Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
"KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ" VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ SỐ 108 DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ CHÚA NHẬT I GIÁNG SINH C

2 DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
SỐ 108 TRẮC NGHIỆM Ô CHỮ Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi "KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KI-TÔ"

3 PHẦN I : TRẮC NGHIỆM - GỒM 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ : + KINH THÁNH (CÁC BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT) + GIÁO LÝ (SÁCH HỎI THƯA GLHTCG CỦA UB GIÁO LÝ ĐỨC TIN-HĐGMVN) - MỖI CÂU HỎI CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. - TRẢ LỜI ĐÚNG 10 ĐIỂM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HD: 1- CLICK CHUỘT VÀO Ô SỐ CÂU HỎI ĐỂ MỞ CÂU HỎI 2- SAU ĐÓ CLICK CHUỘT : CHẠY CÂU HỎI - MỞ CÁC ĐÁP ÁN VÀ ĐỒNG HỒ - CHẠY ĐỒNG HỒ - ĐÁP ÁN ĐÚNG 3- CLICK CHUỘT VÀO BACK ĐỂ TRỞ VỀ TRANG NÀY. HOME

4 2 4 5 1 3 01 GIA ĐÌNH ĐỨC GIÊ-SU ĐI HÀNH HƯƠNG Ở ĐÂU ? A. Sikhem
01 GIA ĐÌNH ĐỨC GIÊ-SU ĐI HÀNH HƯƠNG Ở ĐÂU ? A. Sikhem B. Bêlem C. Giêrusalem D. Núi Xinai BACK

5 ĐỨC GIÊ-SU VÀ CHA MẸ NGÀI LÊN GIÊ-RU-SA-LEM MỪNG LỄ GÌ ?
3 5 2 4 1 02 ĐỨC GIÊ-SU VÀ CHA MẸ NGÀI LÊN GIÊ-RU-SA-LEM MỪNG LỄ GÌ ? A. Lễ Ngũ Tuần B. Lễ Vượt Qua C. Lễ Đền Tội D. Lễ lều BACK

6 3 4 2 5 1 03 SAU KHI Ở LẠI ĐỀN THỜ VÀ ĐƯỢC CHA MẸ
03 SAU KHI Ở LẠI ĐỀN THỜ VÀ ĐƯỢC CHA MẸ TÌM KIẾM, ĐỨC GIÊ-SU ĐÃ NÓI GÌ ? A. Sao cha mẹ lại tìm con? B.Cha mẹ biết là con có bổn phận ở nhà con sao? n C. Đây là mẹ con D. Chỉ A và B đúng BACK

7 CHA MẸ NGƯỜI CÓ THÁI ĐỘ GÌ ?
3 4 2 5 1 04 KHI NGHE LỜI ĐỨC GIÊ-SU, CHA MẸ NGƯỜI CÓ THÁI ĐỘ GÌ ? A. Vui mừng B. Bối rối C. Không hiểu D. Lo lắng BACK

8 2 4 5 1 3 05 TẠI NA-DA-RÉT, ĐỨC GIÊ-SU SỐNG THẾ NÀO ? A. Khó nghèo
05 TẠI NA-DA-RÉT, ĐỨC GIÊ-SU SỐNG THẾ NÀO ? A. Khó nghèo B. Hằng vâng phục cha mẹ C. Bình an D. Chỉ A và C đúng BACK

9 NHỮNG VIỆC CHÚNG TA LÀM CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI ĐIỀU GÌ NỮA ?
3 1 2 4 5 06 NHỮNG VIỆC CHÚNG TA LÀM CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI ĐIỀU GÌ NỮA ? A. Các tội lỗi B. Các đam mê C. Các việc tốt D. Tất cả đúng BACK

10 3 5 2 4 1 07 CÁC ĐAM MÊ ĐƯỢC XEM LÀ
07 CÁC ĐAM MÊ ĐƯỢC XEM LÀ TỐT HAY XẤU, KHI ĐƯỢC DÙNG LÀM ĐIỀU TỐT HAY ĐIỀU XẤU. A. SAI B. ĐÚNG BACK

11 2 3 4 5 1 08 CÓ NHỮNG ĐAM MÊ CĂN BẢN NÀO ? A. Yêu và ghét
1 08 CÓ NHỮNG ĐAM MÊ CĂN BẢN NÀO ? A. Yêu và ghét B. Ước muốn và sợ hãi C. Vui, buồn và phẫn nộ D. Cả A, B và C BACK

12 C. Không tốt cũng không xấu
3 4 2 5 1 09 CÁC ĐAM MÊ LÀ TỐT HAY XẤU ? A. Tốt B. Xấu C. Không tốt cũng không xấu D. Câu A và B BACK

