Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018 Phòng Quản lý chất lượng& Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý Khám chữa bệnh

2 NỘI DUNG TRÌNH BÀY MỤC ĐÍCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÔNG CỤ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THỜI GIAN TIẾN HÀNH CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH TỔNG HỢP BÁO CÁO

3 VĂN BẢN CHỈ ĐẠO HƯỚNG DẪN KTBV 2018
QĐ số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí chất lượng BVViệt Nam. Quyết định số: 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018. CV số 1315 /KCB – QLCL&CĐT ngày 24/10/2018, V/v Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát HLNB, NVYT năm 2018.

4 MỤC ĐÍCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
Ktra, đgiá thực hiện HĐch.môn, cung cấp DV KCB của BV Từng bước xếp loại CL dịch vụ KCB của các BV. Cung cấp căn cứ xét thi đua, khen thưởng Đgiá thực trạng CL HĐ và cung cấp DV KCB

5 ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
BV trực thuộc BYT (không kể 2 Viện có GB: Y học biển và SR) BV trường ĐH Y Dược: BV Trường Đại học Y Hà Nội; BV Đại học Y Dược Huế; BV Đại học Y Dược TPHCM; BV Đại học Y Dược Cần Thơ

6 TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
Giao Cục QL KCB: Làm đầu mối hướng dẫn chung các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018, tổng hợp kết quả và báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế. Làm đầu mối phối hợp với các Vụ, Cục, Hội, đon vị vị có liên quan kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các Bệnh viện thuộc Trường đại học: Y Hà Nội, Y Dược Huế, Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Y Dược Cần Thơ. Chịu trách nhiệm giám sát chung hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và phúc tra kết quả đánh giá của các cơ quan quản lý.

7 PHÚC TRA - Phúc tra: Sau khi tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, trong trường hợp cần thiết, Bộ Y tế thành lập đoàn phúc tra của Bộ Y tế (do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối). Đối tượng phúc tra: Các bệnh viện và các Sở Y tế có điểm đánh giá cao (so với bệnh viện cùng tuyến, hạng); bệnh viện có những vấn đề chất lượng là tâm điểm của các phương tiện thông tin đại chúng, đang được xã hội quan tâm. - Sở Y tế chủ động đề xuất với Bộ Y tế và thành lập đoàn, tiến hành phúc tra các bệnh viện trên địa bàn nếu cần thiết.

8 THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
THÀNH LẬP ĐOÀN TỰ KT, ĐGIÁ TẬP HUẤN THÀNH VIÊN TIẾN HÀNH TỰ KT, ĐGIÁ BÁO CÁO BỘ Y TẾ Trước ngày 30/11/2018 BV TỰ KTRA, ĐGIÁ TỔ CHỨC KT, ĐGIÁ BV TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐỀ XUẤT KHEN THƯỞNG BÁO CÁO BỘ TRƯỞNG CQQL KTRA, ĐGIÁ Trong năm 2018

9 CÔNG CỤ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
PHẦN A Phiếu thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện PHẦN B Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện PHẦN C Mẫu phiếu số 1, 2, 3 khảo sát hài lòng NBNT, NgT, NVYT và tài liệu Hướng dẫn

10 NỘI DUNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA BỆNH VIỆN NĂM 2018
Phần A: Số liệu hoạt động Thông tin chung. Chuyên môn. Tài chính. Nhân sự tổng hợp. Cơ cấu tổ chức bệnh viện Danh mục DV kỹ thuật Danh mục bảng giá kỹ thuật Kiểm kê trang thiết bị DS người hành nghề, đăng ký hành nghề, thôi hành nghề. Số liệu kiểm kê thuốc Số liệu báo cáo mô hình bệnh tật, tử vong tại bệnh viện.

