Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bài 2 THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Bài 2 THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Bài 2 THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN

2 THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
Văn bản 1. Các dạng thông tin cơ bản Hình ảnh Âm thanh Ba dạng thông tin mà hiện nay các máy tính có thể tiếp nhận và xử lí.

3 Em hãy cho ví dụ minh họa về 3 dạng thông tin cơ bản?
1. Các dạng thông tin cơ bản Em hãy cho ví dụ minh họa về 3 dạng thông tin cơ bản? - Văn bản - Hình ảnh - Âm thanh - Dạng văn bản: sách vở, báo chí... - Dạng hình ảnh: bức tranh, bức ảnh, những đoạn phim... - Dạng âm thanh: tiếng đàn, tiếng trống trường...

4 Đâu là dạng thông tin quen thuộc và thường gặp nhất?
1. Các dạng thông tin cơ bản Đâu là dạng thông tin quen thuộc và thường gặp nhất?  Dạng văn bản Ba dạng thông tin mà SGK trình bày không phải là tất cả các dạng thông tin. Trong cuộc sống con người thường thu nhận thông tin dưới dạng khác nhau: mùi, vị, cảm giác (nóng, lạnh, vui buồn...). Nhưng hiện tại thì máy tính chỉ có thể xử lí 3 dạng thông tin nói trên. Con người cũng đang nghiên cứu để máy tính có thể xử lí các dạng thông thông tin khác.

5 2. Biểu diễn thông tin a. Biểu diễn thông tin - Ngoài cách biểu diễn thông tin bằng văn bản, hình ảnh, âm thanh, thông tin còn có thể được biểu diễn bằng nhiều cách khác nhau. Hãy cho ví dụ minh họa ? VD: - Mỗi dân tộc có hệ thống các chữ cái của riêng mình để biểu diễn thông tin dưới dạng văn bản. - Để tính toán, chúng ta biểu diễn thông tin dưới dạng các con số và kí hiệu toán học. - Để biểu diễn 1 bản nhạc người ta dùng các nốt nhạc...

6 2. Biểu diễn thông tin - Ba dạng thông tin cơ bản mà ta đề cập ở trên thực chất chỉ là cách biểu diễn thông tin mà thôi. - Các em lưu ý, cùng 1 thông tin có thể có nhiều cách biểu diễn khác nhau. Hãy nêu ví dụ minh hoạ? Vd: Để diễn tả 1 buổi sáng đẹp trời thì: + Họa sĩ có thể vẽ bức tranh + Nhạc sĩ lại diễn đạt cảm xúc dưới dạng bản nhạc. + Nhà thơ có thể sáng tác 1 bài thơ ....

7 Vậy biểu diễn thông tin là gì? Cho ví dụ.
- Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó. b. Vai trò của biểu diễn thông tin i Biểu diễn thông tin có vai trò như thế nào đối với việc truyền và tiếp nhận thông tin? Vì sao? Quan trọng - Vì biểu diễn thông tin giúp cho việc truyền và nhận thông tin một cách dễ dàng.

8 2. Biểu diễn thông tin VD: - Khi nhìn một tấm ảnh của người bạn chưa quen sẽ giúp em dễ nhận ra người bạn đó ở lần gặp đầu tiên - Tấm bia tiến sĩ trong văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội cho ta biết về sự kiện và con người cách ta hàng trăm năm lịch sử. Nêu ví dụ minh hoạ?

9 - Dãy bit này chỉ bao gồm mấy kí hiệu?
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính Thông tin có thể được biểu diễn bằng nhiều cách khác nhau tùy theo mục đích và đối tượng. Để máy tính xử lí thông tin thì thông tin lưu trữ trong máy tính phải được biểu diễn dưới dạng phù hợp Đó là dạng nào? - Dạng dãy bit - Vậy trong máy tính người ta sử dụng dãy bit (còn gọi là dãy nhị phân) để biểu diễn thông tin. - Dãy bit này chỉ bao gồm mấy kí hiệu?  2 kí hệu: 0 và 1

10 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính
Trong đó: + Kí hiệu số 1 ứng với trạng thái có tín hiệu. + Kí hiệu số 0 ứng với trạng thái không có tín hiệu. VD: - Bóng đèn có 2 trạng thái sáng & tối (tương ứng với là bóng đèn sáng (bật), 0 là tắt). - Để máy tính có thể xử lí, thì thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy bit (còn gọi là dãy nhị phân) chỉ gồm hai kí hiệu 1 và 0.

11 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính
Ví dụ: Đèn A Đèn B Đèn A Đèn B Ý nghĩa Bật Được đi từ A  B và từ B  A Tắt Chỉ được đi từ A  B Chỉ được đi từ B  A Cấm đi lại

12 Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính Ví dụ: Quy ước: - Bật là 1 - Tắt là 0 Đèn B Đèn A Biểu diễn 11 10 01 00 Đèn A Đèn B Ý nghĩa Bật Được đi từ A  B và từ B  A Tắt Chỉ được đi từ A  B Chỉ được đi từ B  A Cấm đi lại 1 1 1 1

13 Tại sao thông tin trong máy tính phải được biễu diễn thành dãy bit?
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính - Thông tin đưa vào máy tính sẽ được biến đổi thành dãy bit. Kết quả sau xử lí sẽ được biến đổi dưới dạng văn bản, âm thanh hoặc hình ảnh để con người có thể tiếp nhận được. Tại sao thông tin trong máy tính phải được biễu diễn thành dãy bit? Bởi vì máy tính có thể hiểu, xử lí và lưu trữ được các dãy bit - Thông tin được biểu diễn dưới dạng các dãy bit và dùng các dãy bit ta có thể biểu diễn được tất cả các thông tin dạng cơ bản trong máy tính.

14 Vậy những thông tin đưa vào và được lưu giữ trong máy gọi là gì?
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính Vậy những thông tin đưa vào và được lưu giữ trong máy gọi là gì? - Dữ liệu - Thông tin được lưu giữ trong máy tính gọi là dữ liệu. - Để trợ giúp con người trong các hoạt động thông tin, máy tính cần phải làm gì? - Để trợ giúp con người trong các hoạt động thông tin, máy tính cần: + Biến đổi thông tin đưa vào máy tính thành dãy bit. + Biến đổi thông tin lưu trữ dưới dạng dãy bit thành một trong các dạng thông tin cơ bản.

15 Mô hình quá trình thực hiện giao tiếp giữa người và máy tính
Thông tin dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh BỘ PHẬN BIẾN ĐỔI Thông tin dạng bit 0 và 1 Máy tính Con người GIAO TIẾP Mô hình quá trình thực hiện giao tiếp giữa người và máy tính

16 Bài tập    Các phát biểu sau đây là đúng hay sai?
1. Ba dạng thông tin cơ bản là: Dạng âm thanh, Dạng văn bản, Dạng Hình ảnh ? 2. Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng hệ thập phân? 3. Khi thông tin được biểu diễn trong máy tính, người ta gọi là dữ liệu


Tải xuống ppt "Bài 2 THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google