Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

CUỘC THI HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "CUỘC THI HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO TƯƠNG LAI"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 CUỘC THI HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

2 LƯU Ý CHUNG Tham khảo

3 LƯU Ý BẢN QUYỀN NỘI DUNG THI
Tham khảo

4 NỘI DUNG CẤU TRÚC BÀI THI THAM KHẢO BẮT ĐẦU TỪ TRANG TIẾP THEO

5 BÀI DỰ THI CUỘC THI HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
ĐỀ TÀI …[TÊN ĐỀ TÀI]… Đội thi: [TÊN ĐỘI THI] Giáo viên hướng dẫn: [Tên giáo viên] Trường – Tỉnh: [Tên trường – Tỉnh]

6 I. GIỚI THIỆU ĐỘI THI Đội thi [TÊN ĐỘI THI]
Giáo viên hướng dẫn [Tên giáo viên – Trường – Số điện thoại - ] STT Họ và Tên Trường Lớp Vai trò trong đội 1 [TÊN THÍ SINH] 2 3 4 5 6 Hướng dẫn: Giới thiệu cấu trúc đội thi, thông tin cá nhân và vai trò từng thành viên. Mỗi đội thi cần tối thiểu 1 Giáo viên hướng dẫn và 2 học sinh THCS – Tối đa 6 học sinh, không quy định cùng độ tuổi, khối lớp

7 - Tôn chỉ làm việc của đội
- Ý nghĩa tên đội thi [Giải thích vì sao đội chọn tên này cho đội của mình] - Tôn chỉ làm việc của đội Hướng dẫn: thông tin này không bắt buộc, thí sinh có thể giới thiệu thêm về đội thi của mình

8 II. MỤC LỤC BÀI DỰ THI Đề tài dự thi Lý do chọn đề tài
Phương pháp tìm hiểu vấn đề Ý tưởng về giải pháp Thực thi giải pháp (sản phẩm) Tính khả thi và kết quả Kế hoạch tài chính Triển khai thực hiện Phụ lục Engage (Gắn kết) Explore (Khám phá) Explain (Giải thích) Engineering (Kỹ thuật) Enrich (Mở rộng) Evaluate (Đánh giá) Hướng dẫn: Thí sinh tự tạo mục lục của dự án theo sự sáng tạo của đội thi, có thể bám theo phương pháp 6E đã được triển khai trong hoạt động tập huấn Teach For Vietnam để tiếp cận đề tài

9 1. Đề tài dự thi Hướng dẫn: Mô tả về đề tài của đội thi
Ví dụ: Máy hút & bắn khí CO2

10 2. Lý do chọn đề tài Hướng dẫn
1/ Em quan sát thấy hiện tượng gì tại nơi em đang sinh sống? 2/ Tại sao hiện tượng này lại trở thành một vấn đề cần được giải quyết? Ví dụ: Em thấy có rất nhiều khí CO2 thải ra môi trường nên em muốn gom khí CO2 lại để làm gì đó có ích

11 3. Phương pháp tìm hiểu vấn đề
Hướng dẫn: 1/ Tại sao hiện tượng này lại trở thành một vấn đề cần được giải quyết? 2/ Những giải pháp nào mang tính khả thi cho vấn đề được nêu lên? 3/ Hệ thống những lý luận, lập luận liên quan đến vấn đề đã được xác định 4/ Phương pháp quan sát, tài liệu, thống kê, thực nghiệm, .... để đưa ra định hướng cho giải pháp. Ví dụ: Đọc sách về không khí và ô nhiễm môi trường em thấy nếu nhiều khí CO2 quá thì con người sẽ không có không khí để thở. Tìm hiểu cách sử dụng các loại khí và biết được CO2 cần cho cây trong quá trình quang hợp

12 4. Ý tưởng về giải pháp Hướng dẫn:
1/ Những giải pháp nào mang tính khả thi cho vấn đề được nêu lên? 2/ Để thực hiện giải pháp này, em cần sử dụng những nguồn lực nào? Những nguồn lực này được sử dụng cho việc gì, với những bên liên quan nào? (nguồn lực bao gồm: tài chính, nhân sự, chuyên môn …) 3/ Giải pháp được đề ra sẽ giải quyết cụ thể khía cạnh nào của vấn đề đã được nêu lên? 4/ Khi thực hiện giải pháp này, có bất cứ sự tác động tiêu cực nào đến tự nhiên và môi trường xung quanh không? Ví dụ: Một loại máy có thế thu gom không khí

13 5. Thực thi giải pháp Hướng dẫn:
1/ Miêu tả dự án/giải pháp/sản phẩm: hình dáng, kích thước, hoạt động 2/ Những yếu tố cần để làm thành sản phẩm / dự án Ví dụ: Làm một chiếc máy chạy bằng năng lượng mặt trời hay nhiên liệu gì Lập trình điều khiển máy ra sao