11 NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 2018
Phần B: Đánh giá chất lượng BV Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng BV 2016 ban hành kèm theo QĐ số 6858/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế. Nội dung 83 tiêu chí đánh giá CL BV (có điều chỉnh) Kết quả tự đánh giá tiêu chí chất lượng (Phụ lục 1) Biên bản đánh giá chất lượng BV (Phụ lục 2) Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí chất lượng BV (Phụ lục 3) Các tài liệu trên được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám chữa bệnh ( và

12 NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 2018
Điều chỉnh thông tin đánh giá tiêu chí C8.2 của Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện VN: Điều chỉnh cụm từ “Đạt tiêu chuẩn ISO (tương đương hoặc cao hơn)” trong tiểu mục số 19 và 22 của tiêu chí C8.2 bằng cụm từ “Đạt từ mức 4 trở lên theo Quyết định số 2429/QĐ/BYT ngày 12/6/2017 ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm Y học”.

13 SỐ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ
BV áp dụng đầy đủ các tiêu chí từ phần A đến phần D. Riêng tiêu chí “Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương XHH y tế” không áp dụng cho: BV Nhà nước không thực hiện XHH TTBYT BV tư nhân. Các tiêu chí phần E không áp dụng nếu không có chuyên khoa sản, nhi. Các trung tâm y tế có hai chức năng điều trị và dự phòng áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá cho hoạt động điều trị.

14 KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BV
Ban hành QĐ thành lập đoàn KTĐG: Trưởng đoàn: Do cơ quan quản lý lựa chọn phân công trưởng đoàn Phó trưởng đoàn: + Lãnh đạo Vụ, Cục; + Lãnh đạo BV trực thuộc Bộ (trong số bệnh viện do đoàn ktra); + Mỗi đoàn có từ 1 đến 3 phó trưởng đoàn.

15 THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA, ĐGIÁ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ
Thư ký đoàn: Chuyên viên Cục QLKCB, là những nhười có kinh nghiệm đánh giá và kinh nghiệm triển khai cải tiến chất lượng tại bệnh viện Thành phần đoàn: + Chuyên viên các Vụ, Cục Bộ Y tế; + Trưởng, phó các khoa, phòng, bác sỹ, điều dưỡng của BV và đơn vị trực thuộc khác. + Quan sát viên: chuyên viên, thành viên của các cơ quan, ban ngành, tổ chức khác. Thành viên đoàn kiểm tra đánh giá cần đăng ký đầy đủ «mã đánh giá viên» theo hướng dẫn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

16 CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KTĐG Trưởng đoàn xếp lịch kiểm tra/ Thư ký Đoàn tham mưu cho Trưởng đoàn: Công văn thông báo cho Bệnh viện được kiểm tra Thông báo kế hoạch cho thành viên đoàn kiểm tra Phân công nội dung kiểm tra cho mỗi thành viên Tập hợp kết quả tự kiểm tra của BV để gửi tới các thành viên Các thành viên trong đoàn cần thực hiện đăng ký để nhận “Mã đánh giá viên” ít nhất 2 ngày trước khi đi đánh giá ( Tiến hành kiểm tra, đánh giá theo kế hoạch (chỉ tiến hành sau khi bệnh viện đã báo cáo đầy đủ về số liệu và kết quả đánh giá chất lượng). Đoàn tiến hành kiểm tra tính đầy đủ của thông tin, số liệu và kiểm tra độ tin cậy, chính xác của một số thông tin, số liệu hoạt động của bệnh viện. Thành viên đoàn tiến hành đánh giá trực tiếp các tiêu chí bằng quan sát, phỏng vấn, kiểm tra văn bản, sổ sách, số liệu... Thu thập và tổng hợp đầy đủ các tài liệu minh chứng như văn bản, quy trình, hình ảnh...

