng tính năng iOTP trên ứng dụng TCInvest

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Hướng dẫn sử dụng tính năng iOTP trên ứng dụng TCInvest"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Hướng dẫn sử dụng tính năng iOTP trên ứng dụng TCInvest
Aug 2019

2 Mô tả tính năng Đăng kí sử dụng iOTP Thay đổi mã mở khóa iOTP Hủy iOTP
Hướng dẫn sử dụng Title

3 Đăng ký sử dụng iOTP Quý khách vui lòng đăng nhập vào hệ thống trên ứng dụng điện thoại Vào menu trái chọn “Thiết lập tài khoản” Chọn “Đăng ký” Chọn “Tiếp tục” Title

4 Đăng ký sử dụng iOTP Title Nhập “Mã kích hoạt” từ SMS OTP
“Tạo mã mở khóa iOTP” và “Xác nhận mã mở khóa” Hoàn tất đăng ký Title

5 Thay đổi mã mở khóa iOTP Quý khách vui lòng đăng nhập vào hệ thống trên ứng dụng điện thoại, chọn mục “Thiết lập tài khoản” và thao tác như hướng dẫn sau để thay đổi “Mã kích hoạt” Chọn “Đổi mã mở khóa iOTP” Nhập mã mở khóa cũ Nhập và Xác nhận mã mở khóa mới Title

6 Hủy iOTP Quý khách vui lòng đăng nhập vào hệ thống trên ứng dụng điện thoại, chọn mục “Thiết lập tài khoản” và thao tác như hướng dẫn sau để sửa “Hủy” chức năng này Chọn “Hủy” Chọn “Đồng ý” Title

7 Sử dụng iOTP trên thiết bị đã đăng ký
Đặt lệnh trên ứng dụng điện thoại (Ví dụ: Đặt lệnh quỹ) Nhập mã mở khóa iOTP để hoàn thành giao dịch Title

8 Sử dụng iOTP cho thiết bị khác
Chọn “Lấy mã iOTP” trên màn hình đăng nhập Nhập mã mở khóa iOTP Màn hình hiện mã iOTP Nhập mã iOTP và “Xác nhận” Title

9 THANK YOU


Tải xuống ppt "Hướng dẫn sử dụng tính năng iOTP trên ứng dụng TCInvest"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google