Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
"KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ" VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ SỐ 96 DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ CHÚA NHẬT XXVII TNB-ĐỨC MẸ MÂN CÔI

2 DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
SỐ 96 TRẮC NGHIỆM Ô CHỮ Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi "KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KI-TÔ"

3 PHẦN I : TRẮC NGHIỆM - GỒM 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ : + KINH THÁNH (CÁC BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT) + GIÁO LÝ (SÁCH HỎI THƯA GLHTCG CỦA UB GIÁO LÝ ĐỨC TIN-HĐGMVN) - MỖI CÂU HỎI CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. - TRẢ LỜI ĐÚNG 10 ĐIỂM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HD: 1- CLICK CHUỘT VÀO Ô SỐ CÂU HỎI ĐỂ MỞ CÂU HỎI 2- SAU ĐÓ CLICK CHUỘT : CHẠY CÂU HỎI - MỞ CÁC ĐÁP ÁN VÀ ĐỒNG HỒ - CHẠY ĐỒNG HỒ - ĐÁP ÁN ĐÚNG 3- CLICK CHUỘT VÀO BACK ĐỂ TRỞ VỀ TRANG NÀY. HOME

4 SỨ THẦN ĐÃ TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MARIA
2 4 5 1 3 01 SỨ THẦN ĐÃ TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MARIA TÊN LÀ GÌ ? A. Sứ thần Mi-ca-e B. Sứ thần Gáp-ri-en C. Sứ thần Ra-pha-en D. Tất cả đúng BACK

5 3 5 2 4 1 02 A. Ông Giu-se B. Bà Ê-li-sa-bét C. Sứ thần Gap-ri-en
02 “MỪNG VUI LÊN, HỠI ĐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG, ĐỨC CHÚA Ở CÙNG BÀ”. ĐÂY LÀ LỜI CHÚC TỤNG ĐỨC MARIA CỦA AI ? A. Ông Giu-se B. Bà Ê-li-sa-bét C. Sứ thần Gap-ri-en D. Ông Si-mê-on BACK

6 ĐỨC CHÚA SẼ BAN CHO HÀI NHI GIÊ-SU
4 5 3 2 1 03 ĐỨC CHÚA SẼ BAN CHO HÀI NHI GIÊ-SU NGAI VÀNG CỦA AI ? A. Vua Đa-vít B. Vua Sa-lem n C. Vua Hê-rô-đê D. Vua Pha-ra-ô BACK

7 ĐẤNG THÁNH SẮP SINH SẼ ĐƯỢC GỌI LÀ GÌ ?
3 4 2 5 1 04 ĐẤNG THÁNH SẮP SINH SẼ ĐƯỢC GỌI LÀ GÌ ? A. Đấng Cứu Thế B. Con Thiên Chúa C. Đấng Mê-si-a D. Con Người BACK

8 2 4 5 1 3 05 A. Bà Ê-li-sa-bét B. Bà An-na C. Bà Ma-ri-a
05 “VÂNG, TÔI ĐÂY LÀ NỮ TỲ CỦA CHÚA, XIN CHÚA CỨ LÀM CHO TÔI NHƯ LÀ SỨ THẦN NÓI”. ĐÂY LÀ LỜI CỦA AI ? A. Bà Ê-li-sa-bét B. Bà An-na C. Bà Ma-ri-a D. Bà E-va BACK

9 TỘI NÀO KHÔNG NGHỊCH LẠI BÍ TÍCH HÔN PHỐI ?
3 1 2 4 5 06 TỘI NÀO KHÔNG NGHỊCH LẠI BÍ TÍCH HÔN PHỐI ? A. Ngoại tình B. Từ chối sinh con C. Ly dị D. Tất cả sai BACK

10 3 5 2 4 1 07 HỘI THÁNH CHỈ CHẤP NHẬN VIỆC VỢ CHỒNG LY THÂN KHI CÓ NHỮNG LÝ DO NGHIÊM TRỌNG KHIẾN HỌ KHÔNG THỂ SỐNG CHUNG ĐƯỢC. A. SAI B. ĐÚNG BACK

11 HỘI THÁNH CHO PHÉP VỢ CHỒNG CÓ THỂ:
2 3 4 5 1 08 HỘI THÁNH CHO PHÉP VỢ CHỒNG CÓ THỂ: A. Ly dị B. Tái hôn C. Ly thân D. Đa thê BACK