17 SẮP XẾP CHƯƠNG TRÌNH KTĐG TẠI 1 BV
Họp tại Bệnh viện: Thư ký: giới thiệu và đọc QĐ t/l Đoàn KT, ĐG LĐ BV: giới thiệu thành phần BV và báo cáo sơ bộ KQ hoạt động 2018 của BV, b/c kết quả tự kiểm tra của BV Trưởng đoàn: Chỉ đạo về mục đích và KH tiến hành KT, chia nhóm KT Thảo luận Tiến hành KTĐG thực tế tại các khoa, phòng Sáng Tiếp tục tiến hành KTĐG thực tế tại các khoa, phòng; xem sổ sách, báo cáo; phỏng vấn… Nội bộ nhóm: Thống nhất mức độ chất lượng của từng tiêu chí/ Tổng hợp mức độ chất lượng của các tiêu chí thuộc nhóm phụ trách; Họp đoàn KTĐG, thống nhất mức chất lượng của các tiêu chí, ý kiến kết luận, chỉ đạo Họp tổng kết giữa Đoàn và BV để thông báo kết quả Chiều

18 PHÂN CÔNG, CHIA NHÓM KIỂM TRA, ĐGIÁ
Tiêu chí KTĐG Người KTĐG Nhóm 1 A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hdẫn, c.cứu ng.bệnh (6) A2. Điều kiện CSVC phục vụ người bệnh (5) A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2) A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6) C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2) Phòng Hành chính quản trị, Điều dưỡng, VP Đảng ủy Nhóm 2 B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực BV (3) B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3) B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, MT l/việc (4) B4. Lãnh đạo BV (4) Phòng Tổ chức, Công đoàn Nhóm 3 C2. QL hồ sơ bệnh án (2) C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) C5. Chất lượng lâm sàng (5) Phòng KHTH Khoa Lâm sàng Nhóm 4 C8. Chất lượng xét nghiệm (2) C10. Nghiên cứu khoa học (2) E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho BV đa khoa có khoa Sản, Nhi và BV chuyên khoa Sản, Nhi) (4) Phòng NCKH, Khoa xét nghiệm Khoa lâm sàng

19 PHÂN CÔNG, CHIA NHÓM KIỂM TRA, ĐGIÁ
Tiêu chí KTĐG Người KTĐG Nhóm 5 C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6) C6. Hoạt động điều dưỡng và CS người bệnh (3) C7. Dinh dưỡng và tiết chế (5) Phòng Điều dưỡng, Khoa KSNK, Nhóm 6 C9. QL cung ứng và sử dụng thuốc (6) Khoa Dược, Phòng vật tư thiết bị y tế Nhóm 8 D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3) D2. Ph/ngừa các sự cố và cách khắc phục (5) D3. Đ.giá, đo lường, h/tác, cải tiến ch.lượng (3) Phòng/tổ QLCL hoặc, Phòng KHTH

20 Họp đoàn và đơn vị được đánh giá
Thành phần tham dự: Đoàn đánh giá Đơn vị được đánh giá (thành phần tham gia: Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và những người có liên quan đến nội dung được đánh giá) Tổ chức cuộc họp: Trưởng đoàn chủ trì cuộc họp Giới thiệu thành viên đoàn đánh giá Xác định mục tiêu và phạm vi đánh giá Kế hoạch đánh giá Thời gian đánh giá. Thông báo phương pháp đánh giá Cách thức trao đổi thông tin trong quá trình đánh giá, Giải thích các câu hỏi của bên được đánh giá.

21 Tổ chức họp kết thúc đánh giá
Thành phần tham dự Trưởng đoàn đánh giá chủ trì Trình bày các phát hiện và kết luận của đợt đánh giá (Đánh giá sự tiến bộ và những thành tích nổi bật; Thông báo các điểm chưa phù hợp; Giải thích các điểm chưa phù hợp một cách rõ rang). Cách 1. Từng thành viên báo cáo Cách 2. Trưởng đoàn đại diện báo cáo chung Thảo luận các hành động khắc phục và thời gian thực hiện Trả lời câu hỏi Đại diện các bên ký vào báo cáo đánh giá Gửi lại cho đơn vị 1 bản copy

