Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
"KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ" VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ SỐ 25 DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ CN07PS-A-CHÚA LÊN TRỜI

2 DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
SỐ 25 TRẮC NGHIỆM Ô CHỮ Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi "KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KI-TÔ"

3 PHẦN I : TRẮC NGHIỆM - GỒM 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ : + KINH THÁNH (CÁC BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT) + GIÁO LÝ (SÁCH HỎI THƯA GLHTCG CỦA UB GIÁO LÝ ĐỨC TIN-HĐGMVN) - MỖI CÂU HỎI CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. - TRẢ LỜI ĐÚNG 10 ĐIỂM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HD: 1- CLICK CHUỘT VÀO Ô SỐ CÂU HỎI ĐỂ MỞ CÂU HỎI 2- SAU ĐÓ CLICK CHUỘT : CHẠY CÂU HỎI - MỞ CÁC ĐÁP ÁN VÀ ĐỒNG HỒ - CHẠY ĐỒNG HỒ - ĐÁP ÁN ĐÚNG 3- CLICK CHUỘT VÀO BACK ĐỂ TRỞ VỀ TRANG NÀY. HOME

4 CÓ BAO NHIÊU MÔN ĐỆ CHỨNG KIẾN VIỆC ĐỨC GIÊ-SU LÊN TRỜI ?
2 4 5 1 3 01 CÓ BAO NHIÊU MÔN ĐỆ CHỨNG KIẾN VIỆC ĐỨC GIÊ-SU LÊN TRỜI ? A. 10 B. 11 C. 12 D. Rất nhiều môn đệ BACK

5 TẠI MIỀN NÀY, ĐỨC GIÊ-SU LÊN TRỜI
3 5 2 4 1 02 TẠI MIỀN NÀY, ĐỨC GIÊ-SU LÊN TRỜI TRƯỚC MẶT CÁC MÔN ĐỆ ? A. Giu-đa B. Sa-ma-ri C. Thập Tỉnh D. Ga-li-lê BACK

6 4 5 3 2 1 03 A. Bái lạy B. Vui mừng C. Hoảng sợ D. Buồn rầu
03 ĐÂY LÀ HÀNH VI CỦA CÁC MÔN ĐỆ KHI GẶP ĐỨC GIÊ-SU Ở NGỌN NÚI NƠI ĐÃ HẸN ? A. Bái lạy B. Vui mừng n C. Hoảng sợ D. Buồn rầu BACK

7 3 4 2 5 1 04 A. Môn đệ B. Con cái Thiên Chúa C. Người được cứu độ
04 “ANH EM HÃY ĐI VÀ LÀM CHO MUÔN DÂN TRỞ THÀNH … …, LÀM PHÉP RỬA CHO HỌ NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN.” A. Môn đệ B. Con cái Thiên Chúa C. Người được cứu độ D. Ki-tô hữu BACK

8 ĐỨC GIÊ-SU HỨA Ở CÙNG CÁC MÔN ĐỆ C. Ngày tái lâm vinh quang
2 4 5 1 3 05 ĐỨC GIÊ-SU HỨA Ở CÙNG CÁC MÔN ĐỆ CHO ĐẾN KHI NÀO ? A. Tận thế B. Ngày Thầy trở lại C. Ngày tái lâm vinh quang D. Mãi mãi BACK

9 2 4 5 1 3 06 A. Bằng sự vâng phục của đức tin
06 ĐỨC MARIA CỘNG TÁC VÀO CÔNG TRÌNH CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA BẰNG GÌ ? A. Bằng sự vâng phục của đức tin B. Bằng sự tự hiến hoàn toàn cho công trình cứu độ C. Cả A và B sai D. Cả A và B đúng BACK

10 3 5 2 4 1 07 A. Đúng B. Sai ĐỨC MARIA TRỌNG ĐỜI ĐỒNG TRINH NGHĨA LÀ
07 ĐỨC MARIA TRỌNG ĐỜI ĐỒNG TRINH NGHĨA LÀ ĐỨC MẸ ĐƯỢC THIÊN CHÚA GIỮ GÌN KHỎI MẮC TỘI TỔ TÔNG NGAY TỪ KHI HÌNH THÀNH TRONG LÒNG MẸ. A. Đúng B. Sai BACK

11 3 4 2 5 1 08 ĐỨC MARIA ĐỒNG TRINH TRỌN ĐỜI NGHĨA LÀ:
08 ĐỨC MARIA ĐỒNG TRINH TRỌN ĐỜI NGHĨA LÀ: A. Đồng trinh từ khi sinh ra cho đến chết B. Đồng trinh khi thụ thai Đức Giê-su C.Đồng trinh trong khi sinh và sau khi sinh Đức Giêsu D. Chỉ B và C đúng BACK

