Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

GIỚI THIỆU MÔN HỌC NGUYỄN THANH TÙNG.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "GIỚI THIỆU MÔN HỌC NGUYỄN THANH TÙNG."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 GIỚI THIỆU MÔN HỌC NGUYỄN THANH TÙNG

2 Nội dung Mục tiêu Nội dung tóm tắt Chuẩn đầu ra Tài liệu tham khảo
Hệ thống hổ trợ Liên lạc

3 Mục tiêu môn học Môn học giúp người học hiểu và sử dụng được Ngôn ngữ lập trình C để phát triển các ứng dụng cơ bản trong kỹ thuật và đời sống Hiểu và sử dụng được Ngôn ngữ C Giải quyết bài toán bằng Ngôn ngữ lập trình

4 Nội dung tóm tắt Giới thiệu về Máy tính và Lập trình
Cấu trúc và Thành phần chương trình C Tổ chức dữ liệu trong chương trình Cấu trúc điều khiển Rẽ nhánh Lặp Cấu trúc dữ liệu người dùng định nghĩa Mảng Cấu trúc Con trỏ Tổ chức chương trình Tập tin

5 Chuẩn đầu ra của môn học Kiến thức Kỹ năng
Hiểu và sử dụng được các khái niệm quan trọng của ngôn ngữ lập trình: kiểu dữ liệu (cơ bản và người dùng định nghĩa), kiểu điều khiển, tổ chức chương trình hiệu quả, giải quyết bài toán bằng lập trình. Kỹ năng Thực hiện được các bước: tạo dự án, cấu hình tham số, soạn thảo mã nguồn, biên dịch, debug với một môi trường phát triển tích hợp (IDE)

6 Tài liệu tham khảo [1] Slide bài giảng
[2] Giáo trình Lập trình C (gửi kèm USB) [3] C – How to program. Detiel &Detiel [4] Các trang tham khảo

7 Hệ thống hổ trợ http://lms.bklearning.edu.vn/portal
Hệ thống Quản lý bài giảng (LMS) Học viên đã được cung cấp account Tiện ích Lấy tài liệu Đặt câu hỏi (forum) Nhận thông báo Làm kiểm tra

8 Liên lạc Qua hệ thống LMS Qua Địa chỉ:


Tải xuống ppt "GIỚI THIỆU MÔN HỌC NGUYỄN THANH TÙNG."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google