22 MẪU BÁO CÁO CỦA ĐÁNH GIÁ VIÊN
Nội dung đánh giá Số tiêu chí đánh giá Số tiêu chí giữ nguyên điểm Số tiêu chí tăng điểm; liệt kê từng tiêu chí tăng (nêu tên tiểu mục đạt là lý do tăng điểm) Số tiêu chí giảm điểm; liệt kê từng tiêu chí giảm (nêu tên tiểu mục ko đạt là lý do giảm điểm) Nhận xét chung: Ưu điểm của phần được đánh giá Những điểm chưa phù hợp/ tồn tại của phần được đánh giá, (nhấn mạnh đến tiêu chí có vấn đề nổi cộm) Khuyến nghị, đề xuất cải tiến (thời gian báo cáo 5-7 phút/ người) (Lưu ý không nên nói dài, diễn giải lan man, nhận xét thiên vị,…)

23 MẪU TỔNG HỢP BÁO CÁO/ BIÊN BẢN CỦA ĐOÀN

24 Hướng dẫn nộp tài liệu, báo cáo đánh giá
Đối với đoàn của cơ quan quản lý: Thư ký đoàn tập hợp tài liệu và hoàn thiện kết quả đánh giá : + Báo cáo kiểm tra, đánh giá chất lượng của từng BV. + Tổng hợp các hình ảnh minh họa kiểm tra, đánh giá chất lượng của bệnh viện. - Thư ký các đoàn gửi toàn bộ ảnh chụp đánh giá tiêu chí bằng một trong các hình thức sau: Khuyến khích sử dụng hình thức chia sẻ thông tin (dropbox hoặc google drive) tải các ảnh lên, sau đó gửi đường dẫn để tải ảnh về hộp thư trên. - Sao chép toàn bộ các ảnh vào đĩa DVD hoặc ổ lưu trữ di động (USB), sau đó gửi bằng đường công văn về Cục QL Khám, chữa bệnh (nếu trong một đĩa DVD hoặc USB có ảnh của nhiều BV khác nhau thì mỗi BV được lưu trong một thư mục riêng và ghi rõ tên bệnh viện). + Thư ký đoàn nhập kết quả bằng phần mềm trực tuyến.

25 XẾP LOẠI và CÔNG NHẬN KẾT QUẢ

26 XẾP LOẠI VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ
Bộ Y tế xếp thứ tự kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng BV. Sử dụng 2 chỉ số đánh giá chung cho các bệnh viện: + Điểm đánh giá trung bình các tiêu chí; + Tỷ lệ % các tiêu chí mức 1. Bảng tổng hợp kết quả xếp hạng chung các BV có 2 cột chỉ số kết quả, được xếp theo thứ tự như sau: + Cột 1 là điểm đánh giá trung bình các tiêu chí + Cột 2 là tỷ lệ % các tiêu chí mức 1. Lập bảng tổng hợp kết quả cho các BV từ cao đến thấp.

27 CÔNG NHẬN KẾT QUẢ Bộ Y tế công nhận kết quả của các BV được Đoàn KTĐG của Bộ Y tế đánh giá là kết quả chính thức. Trong trường hợp BV có đoàn phúc tra thì kết quả của đoàn phúc tra là kết quả chính thức, thay thế cho kết quả của các cơ quan QL trực tiếp và được Bộ Y tế công bố.

28 CÔNG BỐ KẾT QUẢ Cục QL Khám, chữa bệnh làm đầu mối tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế. Cục QL Khám, chữa bệnh sẽ công bố kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện với các nội dung chính như sau: + Công bố công khai và cung cấp một số kết quả đánh giá cho các Vụ, Cục có liên quan và cơ quan truyền thông. + Chia sẻ kết quả đánh giá bằng các hình thức khác.

29 XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !


Tải xuống ppt "BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google