12 3 4 2 5 1 09 C. Cả A và B đúng D. Cả A và B sai
09 HỘI THÁNH CHO PHÉP VỢ CHỒNG ĐƯỢC LY THÂN KHI NÀO ? A.Có lý do nghiêm trọng khiến họ không thể sống chung B. Tuổi cao sức yếu không thể sống đời vợ chồng C. Cả A và B đúng D. Cả A và B sai BACK

13 3 4 2 5 1 10 Không thể công nhận hôn nhân của họ B. Vẫn ân cần săn sóc
10 HỘI THÁNH CÓ THÁI ĐỘ NÀO ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ LY DỊ TÁI HÔN ? Không thể công nhận hôn nhân của họ B. Vẫn ân cần săn sóc C. Mời gọi họ duy trì đời sống đức tin D. Cả A, B và C BACK

14 PHẦN II : Ô CHỮ GỒM 8 Ô CHỮ HÀNG NGANG
NGƯỜI CHƠI TÙY CHỌN TRẢ LỜI Ô CHỮ HÀNG NGANG. MỖI CÂU HỎI CHO Ô CHỮ CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. TRẢ LỜI ĐÚNG: 10 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ ĐƯỢC MỞ. TRẢ LỜI SAI: 0 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ KHÔNG ĐƯỢC MỞ. TỪ CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ NẰM Ở HÀNG DỌC. AI TÌM RA TỪ CHỦ ĐỀ DÀNH ĐƯỢC 40 ĐIỂM.

15 HƯỚNG DẪN CHẠY PHẦN II - KHÔNG DÙNG BÀN PHÍM, MÀ DÙNG CHUỘT
- MUỐN TÌM RA Ô CHỮ HÀNG NGANG NÀO THÌ ĐƯA CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG ẤY, RỒI CLICK CHUỘT TRÁI. + CLICK LẦN 1: MỞ CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN + CLICK LẦN 2: CHẠY ĐỒNG HỒ THỜI GIAN SUY NGHĨ + CLICK LẦN 3: BIẾN MẤT CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ - NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG, CLICK LẦN 4: MỞ Ô CHỮ HÀNG NGANG - NẾU TRẢ LỜI SAI, KHÔNG CLICK LẦN 4 ĐỂ Ô CHỮ HÀNG NGANG KHÔNG ĐƯỢC MỞ SAU ĐÓ DI CHUYỂN CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG KHÁC, RỒI LÀM LẠI ĐÚNG TIẾN TRÌNH TRÊN CHO HÀNG NGANG ẤY. NẾU CÓ NGƯỜI TÌM RA TỪ HÀNG DỌC THÌ CLICK CHUỘT TRÁI VÀO HÌNH SAO CÓ CHỮ “ĐA” (ĐÁP ÁN) ĐỂ MỞ TỪ HÀNG DỌC.

16 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 1 4 2 1 5 3 2 5 1 4 3 1 1 1 1 2 3 5 4 2 3 2 3 4 2 4 5 5 3 3 4 5 2 4 1 5 1 4 3 2 5 CHỦ ĐỀ Ô CHỮ GÌ ? (NẰM HÀNG DỌC) @ @ @ @ @ @ @ @ @ 2 @ @ @ @ @ @ @ 3 @ @ @ @ @ @ @ @ @ 4 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 5 @ @ @ @ @ @ @ 6 @ @ @ @ @ @ @ @ @ 7 H O M E @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 8 "THƯA BÀ MA-RI-A, XIN ĐỪNG SỢ, VÌ THIÊN CHÚA” "VÂNG, TÔI ĐÂY LÀ NỮ TỲ CỦA CHÚA, XIN CHÚA CỨ LÀM CHO TÔI NHƯ LỜI " BÀ Ê-LI-SA-BET VẪN BỊ MANG TIẾNG LÀ THẾ NÀO ? “NGƯỜI SẼ TRỊ VÌ NHÀ GIA-CÓP ĐẾN MUÔN ĐỜI, VÀ TRIỀU ĐẠI CỦA NGƯỜI SẼ ” ĐỨC MARIA HỎI SỨ THẦN VỀ VIỆC THỤ THAI XẢY RA CÁCH NÀO, VÌ NGÀI KHÔNG BIẾT ĐẾN VIỆC GÌ ? NGƯỜI SẼ TRỊ VÌ NHÀ GIA-CÓP THẾ NÀO ? THÁI ĐỘ CỦA ĐỨC MARIA KHI NGHE LỜI SỨ THẦN CHÀO ? NGƯỜI CHỊ HỌ ĐANG MANG THAI ĐƯỢC SÁU THÁNG CỦA ĐỨC MARIA LÀ AI ?


Tải xuống ppt "VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google