Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC EOFFICE 3.0

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC EOFFICE 3.0"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC EOFFICE 3.0
EVN EOFFICE 3.0 HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC EOFFICE 3.0

2 NỘI DUNG Giới thiệu tổng quan Eoffice 3.0
II. Các điểm mới so với phiên bản 2.0 EVN_EOFFICE 3.0 III. Hướng dẫn sử dụng IV. Trao đổi, giải đáp vướng mắc 8/5/2019 EOFFICE 3.0

3 I. Giới thiệu tổng quan Eoffice 3.0
Nâng cao hiệu quả quản lý công việc, quản lý giữa các đơn vị? Đánh giá năng lực nhân viên?.. ? Lãnh đạo - Giảm lưu trữ giấy tờ công văn? - Theo dõi, tìm kiếm công văn dễ dàng? - Quản lý lịch họp nhanh chóng, thuận tiện?... ? Quản lý công văn Quản lý lịch họp, truyền thông Nhân viên hành chính ? Theo dõi, đánh giá công việc cá nhân?.. Cập nhật thông tin kịp thời? Quản lý giao việc Quản lý công việc cá nhân Nhân viên SXKD 8/5/2019 EOFFICE 3.0

4 II. Các điểm mới so với phiên bản 2.0
1 Giao diện mới, tối ưu và thân thiện với người dùng 2 Tích hợp chữ ký số 3 Phiên bản Mobile 3 4 Tủ hồ sơ tài liệu 5 Bổ sung các tiện ích: tìm kiếm, tra cứu, thống kê 6 Văn phòng điện tử 7 8/5/2019 EOFFICE 3.0

5 1. Quản lý văn bản đến Quản lý Văn bản đến 2 1 3 7 4 6
Lãnh đạo tiếp nhận, chuyển xử lý văn bản đến các ban 1 Văn thư tiếp nhận số hóa văn bản đến 3 Lãnh đạo ban tiếp nhận chuyển xử lý văn bản đến chuyên viên Quản lý Văn bản đến 7 Tìm kiếm báo cáo thống kê Chuyên viên tiếp nhận xử lý văn bản 4 6 Lãnh đạo theo dõi quá trình xử lý văn bản Lãnh đạo ban theo dõi quá trình xử lý văn bản 8/5/2019 EOFFICE 3.0

6 2. Quản lý văn bản đi Quản lý văn bản đi 2 1 3 4 6 5 Lãnh đạo ban
cho ý kiến phê duyệt trình lãnh đạo đơn vị 2 Lãnh đạo cơ quan cho ý kiến phê duyệt 1 3 Chuyên viên ban soạn thảo văn bản trình lãnh đạo Quản lý văn bản đi Chữ ký điện tử Lãnh đạo cơ quan theo dõi quá trình luân chuyển văn bản Văn thư đơn vị tiếp nhận làm thủ tục phát hành văn bản đi 6 4 5 Gửi văn bản qua mạng Lãnh đạo ban theo dõi quá trình luân chuyển văn bản Đơn vị nhận văn bản 8/5/2019 EOFFICE 3.0

7 3. Văn bản trao đổi nội bộ Trao đổi nội bộ 2 1 3 4 8 5 6 7
Lãnh đạo ban tiếp nhận duyệt văn bản nội bộ 3 Chuyên viên soạn thảo văn bản nội bộ trình lãnh đạo Các ban (được nhận) nhận văn bản nội bộ ở mục văn bản đến Chữ ký điện tử Trao đổi nội bộ 4 8 Tổng hợp báo cáo thống kê Lãnh đạo ban chuyển văn bản, chuyên viên xử lý Lãnh đạo ban chuyển theo dõi quá trình xử lý văn bản nội bộ Chuyên viên tiếp nhận xử lý văn bản 5 7 6 Lãnh đạo ban nhận theo dõi quá trình xử lý văn bản nội bộ 8/5/2019 EOFFICE 3.0

8 4. Quản lý công việc Bước 1: Lãnh đạo các cấp tạo công việc 1
Theo dõi Bước 2: CB được giao việc (Xử lý & Phản hồi) 2 Kết thúc 8/5/2019 EOFFICE 3.0

9 5. Quản lý hồ sơ tài liệu 4 3 Kết thúc Bước 1: Tạo lập hồ sơ tài liệu
2 Bước 2: Tạo lập hồ sơ tài liệu 3 4 Kết thúc Bước 3: Bổ sung văn bản, tài liệu vào hồ sơ Bước 4: Theo dõi 8/5/2019 EOFFICE 3.0

10 6. Quản lý lịch công tác tuần
Hiển thị trên trang web Xuất ra màn hình TV Duyệt lịch Bổ sung lịch Thay đổi thông tin phòng họp Thay đổi trạng thái cuộc họp Đăng ký lịch họp Văn phòng Nhân viên 8/5/2019 EOFFICE 3.0

11 III. Tiện ích 6. Tích hợp chữ ký điện tử, phiên bản Emobile
2. Thống kê 3. Báo cáo 1. Tìm kiếm 4. Truy cập ngoài Internet 6. Tích hợp chữ ký điện tử, phiên bản Emobile 5. Gửi nhận Văn bản qua mạng EVN VB đi VB đến VB Nội bộ Công việc Hồ sơ EOFFICE 3.0

12 Trân trọng cảm ơn!


Tải xuống ppt "HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC EOFFICE 3.0"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google