Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Quy chế kê đơn thuốc trong bệnh viện

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Quy chế kê đơn thuốc trong bệnh viện"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Quy chế kê đơn thuốc trong bệnh viện
Ds. HOÀNG MINH THẮNG

2 Nội dung 1 3 2 4 Kê đơn nội trú Kê đơn ngoại trú
Kê đơn thuốc gây nghiện – Hướng tâm thần Các lưu ý khác 1 2 3 4

3 Quy chế kê đơn Theo TT 23/2011/TT-BYT về hướng dẫn sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế có giường bệnh Theo TT 05/2016/TT-BYT quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú Theo TT 20/2017/TT-BYT Quy định chi tiết một số điều của luật dược và nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

4 1 Nội dung 3 2 4 Kê đơn nội trú Kê đơn ngoại trú
Kê đơn thuốc gây nghiện – Hướng tâm thần Các lưu ý khác 1 2 3 4

5 Quy chế kê đơn thuốc nội trú (Theo TT 23/2011/TT-BYT về hướng dẫn sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế có giường bệnh) Phải khai thác lịch sử sử dụng thuốc và tiền sử dị ứng trước khi kê đơn; Chỉ định thuốc cần phù hợp với chẩn đoán và mức độ bệnh Không viết tắt tên thuốc, không ký hiệu Nội dung chỉ định: tên thuốc, nồng độ, liều dùng 1 lần, số lần dùng trong 24 giờ, khoảng cách giữa các lần, thời điểm dùng thuốc, đường dùng. Không ghi ký hiệu, th sửa phải có chữ ký xác nhận bên cạnh

6 Quy chế kê đơn thuốc nội trú
5. Phải đánh số thứ tự ngày dùng thuốc với các nhóm thuốc sau:  Thuốc phóng xạ;  Thuốc gây nghiện (Vd: fentanyl, morphin,…)  Thuốc hướng tâm thần (Vd: Diazepam)  Thuốc kháng sinh;  Thuốc corticoid (Vd: hydrocortisone, methylprednisolone, prednisolone,…) Không ghi ký hiệu, th sửa phải có chữ ký xác nhận bên cạnh

7 Quy chế kê đơn thuốc nội trú
6. Thời gian chỉ định thuốc Trường hợp Thời gian chỉ định Cấp cứu Theo diễn biến bệnh Lựa chọn thuốc/dò liều Hằng ngày Đã lựa được thuốc và liều thích hợp không quá 2 ngày (đối với ngày làm việc) và không quá 3 ngày (đối với ngày nghỉ). TH đang dò liều thích hợp với bệnh nhân, BBS chỉ định thuốc hang nagyf

8 Quy chế kê đơn thuốc nội trú
7. Thuốc của cả khoa  Phiếu lĩnh thuốc hằng ngày, Phiếu lĩnh thuốc GN-HTT (có chữ ký xác nhận của Trưởng khoa hoặc người được ủy quyền) 8. Thuốc dư ra trả lại khoa Dược trong vòng 24 giờ (có xác nhận của trưởng khoa lâm sàng hoặc người được ủy quyền) Điều dưỡng tổng hợp thuốc của cả khoa vào Phiếu lĩnh thuốc hằng ngày, thuốc GN-HTT có phiếu riêng (có chữ ký xác nhận của Trưởng khoa hoặc người được ủy quyền) Thuốc dư ra do thay đổi y lệnh, huyển khoa, chuyển viện,… được tổng hợp và trả lại khoa Dược trong vòng 24 giờ (có xác nhận của trưởng khoa lâm sàng hoặc người được ủy quyền)

9 2 Nội dung 1 3 4 Kê đơn ngoại trú Kê đơn nội trú
Kê đơn thuốc gây nghiện – Hướng tâm thần Các lưu ý khác 1 2 3 4

10 Quy chế kê đơn thuốc ngoại trú
Chỉ được kê đơn thuốc sau khi đã có kết quả khám bệnh, chẩn đoán bệnh. Kê đơn thuốc phù hợp với chẩn đoán bệnh và mức độ bệnh. Số lượng thuốc được kê tối đa 30 ngày trừ trường hợp thuốc GN-HTT cho bn ung thư, AIDS

11 Quy chế kê đơn thuốc ngoại trú
KHÔNG ĐƯỢC KÊ VÀO ĐƠN THUỐC Thuốc không nhằm mục đích chữa bệnh Thuốc chưa được phép lưu hành Thực phẩm chức năng Mỹ phẩm