14 6. Tính khả thi và kết quả Hướng dẫn:
1/ Giải pháp có thể mang lại những kết quả cải thiện như thế nào so với tình hình thực tiễn hiện tại? (có thể diễn giải theo - và không bị bó buộc - nhưng gợi ý sau: hình dung về quy mô tầm ảnh hưởng của giải pháp, số lượng người sẽ được tác động, mức độ thay đổi của đối tượng được tác động, …) 2/ Khả năng nhân rộng/ thương mại hóa của giải pháp (nếu có)

15 7. Kế hoạch tài chính Hướng dẫn:
1/ Tổng số tiền cần có để thực hiện giải pháp? 2/ Làm cách nào để có tiền? 3/ Các nguyên vật liệu thực hiện dự án có mang tính Bảo vệ môi trường – Dễ dàng tái tạo hay không? Nguồn nguyên liệu có sẵn hay cần yêu cầu xử lý đặc biệt? 4/ Thể hiện được hiệu quả, tiết kiệm trong việc sử dụng ngân sách tài chính của dự án

16 8. Triển khai thực hiện Hướng dẫn:
1/ Phân công công việc của những thành viên trong nhóm như thế nào? Cách phân công và quản lý nội dung công việc 2/ Khi triển khai có cần vận dụng nguồn lực từ bên ngoài hay không? (Hỗ trợ của giáo viên, phụ huynh, các đội nhóm, cơ sở chuyên môn…) 3/ Thời gian để thực hiện giải pháp này? 4/ Địa bàn thực hiện giải pháp này là ở đâu?

17 9. Phụ lục Các thông tin diễn giải, chú thích, bổ sung nội dung, trích lược, trích nguồn các tài liệu khoa học liên quan đến giải pháp Các hình ảnh, tư liệu bổ sung Các nội dung và ghi chú khác

18 BÀI DỰ THI CUỘC THI HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
KẾT THÚC BÀI DỰ THI Đội thi: [TÊN ĐỘI THI] Giáo viên hướng dẫn: [Tên giáo viên] Trường – Tỉnh: [Tên trường – Tỉnh]

19 MẪU THIẾT KẾ BÀI DỰ THI BẮT ĐẦU TỪ TRANG TIẾP THEO - Đội thi sao chép mẫu thiết kế, điền thông tin, xây dựng cấu trúc theo nội dung mong muốn thể hiện. - Đội thi không bị giới hạn số trang, hình ảnh, tư liệu tham khảo trong một bài thi. - Mỗi bài thi là 1 ý tưởng, trong trường hợp đội thi có nhiều hơn 1 ý tưởng, cần xây dựng 1 bài thi mới. Mỗi đội thi không giới hạn số bài thi được nộp. - Đội thi hạn chế sử dụng các font chữ đặc biệt, nên sử dụng các font chữ thông dụng để đảm bảo BTC có thể xem được trọn vẹn nội dung bài thi. Bài thi có thể được xuất theo định dạng pdf để hạn chế lỗi font. Tham khảo

20 BÀI DỰ THI CUỘC THI HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
ĐỀ TÀI …[TÊN ĐỀ TÀI]… Đội thi: [TÊN ĐỘI THI] Giáo viên hướng dẫn: [Tên giáo viên] Trường – Tỉnh: [Tên trường – Tỉnh]

21 I. GIỚI THIỆU ĐỘI THI Đội thi [TÊN ĐỘI THI]
Giáo viên hướng dẫn [Tên giáo viên – Trường – Số điện thoại - ] STT Họ và Tên Trường Lớp Vai trò trong đội 1 [TÊN THÍ SINH] 2 3 4 5 6

22 - Ý nghĩa tên đội thi [Giải thích vì sao đội chọn tên này cho đội của mình]
- Tôn chỉ làm việc của đội

23 II. MỤC LỤC BÀI DỰ THI Đề tài dự thi Lý do chọn đề tài
Phương pháp tìm hiểu vấn đề Ý tưởng về giải pháp Thực thi giải pháp (sản phẩm) Tính khả thi và kết quả Kế hoạch tài chính Triển khai thực hiện Phụ lục

24 1. Đề tài dự thi

25 2. Lý do chọn đề tài

26 3. Phương pháp tìm hiểu vấn đề

27 4. Ý tưởng về giải pháp

28 5. Thực thi giải pháp

29 6. Tính khả thi và kết quả

30 7. Kế hoạch tài chính

31 8. Triển khai thực hiện

32 9. Phụ lục

33 BÀI DỰ THI CUỘC THI HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
KẾT THÚC BÀI DỰ THI Đội thi: [TÊN ĐỘI THI] Giáo viên hướng dẫn: [Tên giáo viên] Trường – Tỉnh: [Tên trường – Tỉnh]


Tải xuống ppt "CUỘC THI HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO TƯƠNG LAI"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google