Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Chapter 2: Học tập hiệu quả

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Chapter 2: Học tập hiệu quả"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Chapter 2: Học tập hiệu quả
NHẬP MÔN VỀ KỸ THUẬT Introduction to Engineering Chapter 2: Học tập hiệu quả Assoc. Prof. Lê Văn Điểm – School of Mechanical Engineering Website: scholar.vimaru.edu.vn/diemphd; Tel:

2 Mục tiêu Nhận thức sự khác biệt học tập ở đại học;
Lập kế hoạch và chiến lược học tập; Nhận thức và áp dụng các phương pháp học tập hiệu quả; Tạo động lực học tập Website: scholar/vimaru.edu.vn/diemphd; Tel:

3 Giấc mơ đại học?! Giám thị nhìn em giám thị cười
Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi Cổng trường đại học cao vời vợi Đồng ruộng mênh mông đón em về

4 1. Học tập ở đại học – BE ACTIVE!
Đại học có gì khác nhỉ? Đại học lớn lắm: Có trên sinh viên; Có rất nhiều phòng ban, khoa, viện. Có nhiều nhà cao tầng, bể bơi, sân bóng đá, nhà thi đấu thể thao chuyên nghiệp. Đại học lạ lắm: Có khoa, lại có cả Viện (Cơ khí) nữa; Thầy/cô toàn là Tiến sỹ, Phó giáo sư, Giáo sư; Có Cố vấn học tập thay vì thầy/cô chủ nhiệm. Cần có kế hoạch tìm hiểu, làm quen với tất cả: Hệ thống quản lý đào tạo (phòng, ban, khoa, viện); Hệ thống công tác SV (Phòng CTSV, trợ lý CTSV của Viện Cơ khí, Quy chế CTSV) BE ACTIVE! Website: scholar/vimaru.edu.vn/diemphd; Tel:

5 Đại học còn gì khác nữa? BE ACTIVE! Đại học thoải mái lắm:
Ngày học 3-4 tiết, T7, CN nghỉ, chơi dài dài!? Không thích học thì đi chơi, chẳng ai báo phụ huynh; Đại học khó lắm: Phải tự lập kế hoạch học tập cho mình; Muốn học môn gì thì phải đăng ký; Yếu kém nhiều lắm (50%), khá giỏi thì ít (20%); Bị án treo (cảnh báo học tập, đuổi học như chơi). Cần phải chủ động lập kế hoạch: Sau 5 năm mình sẽ như thế nào nhỉ? (mình muốn gì); Lập kế hoạch học tập cả khóa, từng học, từng học kỳ (HK này mình sẽ học những môn gì); Đánh giá rủi ro: Liệu mình có nguy cơ bị án treo (Cảnh báo học tập), hay đuổi học không? Mình cần tham gia thêm các hoạt động gì, rèn những kỹ năng gì để thành công? BE ACTIVE!

6 Phẩm chất-Năng lực quyết định thành công
Mô hình ASK: Kiến thức K (Knowledge): Là những thông tin, sự kiện, qui luật thuộc lĩnh vực chúng ta được học và nghiên cứu từ trường học được tích lũy từ thực tế, từ các nguồn tư liệu hoặc từ các chuyên gia có kinh nghiệm Kỹ năng S (Skill): Kỹ năng (mềm) là năng lực hay khả năng chuyên biệt của một cá nhân về một hoặc nhiều khía cạnh nào đó được sử dụng để giải quyết tình huống hay công việc nào đó phát sinh trong cuộc sống. Thái độ A (Attitude): Là cách nhìn nhận về công việc, về nhiệm vụ, về đồng nghiệp và về cộng đồng. Thái độ chi phối cách ứng xử, hành vi và tinh thần trách nhiệm. Website: scholar/vimaru.edu.vn/diemphd; Tel:

7 Năng lực của bạn Website: scholar/vimaru.edu.vn/diemphd; Tel:

8 Phẩm chất - Năng lực của bạn
Website: scholar/vimaru.edu.vn/diemphd; Tel:

9 Năng lực của bạn – Mô hình tháp!
Website: scholar/vimaru.edu.vn/diemphd; Tel:

10 Năng lực của bạn – Mô hình tảng băng
Nổi 30% Chìm 70%

11 Học tập ở đại học Chuẩn bị cho sự nghiệp thành công: Sáng tạo;
Thích nghi, đáp ứng với biến động và sự thay đổi của hoàn cảnh; Làm việc tập thể: tính hợp tác, hoạt động nhóm; Tự học, tự rèn luyện, tự đánh giá để chủ động phát triển; Học tập suốt đời trong một xã hội học tập Website: scholar/vimaru.edu.vn/diemphd; Tel:

12 Bốn trụ cột của giáo dục TK21 (UNESCO)
Website: scholar/vimaru.edu.vn/diemphd; Tel:

13 CDIO – Học tích hợp Kiến thức-Kỹ năng
C – Conceive (Hình thành ý tưởng) D – Design (Thiết kế) I – Implement (Triển khai) O – Operate (Vận hành) 4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện, và vận hành hệ thống trong bối cảnh doanh nghiệp, xã hội, và môi trường – Qui trình sáng tạo (UNESCO: Học để làm) Kiến thức và lập luận ngành (UNESCO: Học để biết) 2. Kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp (UNESCO: Học để trưởng thành) 3. Kỹ năng giao tiếp: làm việc nhóm và giao tiếp (UNESCO: Học để sống chung) Nhập môn về KT - Viện Cơ khí - ĐHHHVN

14 Học tập chủ động – Active Learning
Học đi đôi với hành; Trăm nghe không bằng một thấy; Tôi nghe-tôi quên;Tôi nhìn- tôi nhớ; Tôi làm tôi hiểu BE ACTIVE!

15 2. Học tập hiệu quả Những trở ngại
Nhập môn về KT - Viện Cơ khí - ĐHHHVN

16 Học tập hiệu quả - Hãy kiên định mục tiêu
Nhập môn về KT - Viện Cơ khí - ĐHHHVN

17 Học tập hiệu quả - Phương pháp A.S.P.I.R.E
Nhập môn về KT - Viện Cơ khí - ĐHHHVN

18 Học tập hiệu quả - Phương pháp SQ3R
Nhập môn về KT - Viện Cơ khí - ĐHHHVN

19 Học tập hiệu quả Hãy nghe chủ động, sẵn sàng trả lời các câu hỏi của GV và đặt câu hỏi nếu có cơ hội; Hãy ghi chép một cách logic, có chiến lược, ghi lại các thuật ngữ quan trọng; Tìm hiểu thông tin liên quan đến những thuật ngữ, những vấn đề chưa hiểu rõ; Sử dụng công cụ tìm kiếm trên Internet, cố gắng sử dụng các thuật ngữ bằng tiếng Anh; Hãy hỏi bạn hoặc tổ chức học tập theo nhóm Nhập môn về KT - Viện Cơ khí - ĐHHHVN

20 3. Học - Thi hiệu quả: Xác định động lực học tập
Kiến thức giả Kỹ năng giả Việc làm = 0 Bằng cấp - Thi gì học đấy - Gian dối Bằng thật Mục đích học tập của bạn là gì? VS Thi cử là công cụ để đạt được mục đích TRI THỨC Kiến thức thật Kỹ năng thật Việc làm thật Tri thức Thi, kiểm tra là công cụ đánh giá tri thức Vào được ĐH là niềm tự hào Tốt nghiệp ĐH là thành tựu Bằng cấp không tương đương với thành công nếu không có việc làm

21 Học – Thi hiệu quả Bí kíp - Hãy thực hiện đúng quy định hiện hành:
1. Một người trưởng thành thường làm việc 8 giờ/ngày để đảm bảo cuộc sống và một xã hội tốt đẹp: Luật lao động VN: 8 giờ/ngày, 40 giờ/tuần 2. Sinh viên: Quy chế 43/QĐ-BGDĐT về đào tạo tín chỉ: Để tiếp thu được một tín chỉ (15 tiết) sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân. Công thức cho SV: 3 = Trong đó: 1 giờ đọc trước bài giảng, cố gắng hiểu, tự đặt ra các câu hỏi; 1 giờ nghe giảng, cố gắng tự trả lời các câu hỏi, đặt câu hỏi, nhờ GV giúp; 1 giờ làm bài ở nhà, đọc thêm các tài liệu để thực sự làm chủ kiến thức. Thời gian còn lại hôm nay sau buổi học Nhập môn KT mình sẽ làm gì nhỉ? Lâu nay mình thực sự làm việc như thế nào nhỉ? Website: scholar/vimaru.edu.vn/diemphd; Tel:

22 5. Động lực học tập Website: scholar/vimaru.edu.vn/diemphd; Tel:

23 5. Động lực học tập Website: scholar/vimaru.edu.vn/diemphd; Tel:

24 ANY QUESTION? Website: scholar/vimaru.edu.vn/diemphd; Tel:


Tải xuống ppt "Chapter 2: Học tập hiệu quả"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google