12 Quy chế kê đơn thuốc ngoại trú
Thời hạn lĩnh thuốc tối đa 05 ngày, kể từ ngày kê đơn thuốc

13 3 Nội dung 1 2 4 Kê đơn nội trú Kê đơn ngoại trú
Kê đơn thuốc gây nghiện – Hướng tâm thần Các lưu ý khác 1 2 3 4

14 Quy chế kê đơn thuốc GN-HTT
Quản lý thuốc GN-HTT và tiền chất dùng làm thuốc được quy định tại TT 20/2017/TT-BYT “Quy định chi tiết một số điều của luật dược và nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt” ban hành ngày 10/5/2017. Việc kê đơn thuốc GN-HTT theo quy định của TT 05/2016/TT-BYT “Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú” và TT 23/2011/TT-BYT “Thông tư hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

15 Các thuốc gây nghiện sử dụng tại BV TN năm 2018
Tên thuốc Hàm lượng Hoạt chất Đường dùng Pethidine-hameln 100mg/2ml Pethidin Tiêm Durogesic 25mcg/h Fentanyl Dán trên da 50mcg/h 0.1mg/2ml Zodalan 5mg/1ml Midazolam Opiphine 10mg/ml Morphin OxyContin 10mg, 20mg Oxycodone Uống Privagin Tramadol Tramadol-hameln Tramadol - Rotexmedica 100mg Sufentanil-Hameln 50mcg/ml Sufentanil

16 2. Các thuốc hướng tâm thần sử dụng tại BV TN năm 2018
Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng Đường dùng Diazepam-Hameln Inj 5mg/ml Diazepam Tiêm Ephedrin Hydroclorid 10mg Ephedrin (hydroclorid) Ephedrine Aguettant 30mg/1ml Phenobarbital 0,1G 100mg Phenobarbital Uống 0,1g uống Seduxen 5mg

17 Quy chế kê đơn thuốc GN-HTT
Cấp phát và sử dụng thuốc GN-HTT TK lâm sàng/Phó khoa được trưởng khoa ủy quyền bằng văn bản ký duyệt phiếu lĩnh Trưởng bộ phận/người có bằng TC dược trở lên được người đứng đầu cơ sở giao nhiệm vụ bằng văn bản ký duyệt phiếu lĩnh Thủ kho QL thuốc GN: DSĐH trở lên Thủ kho QL thuốc HTT, tiền chất: DSTH trở lên

18 Quy chế kê đơn thuốc GN-HTT
Kê đơn ngoại trú: (theo TT05/2016/TT-BYT) THUỐC GÂY NGHIỆN THUỐC HƯỚNG TÂM THẦN - Cấp tính: không quá 07 ngày - Cấp tính: không quá 10 ngày - Kê đơn cho người bệnh ung thư hoặc AIDS: tối đa 30 ngày chia làm 3 đơn cho 3 đợt điều trị liên tiếp (10 ngày/đợt). - Bệnh cần chữa trị dài ngày (bệnh mãn tính): tối đa 30 ngày.

19 4 Nội dung 1 3 2 Các lưu ý khác Kê đơn nội trú Kê đơn ngoại trú
Kê đơn thuốc gây nghiện – Hướng tâm thần Các lưu ý khác 1 2 3 4

20 MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC Cơ sở khám chữa bệnh lưu đơn thuốc trong thời gian 01 năm kể từ ngày kê đơn. Riêng các đơn thuốc gây nghiện, hướng tâm thần phải lưu lại 02 năm kể từ khi thuốc HẾT HẠN SỬ DỤNG. Đơn thuốc chứa thuốc gây nghiện, hướng thần (diazepam) trong đơn thuốc phải theo mẫu đơn thuốc H và N (quy định tại thông tư 19).

21

22 Lưu ý! Một số thuốc phải kê theo chỉ định được liệt kê trong thông tư 40, phụ lục “danh mục thanh toán có điều kiện”. Ví dụ: Alendronat (fosamax, fosamax plus, savi alendronat…): điều trị loãng xương tại PK cơ xương khớp Glucosamin: thoái hoá khớp gối nhẹ và trung bình. Trimetazidin (vastarel, neotazin, savi trimetazidin…): đau thắt ngực không ổn định, bệnh tim do thiếu máu cục bộ mạn.

23 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA QUÝ ĐỒNG NGHIỆP!


Tải xuống ppt "Quy chế kê đơn thuốc trong bệnh viện"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google