Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ

2 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1990 – 2/9/1969) Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh tại làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Mẹ là cụ Hoàng Thị Loan. Năm 1911, Người ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng. Tháng Người trở về nước. Ngày , tại quảng trường Ba Đình, Người đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UNESCO đã ghi nhận và suy tôn Người là “Anh hùng Giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa lớn”. 8/5/2019

3 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua 8/5/2019

4 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

5 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Chi đoàn 12B1 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

6 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Chi đoàn 12B1 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

7 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

8 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Chi đoàn 12B1 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Chiến dịch biên giới Thu - Đông 1950 8/5/2019

9 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Chi đoàn 12B1 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người “Gạo đem vào giã bao đau đớn, Gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, Gian nan rèn luyện mới thành công.” 8/5/2019

10 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Chi đoàn 12B1 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

11 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Chi đoàn 12B1 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

12 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Chi đoàn 12B1 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

13 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

14 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Bác Hồ với đồng bào vùng cao. 8/5/2019

15 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

16 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

17 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

18 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

19 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người “ Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.” Bác Hồ thăm đền Hùng 8/5/2019

20 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

21 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

22 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

23 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người “ Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?” 8/5/2019

24 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

25 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây Vì lợi ích trăm năm phải trồng người” 8/5/2019

26 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

27 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

28 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người “ Trẻ em như búp trên cành Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan” 8/5/2019

29 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

30 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc 8/5/2019

31 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người “Trời có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có bốn đức Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một đức thì không thành người.” (Cần, Kiệm, Liêm, Chính – 1949) 8/5/2019

32 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người “ Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. Không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người Cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.” (Đường kách mệnh) 8/5/2019

33 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người “ Tôi không có hạnh phúc được theo học ở trường đại học. Nhưng cuộc sống đã cho tôi cơ hội học lịch sử, khoa học xã hội và ngay cả khoa học quân sự, phải yêu cái gì, phải biết cái gì . Cũng như tôi, tất cả người Việt Nam cần phải yêu độc lập, lao động, Tổ quốc.” 8/5/2019

34 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người “ Học thêm một thứ tiếng nước ngoài coi như có thêm một cái chìa khóa để mở thêm một kho tàng tri thức. Việc học là việc suốt đời.” (Bác Hồ - Con người và phong cách) 8/5/2019

35 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người “ Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.” (Trả lời các nhà báo nước ngoài ) 8/5/2019

36 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người “Tôi chỉ có một Đảng: Đảng Việt Nam.” 8/5/2019

37 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hiếm có một nhà lãnh đạo nào trong những giờ phút thử thách lại tỏ ra sáng suốt, bình tĩnh, gan dạ, quên mình, kiên nghị và dũng cảm một cách phi thường như vậy. (Đảng Cộng sản Cuba) 8/5/2019

38 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Chi đoàn 12B1 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

39 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người “Sáng ra bờ suối tối vào hang, Cháo bẹ rau măng đã sẵn sàng. Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng, Cuộc đời Cách mạng thật là sang.” (Tức cảnh Pác Pó) 8/5/2019

40 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

41 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ngài Mao Trạch Đông Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 8/5/2019

42 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Mùa xuân là tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. 8/5/2019

43 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

44 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người “Tự tôi ngày nào cũng tập.” 8/5/2019

45 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

46 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Ngày , tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 8/5/2019

47 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người “…Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.” (Tuyên Ngôn Độc Lập) 8/5/2019

48 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.” 8/5/2019

49 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

50 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

51 Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8/5/2019

52


Tải xuống ppt "Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google