12 3 4 2 5 1 09 ĐỨC MARIA LÀ MẸ CHÚNG TA VÌ :
09 ĐỨC MARIA LÀ MẸ CHÚNG TA VÌ : A. Ngài là Mẹ Chúa Giê-su, Đấng cứu độ mọi người B. Ngài là Mẹ Thiên Chúa, Đấng dựng nên loài người C. Ngài là Mẹ Giáo hội, nơi nuôi dưỡng mọi người D. Cả A, B và C BACK

13 3 4 2 5 1 10 A. Sự vâng phục của đức tin
10 ĐỨC MARIA ĐƯỢC CỘNG TÁC VÀO CÔNG TRÌNH CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA LÀ NHỜ GÌ ? A. Sự vâng phục của đức tin B. Sự tự hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa C. Ân sủng của Thiên Chúa D. Tất cả đúng BACK

14 PHẦN II : Ô CHỮ GỒM 7 Ô CHỮ HÀNG NGANG
NGƯỜI CHƠI TÙY CHỌN TRẢ LỜI Ô CHỮ HÀNG NGANG. MỖI CÂU HỎI CHO Ô CHỮ CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. TRẢ LỜI ĐÚNG: 10 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ ĐƯỢC MỞ. TRẢ LỜI SAI: 0 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ KHÔNG ĐƯỢC MỞ. TỪ CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ NẰM Ở HÀNG DỌC. AI TÌM RA TỪ CHỦ ĐỀ DÀNH ĐƯỢC 40 ĐIỂM.

15 HƯỚNG DẪN CHẠY PHẦN II - KHÔNG DÙNG BÀN PHÍM, MÀ DÙNG CHUỘT
- MUỐN TÌM RA Ô CHỮ HÀNG NGANG NÀO THÌ ĐƯA CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG ẤY, RỒI CLICK CHUỘT TRÁI. + CLICK LẦN 1: MỞ CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN + CLICK LẦN 2: CHẠY ĐỒNG HỒ THỜI GIAN SUY NGHĨ + CLICK LẦN 3: BIẾN MẤT CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ - NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG, CLICK LẦN 4: MỞ Ô CHỮ HÀNG NGANG - NẾU TRẢ LỜI SAI, KHÔNG CLICK LẦN 4 ĐỂ Ô CHỮ HÀNG NGANG KHÔNG ĐƯỢC MỞ SAU ĐÓ DI CHUYỂN CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG KHÁC, RỒI LÀM LẠI ĐÚNG TIẾN TRÌNH TRÊN CHO HÀNG NGANG ẤY. NẾU CÓ NGƯỜI TÌM RA TỪ HÀNG DỌC THÌ CLICK CHUỘT TRÁI VÀO HÌNH SAO CÓ CHỮ “ĐA” (ĐÁP ÁN) ĐỂ MỞ TỪ HÀNG DỌC.

16 3 4 5 2 1 5 1 1 2 4 2 3 1 4 3 5 3 1 2 1 3 2 4 5 4 2 5 1 5 2 3 5 4 4 3 CHỦ ĐỀ Ô CHỮ GÌ ? (NẰM HÀNG DỌC) * * * * * * * * * * 1 * * * * * * * * 2 * * * * * * * * * 3 * * * * * * * * 4 * * * * * * * 5 ĐA * * * * * * * * * 6 * * * * * * * * * * * 7 H O M E ĐỨC GIÊ-SU LỆNH CHO CÁC MÔN ĐỆ HÃY ĐI VÀ LÀM GÌ CHO MUÔN DÂN DANH CHÚA BA NGÔI ? “VÀ ĐÂY, … … … ANH EM MỌI NGÀY CHO ĐẾN TẬN THẾ” AI ĐÃ TRUYỀN CHO CÁC MÔN ĐỆ ĐẾN NGỌN NÚI Ở MIỀN GA-LI-LÊ ? KHI THẤY ĐỨC GIÊ-SU, CÁC ÔNG BÁI LẠY, NHƯNG CÓ MẤY ÔNG LÀM SAO ? ĐỨC GIÊ-SU ĐÃ ĐƯỢC TRAO TOÀN QUYỀN DƯỚI ĐẤT VÀ Ở ĐÂU NỮA ? MƯỜI MỘT MÔN ĐỆ ĐƯỢC TRUYỀN ĐẾN NGỌN NÚI Ở ĐÂU ? ĐỨC GIÊ-SU HỨA Ở CÙNG CÁC MÔN ĐỆ MỌI NGÀY CHO … … … .


Tải xuống ppt "VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google