Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Nhu cầu sử dụng nhân lực có trình độ chuyên khoa ngành điều dưỡng

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Nhu cầu sử dụng nhân lực có trình độ chuyên khoa ngành điều dưỡng"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Nhu cầu sử dụng nhân lực có trình độ chuyên khoa ngành điều dưỡng
Bệnh viện Chợ Rẫy

2 Vai trò của điều dưỡng trong CSYT
WHO: “Điều dưỡng là một mắt xích quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe. Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ do người điều dưỡng - hộ sinh cung cấp tác động lớn tới sự hài lòng của người bệnh” Vai trò ĐD trong CSYT: - Thực hành chăm sóc: sử dụng quy trình chăm sóc đáp ứng nhu cầu NB, lập KHCS và thực hiện các mục tiêu đề ra, giao tiếp với NB và gia đình người bệnh, cộng tác với những chuyên gia khác - Quản lý: quản lý bệnh, người bệnh, sử dụng các nguồn lực để phục vụ chăm sóc NB hiệu quả - Giáo dục: đào tạo đội ngũ kế thừa, tư vấn - giáo dục sức khỏe cho NB và cộng đồng - Nghiên cứu: thực hành dựa vào bằng chứng và thực hiện các NCKH để tìm ra các giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng chăm sóc.

3 Nhân lực điều dưỡng tại BVCR

4 Nhân lực điều dưỡng tại BVCR
ĐD được đào tạo theo chứng chỉ: giảng viên lâm sàng, thực hành lâm sàng, chăm sóc giảm nhẹ, hồi sức cấp cứu cơ bản, thận nhân tạo, nội soi ...

5 Nhu cầu chăm sóc tại BVCR
Chăm sóc toàn diện và liên tục Đa số NB từ các tỉnh Tuyến cuối, bệnh nặng, phức tạp Nhiều chuyên khoa sâu

6 Nhu cầu nhân lực ĐD tại BVCR
+ Nhu cầu chăm sóc toàn diện: từ đơn giản đến phức tạp Chăm sóc đơn giản --> trợ giúp chăm sóc Kỹ thuật điều dưỡng (tiêm, truyền...) và để sử dụng quy trình chăm sóc đáp ứng nhu cầu NB, lập KHCS và thực hiện các mục tiêu đề ra → Nhân lực được đào tạo chuyên ngành ĐD và chuyên khoa (tim mạch, ung thư...)

7 Nhu cầu nhân lực ĐD tại BVCR
Kỹ thuật chuyên sâu (CRRT, ECMO, Thận nhân tạo...)  đào tạo chuyên sâu Trao đổi thông tin với NB và với các nhân viên y tế khác → đào tạo về giao tiếp

8 Nhu cầu nhân lực ĐD tại BVCR
+ Chế độ làm việc ca kíp  ĐD trưởng tua trực có vai trò quản lý và tổ chức công tác chăm sóc trong ca trực, hỗ trợ và ra các quyết định chăm sóc, kết nối với các chuyên gia y tế khác (hội chẩn…) Cần ĐD có kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và chuyên khoa vững vàng + năng lực quản lý đội nhóm + Số lượng NB/ khoa đông  chia khu vực quản lý  ĐD phụ trách từng khu vực (buồng bệnh, khu vực hồi sức …)

9 Nhu cầu nhân lực ĐD tại BVCR
+ Đặc thù chuyên môn: ĐD dụng cụ, nhi ...

10 Nhu cầu nhân lực ĐD tại BVCR
+ Tư vấn – GDSK: xây dựng tài liệu, xây dựng chương trình phù hợp, kế hoạch thực hiện phù hợp từng NB (từ lúc nằm viện cho đế khi BN xuất viện), tự tin khi thực hiện công tác TV-GDSK kiến thức chuyên khoa + kỹ năng tư vấn GDSK

11 Nhu cầu nhân lực ĐD tại BVCR
Đào tạo thực hành cho HS, SV và các NVYT cơ sở khác và NV bệnh viện (nội và ngoại viện)  cần ĐD hướng dẫn thực hành, ĐD quản lý đào tạo và xây dựng chương trình, nội dung phù hợp từng đối tượng  ĐD có kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên khoa vững vàng được đào tạo kỹ năng giảng dạy

12 Nhu cầu nhân lực ĐD tại BVCR
Cải tiến nâng cao chất lượng chăm sóc Nghiên cứu khoa học Áp dụng thực hành dựa vào bằng chứng trong công tác chăm sóc

13 Nhu cầu nhân lực ĐD tại BVCR
Mạng lưới quản lý, nhóm đa chuyên ngành: Điều dưỡng, KSNK, QLCL, dinh dưỡng … → ĐD tham gia cần được đào tạo nâng cao để có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực tham gia

14 Cảm ơn sự chú ý lắng nghe


Tải xuống ppt "Nhu cầu sử dụng nhân lực có trình độ chuyên khoa ngành điều dưỡng"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google