Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

GIÁO ÁN TRUYỆN: KHÔNG NÓI DỐI GV:NGUYỄN THỊ NGỌC LAN Lớp: LÁ.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "GIÁO ÁN TRUYỆN: KHÔNG NÓI DỐI GV:NGUYỄN THỊ NGỌC LAN Lớp: LÁ."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 GIÁO ÁN TRUYỆN: KHÔNG NÓI DỐI GV:NGUYỄN THỊ NGỌC LAN Lớp: LÁ

2 I. Mục tiêu: - Biết nói dối là không ngoan. - Phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ, tính mạnh dạn, tự tin và kỹ năng sống cho trẻ - Hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô và bạn + Giáo dục trẻ tính trung thực, thật thà, không nói dối. Khi có lỗi phải biết nhận lỗi. II. Chuẩn bị : - Cô: Bài hát "Bé ngoan", Viđeo chuyện "Không nói dối"trên máy - Trẻ: Không III. Tiến trình hoạt động: - Cho trẻ chơi trò chơi ”Đạp xe đạp” - Cho trẻ xem Video câu chuyện ”Không nói dối”. Trò chuyện hỏi trẻ: + Qua câu chuyện con có suy nghĩ gì về bạn đốm? (Gợi ý cho nhiều trẻ nói cảm nhận về bạn đốm)

3 - Theo các con bạn đốm nói dối mẹ là đúng hay sai? Vì sao?
- Điều gì làm cho bạn đốm cảm thấy mình có lỗi? - Khi nhận ra lỗi của mình thì bạn đốm đã làm gì? - Cô liên hệ thực tế trên trẻ (Khai thác trên trẻ, cô khuyến khích động viên trẻ mạnh dạn chia sẽ, biết mạnh dạn nhận lỗi khi nói dối) - Qua câu chuyện các con học được điều gì? - Giaó dục:Nói dối là không ngoan, các con phải thật thà, không được nói dối. Khi có lỗi phải biết nhận lỗi đó mới là bé ngoan - Trẻ hát và vận động bài hát “Bé ngoan” kết thúc tiết học.


Tải xuống ppt "GIÁO ÁN TRUYỆN: KHÔNG NÓI DỐI GV:NGUYỄN THỊ NGỌC LAN Lớp: LÁ."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google