13 3 4 2 5 1 10 CÁC ĐAM MÊ CÓ THỂ ĐƯỢC
10 CÁC ĐAM MÊ CÓ THỂ ĐƯỢC THĂNG HOA THÀNH CÁC HAY THOÁI HÓA THÀNH CÁC A. nhân đức – thói hư tật xấu B. tính tốt – tính xấu C. tài năng – mê muội D. việc tốt – việc xấu BACK

14 PHẦN II : Ô CHỮ GỒM 8 Ô CHỮ HÀNG NGANG
NGƯỜI CHƠI TÙY CHỌN TRẢ LỜI Ô CHỮ HÀNG NGANG. MỖI CÂU HỎI CHO Ô CHỮ CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. TRẢ LỜI ĐÚNG: 10 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ ĐƯỢC MỞ. TRẢ LỜI SAI: 0 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ KHÔNG ĐƯỢC MỞ. TỪ CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ NẰM Ở HÀNG DỌC. AI TÌM RA TỪ CHỦ ĐỀ DÀNH ĐƯỢC 40 ĐIỂM.

15 HƯỚNG DẪN CHẠY PHẦN II - KHÔNG DÙNG BÀN PHÍM, MÀ DÙNG CHUỘT
- MUỐN TÌM RA Ô CHỮ HÀNG NGANG NÀO THÌ ĐƯA CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG ẤY, RỒI CLICK CHUỘT TRÁI. + CLICK LẦN 1: MỞ CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN + CLICK LẦN 2: CHẠY ĐỒNG HỒ THỜI GIAN SUY NGHĨ + CLICK LẦN 3: BIẾN MẤT CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ - NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG, CLICK LẦN 4: MỞ Ô CHỮ HÀNG NGANG - NẾU TRẢ LỜI SAI, KHÔNG CLICK LẦN 4 ĐỂ Ô CHỮ HÀNG NGANG KHÔNG ĐƯỢC MỞ SAU ĐÓ DI CHUYỂN CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG KHÁC, RỒI LÀM LẠI ĐÚNG TIẾN TRÌNH TRÊN CHO HÀNG NGANG ẤY. NẾU CÓ NGƯỜI TÌM RA TỪ HÀNG DỌC THÌ CLICK CHUỘT TRÁI VÀO HÌNH SAO CÓ CHỮ “ĐA” (ĐÁP ÁN) ĐỂ MỞ TỪ HÀNG DỌC.

16 L Ê V Ư Ơ T T Q U A 1 1 5 4 2 3 5 5 4 5 4 3 3 4 5 3 2 1 1 2 2 1 1 1 3 5 3 1 2 1 2 2 5 4 3 4 4 3 2 5 4 CHỦ ĐỀ Ô CHỮ GÌ ? (NẰM HÀNG DỌC) M Ư Ơ I H H A I 2 G I Ê R U S Á A L E M 3 4 H Ă N G G H I N N H Ơ 5 Â N N G H H I A ĐA 6 K H Ô N N G G O A N 7 N G A C N H I I Ê N H O M E 8 Đ O A N L Ư H A A N H TRỞ VỀ NA-DA-RÉT, ĐỨC GIÊ-SU NGÀY CÀNG THÊM ĐIỀU GÌ ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA VÀ NGƯỜI TA ? HẰNG NĂM CHA MẸ ĐỨC GIÊ-SU TRẨY HỘI ĐỀN GIÊ-RU-SA-LEM MỪNG CÁI GÌ ? TRỞ VỀ NA-DA-RÉT, NGOÀI THÊM CAO LỚN VÀ ÂN NGHĨA, ĐỨC GIÊSU CÒN CÀNG THÊM GÌ NỮA? ĐỐI VỚI TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ XẢY RA, THÌ MẸ MARIA ĐÃ LÀM GÌ TRONG LÒNG ? CHA MẸ ĐỨC GIÊ-SU CỨ TƯỞNG CON MÌNH VỀ CHUNG VỚI AI ? NĂM BAO NHIÊU TUỔI ĐỨC GIÊ-SU ĐƯỢC CHA MẸ ĐƯA ĐI TRẨY HỘI ĐỀN GIÊ-RU-SA-LEM ? ĐỨC GIÊ-SU NGỒI GIỮA CÁC THẦY DẠY Ở TRONG ĐỀN THỜ NÀO ? NGƯỜI TA CÓ THÁI ĐỘ NÀO VỀ TRÍ THÔNG MINH VÀ NHỮNG LỜI ĐỐI ĐÁP CỦA CẬU BÉ GIÊ-SU ?


Tải xuống ppt "VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google