Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

GIÁO ÁN Môn: LQVT ĐT: GỘP 2 NHÓM ĐỐI TƯỢNG TẠO SỐ LƯỢNG 4 VÀ ĐẾM

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "GIÁO ÁN Môn: LQVT ĐT: GỘP 2 NHÓM ĐỐI TƯỢNG TẠO SỐ LƯỢNG 4 VÀ ĐẾM"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 GIÁO ÁN Môn: LQVT ĐT: GỘP 2 NHÓM ĐỐI TƯỢNG TẠO SỐ LƯỢNG 4 VÀ ĐẾM GV: Nguyễn Thị Thanh Lớp 4 tuổi

2 I/ Mục tiêu : - Biết gộp 2 nhóm đối tượng tạo số lượng 4 và đếm .
- Luyện kh¶ năng gộp nhóm, đếm; phát triển sự chú ý, ghi nhớ vµ l¾ng nghe. - Tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học

3 II/ Chuẩn bị: - Máy vi tính, hình ảnh con Thỏ, củ cà rốt, củ su hào, hoa, thẻ số thiết kế trên máy tính. - Bài hát: Chú thỏ con, ræ nhựa, lô tô hoa, v¸y, cñ cµ rèt, thẻ số, thẻ chấm tròn đủ cho trẻ

4 * Hoạt động 1: Ôn số lượng 4:
- Vận động theo bài hát" Chú thỏ con": + Bài hát nhắcđến con vật gì? + Trên màn hình có bao nhiêu bạn thỏ? -Trẻ đếm 1.2.3, bạn thỏ + 4 bạn thỏ tương ứng với chữ số mấy - Mời trẻ lên chän gắn chữ số tương ứng

5 4 3

6 Hoạt động 2: DẠY TRẺ GỘP 2 NHÓM ĐỐI TƯỢNG TẠO SỐ LƯỢNG 4 VÀ ĐẾM

7 3 1 4

8 2 2 4

9 * Luyện tập: - Mời trẻ lên chọn đồ vật gắn taọ nhóm theo yêu cầu, theo ý thích, mời trẻ khác lên gộp tạo nhóm mới và đếm.

10 *Hoạt động 3: Trò chơi + Làm theo yêu cầu:
- Yêu cầu trẻ chọn đồ vật, đếm và xếp số lượng 2 nhóm . Sau đó cô yêu cầu trẻ đếm số lượng từng nhóm và gộp 2 nhóm lại, trẻ đếm và nói kết quả nhóm vừa gộp xong + Trò chơi: Tìm bạn có kí hiệu chấm tròn gộp với số lượng chấm tròn của bé bằng 4

11 Hết

12


Tải xuống ppt "GIÁO ÁN Môn: LQVT ĐT: GỘP 2 NHÓM ĐỐI TƯỢNG TẠO SỐ LƯỢNG 4 VÀ ĐẾM"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google